Els sistemes de gravació i reproducció so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Els sistemes de gravació i reproducció de so : 

Els sistemes de gravació i reproducció de so IES Llavaneres Guillem Rubio Ramon 2010

Què? : 

Els sistemes d’àudio inclouen la gravació i la reproducció de sons. La gravació de sons consisteix a capturar les ones sonores i a transformar-les en impulsos elèctrics per registrar-les en un suport material. La reproducció consisteix a extreure el so dels suports on va ser gravat. Què?

Sistemes Mecànics : 

Estan basats en la gravació de fenedures en una superfície d’estany. En els discs vinil els senyals apareixen com un solc en espiral. Per reproduir-los es fa servir un tocadiscs que desxifra el solc del disc mitjançant una agulla que produeix senyals elèctrics que es transformen en so a l’amplificador. Sistemes Mecànics Disc vinil

Sistemes magnètics : 

Es basen en propietats magnètiques d’alguns materials. A les cassets una cinta plàstica recoberta de partícules magnètiques és sotmesa a camps electromagnètics. Aquests camps varien segons canvia el so que es vol gravar i magnetitzen les partícules Per reproduir el so es fa servir un magnetòfon, que transforma els senyals magnètics en elèctrics, els quals produeixen els sons a l’altaveu Sistemes magnètics Casset

Sistemes òptics : 

Es basen en la reproducció del so mitjançant la llum d’un raig làser. Els sons graven es graven en forma d’osques al llarg d’una espiral sobre una superfície d’alumini en discs òptics. Són els sistemes més recents (CD i DVD). Tenen més qualitat de so i tenen més durabilitat. Per reproduir el so es necessita un reproductor dotat amb llum làser. La llum es reflecteix de manera diferent a les osques i a les zones llises, i és desviat per un prisma cap a un sensor de llum. Segons la quantitat de llum que arriba, el senyal es transforma en diferents senyals elèctrics que reprodueixen so als altaveus Sistemes òptics Disc òptic

Sons comprimits : 

La informàtica ha permès crear formats digitals de so que poden ser llegits per programes d’ordinador i reproduïts per la targeta de so. Els formats WAV, MIDI, WMA, i MP3 són fitxers informàtics comprimits que es poden obtenir mitjançant un CD normal. La diferència es que ocupen menys i la qualitat del so és inversament proporcional a la seva mida, és a dir, si la compressió puja la qualitat baixa Sons comprimits L’iTunes és un famós reproductor I descompressor d'àudio.

authorStream Live Help