Fenomén Harlem Shake

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Fenomén Harlem Shake:

Fenomén Harlem Shake Patrik Mik 1

Co je Harlem Shake:

Co je Harlem Shake Harlem Shake v současné době označuje video s koncepčním pohybovým („tanečním“) vystoupením na část písně Harlem Shake, jejímž autorem je Harry Bauer Rodrigues alias Baauer jeho virální povaha z něho činí tzv. internetový mem 2

Virální marketing:

Virální marketing 3

Koncepce Harlem Shake:

Koncepce Harlem Shake asi 30 sekund dvě části jedna osoba v davu se zahalenou tváří téměř nulová liminální fáze (Do the Harlem Shake!) dav ve výstředních kostýmech výstřední pohyby a rekvizity na konci zvuková stopa řevu lva a slow motion 4

„Do the Harlem Shake!“ (příslušníci norské armády):

„Do the Harlem Shake !“ (příslušníci norské armády) 5

Původ Harlem Shake:

Původ Harlem Shake 30. ledna 2013 Filthy Frank uploadoval na kanál youtube video s 19vteřinovou částí, v níž tančili lidé v kostýmech na skladbu Harlem Shake 2. února 2013 TheSunnyCoastSkate kate , skupina australských mladíků, uploadovala 31vteřinovou verzi Halrem Shake ( http://youtube-trends.blogspot.com.au/2013/02/the-harlem-shake-has-exploded.html ) Filthy Frank odpověděl tíž den o dvě hodiny později rozšířenou verzí jeho Harlem Shake za 40 dní měl Harlem Shake v podání TheSunnyCoastSkate přes miliardu shlédnutí 6

Původní video Harlem Shake (http://www.youtube.com/watch?v=FsBwMbUPzc0):

Původní video Harlem Shake ( http://www. youtube.com / watch ?v=FsBwMbUPzc0 ) 7

Šíření nákazy:

Šíření nákazy doslova celý svět např. USA, VB, Rusko, Čína, Indie, Keňa, Uganda, Spojené Arabské Emiráty, Jamajka napříč globalizovanou společností studenti univerzity v Oxfordu ( http://www.youtube.com/watch?v=3TuSmwzRBBo ) příslušníci norské armády ( http://www.youtube.com/watch?v=4hpEnLtqUDg ) Simpsonovi ( http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YNrn-7zjmYw ) lokální televizní stanice v průběhu zpravodajské relace ( http://www.youtube.com/watch?v=gfoBCshFs6s ) 8

Knihovna Oxfordské univerzity:

Knihovna Oxfordské univerzity 9

Norská armáda:

Norská armáda 10

Homer shake:

Homer shake 11

Lokální televizní stanice:

Lokální televizní stanice 12

Důvody rozšíření nákazy:

Důvody rozšíření nákazy doba trvání jako reklamní skeč jednoduchý děj chytlavá hudba spontánní chování podstata vtipu je celosvětově srozumitelná nemístné a dehonestující chování opakující se motivy kopulačních pohybů, nahoty, důraz na tělesnost jednoduchost realizování možnost anonymity (kostýmy) 13

PowerPoint Presentation:

14 snímky z různých videí Harlem Shake

Prostor a místo:

Prostor a místo Místo je zjednodušeně časoprostor naplněný významem. Význam místa je utvářen (většinou jazykem a praktikami všedního dne) dialekticky a dialogicky mezi „já“ a „ne-já“. Člověk (příklad „já“, ale i „ne-já“ – záleží na úhlu pohledu) je bytostně závislý na místě, které je jedině v prostoru a čase, tedy v časoprostoru. 15

Prostor a místo ii.:

Prostor a místo ii . Místem je člověku dána percepce a současně je lidskou percepcí dáno místo. Místo je tam, kde je jeho význam, tento význam se vytrácí postupně natolik, že hranice jednotlivých míst jsou většinou nejasné, mnohdy se dokonce překrývají. Na hranice míst výrazně upozorňují ty skupiny, jež tyto vyjednané hranice obývají. 16

Prostor a místo iii.:

Prostor a místo iii . Místo je produktem kulturních i sociálních vztahů, které současně produkuje. Na místě se realizuje faktická moc, kterou drží dominantní stratégové. Nástrojem ke změně významu místa je vědomá rezistence či nevědomá transgrese marginálních taktiků. 17

Ne-místo:

Ne-místo V dnešní době globální vesnice supermodernity produkuje pseudoprostory, „ne-místa“. Jsou produktem pěti základních kamenů dnešní supermodernity: etnosféry, mediální sféry, technosféry, finanční sféra a geosféra. Tato „ne-místa“ (letištní haly, nádraží, „veřejné prostory“ atd.) se mohou stát místy pro realizaci rezistence či transgrese. Pro sociální povahu místa je nutno dodat, že taková rezistence či transgrese bude vždy sociální. 18

Čím je platforma YouTube a potažmo celý internet?:

Čím je platforma YouTube a potažmo celý internet? je místem nebo ne-místem? internet jako platforma, která je veřejná (jakoby pro všechny), implikuje nemístnost v jakém vztahu je k lidské existenci na konkrétním místě v časoprostoru? internet je časoprostor, ale jaksi jiný, nelokální internet je sociální realitou protože se na něm odehrávají sociální interakce, ale jaksi jiné, nelokální internetová sociální identita může být anonymní 19

Internet jako platforma pro rezistenci a transgresi:

Internet jako platforma pro rezistenci a transgresi internet je ideálním prostředím pro transgresi a rezistenci: je ne-místem umožňuje globální konfrontaci umožňuje utváření několika identit jednoho jedince umožňuje anonymitu umožňuje nedozírné šíření myšlenek, ideologií a světonázorů příslušníci marginálních skupin vně internetu nemusí být uvnitř internetu marginalizováni 20

Harlem shake jako forma sociálního odporu?:

Harlem shake jako forma sociálního odporu? Harlem Shake se jeví jako: forma pokleslé zábavy způsob odreagování způsob participace na fenoménu (jistá stádnost) Harlem Shake je postaven na ne-místném jednání, tedy obsahuje prvky odporu transgresivní je tehdy, je-li toto jednání dominantními stratégy vnímáno jako projev odporu rezistencí je tehdy, je-li toto jednání samotnými aktéry (marginálními taktiky) vnímáno jako projev odporu 21

Harlem Shake a Gangnam Style (http://www.youtube.com/watch?v=FsBwMbUPzc0):

Harlem Shake a Gangnam Style ( http://www. youtube.com / watch ?v=FsBwMbUPzc0 ) 22

Děkuji za pozornost:

Děkuji za pozornost 23

Použité zdroje:

Použité zdroje Augé, Marc: 1995 – Non-Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London, New York: Verso Appadurai, Arjun: 1995 - Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In: Heyman, Josiah McC. – Campbell, Howard (eds.): The anthropology of global flows: 27-47 Gupta, Akhil – Ferguson, James: 1992. Beyond “Culture”. Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology 7 (1): 6–23 Cresswell, Tim: 1996 – In Place/Out of Place. Minneapolis, London: University of Minnesota Press Cresswell, Tim: 2004 – Place. A short introduction. Oxford: Blackwell Publishing „ Harlem Shake (meme) , “ in Wikipedia: The Free Encyclopedia . Wikimedia Foundation Inc. [online dokument] Dostupný z: < http://en.wikipedia.org/wiki/Harlem_Shake_%28meme%29 >. Navštíveno 5.5.2013. videa kanálu YouTube (http://www.youtube.com) 24

authorStream Live Help