Dráha smrti (Thrill Dragster)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: neuveden

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Co je to …?

PowerPoint Presentation:

K d o na tom bude j e zdit ???

PowerPoint Presentation:

Za p á r vteřin je sm í ch p ř ejde ...

PowerPoint Presentation:

Nasleduj í c í obr á zky nepot ř ebuj í koment ář a ni vysv ě tlov á n í ...

PowerPoint Presentation:

D á my a P á ni…

PowerPoint Presentation:

N E JNOV ĚJŠÍ DR Á HA THRILL DRAGSTER …

PowerPoint Presentation:

Van Cedar Point, Ohio, USA

Několik faktů::

N ě kol i k fakt ů : Vybudovan é 05-04-2003 D élka : 853,4 m V ýška : 128 m J í zda za čí n á v e v ýšce 121,9 m Max. rychlost: 193,1 km/h (n e jrychlej ší na sv ětě ) 0 ==> 193 km/h za 4 sekundy. Celkova cena: $ 25 milion ů .

A poslední obrazek hovoři za všechno…!:

A posledn í obraz e k hovo ř i za v š e chno …!

authorStream Live Help