Ba dieu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ba điều Nhấp chuột, hoặc chạm thanh trượt để đi tới Nhưng nên chờ mũi tên xuất hiện để thưởng thức toàn cảnh Three Things

Slide 2: 

Three things in life that, once gone, never come back: Ba điều trong cuộc đời, một khi đã ra đi, thì không bao giờ trở lại: Time Thời gian Words Các lời nói Opportunity Thời cơ

Slide 3: 

Three things in life that one should always have: Ba điều trong cuộc đời ta phải luôn luôn có: Hope Hy vọng Peace Bình an Honesty Lương thiện

Slide 4: 

Three things in life that are most valuable: Ba điều trong cuộc đời có giá trị nhất: Love Tình yêu Friends Bạn bè Self-Confidence Tự tin

Slide 5: 

Three things in life that are never certain: Ba điều trong cuộc đời không bao giờ chắc chắn: Success Thành công Dreams Các giấc mơ Fortune May mắn

Slide 6: 

Three things in life that make a good person: Ba điều trong cuộc đời làm nên một người tốt: Sincerity Chân thật Hard Work Chuyên cần Compassion Đồng cảm

Slide 7: 

Three things in life that can destroy a person: Ba điều trong cuộc đời có thể phá hủy một người: Pride Kiêu hãnh Greed Tham lam Anger Giận dữ

Slide 8: 

Three things in life that are truly constant: Ba điều trong cuộc đời thật sự bền bỉ: Here Ở đây Now Bây giờ Being Hiện hữu

Slide 9: 

You don’t have to pass this around to anyone! Bạn không phải chuyển sứ điệp này cho ai cả!

Slide 10: 

“Just … “Chỉ việc… Love, and do as you will!” Yêu thương, rồi muốn làm gì thì làm!” Thánh Âutinh Dịch từ Anh ngữ: Têrêsa NGỌC NGA, 23-5-2009

authorStream Live Help