���������� ��������� �������� ������

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

«H συστημική προσέγγιση και η ανάλυση λόγου: μια αναπλαισίωση στο χώρο της συμβουλευτικής των γονέων εφήβου με νευροαναπτυξιακή διαταραχή και των εκπαιδευτικών του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» Βόντσα Βασιλική Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας Γκιαούρη Στυλιανή Ψυχολόγος, ΜΔΕ Κ.Δ.Α.Υ. Κοζάνης

« Η ποιοτική έρευνα και η ανάλυση λόγου στο πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης» : 

« Η ποιοτική έρευνα και η ανάλυση λόγου στο πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης» Κοινωνικός κονστρουξιονισμός και θεωρία της κοινωνικής δόμησης Ανάλυση λόγου ως ποιοτική ερευνητική μέθοδος συμβατή με τη συστημική επιστημολογία Αφηγηματική εκδοχή της συστημικής οπτικής: εστίαση στη γλώσσα και επικοινωνία περιγραφή ανθρώπινων συστημάτων ως δικτύων παραγωγής νοήματος

«Συνέπειες για τη μελέτη πάνω στην κλινική και εκπαιδευτική πρακτική» αλλαγές στο χώρο της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και ο νόμος 2817 μελέτη περίπτωσης εφήβου με νευροαναπτυξιακή διαταραχή Μεθοδολογικό εργαλείο: Ανάλυση Λόγου γονέων, ειδικών και εκπαιδευτικών Θεωρητικό πλαίσιο: Συστημική Προσέγγιση Στόχος: αποδόμηση των «παθολογικών» αφηγήσεων και επαναδιατύπωση των δυσκολιών ως προκλήσεων για νέες εναλλακτικές στάσεις και ιδέες

«Μελέτη Περίπτωσης» Κ.Δ.Α.Υ. Κοζάνης Κώστας: μαθητής Α΄ Γυμνασίου που παρουσιάζει: επιληπτικές κρίσεις σχολική υποεπίδοση εναντιωματική συμπεριφορά στο σχολείο κωδικοποίηση, ανάλυση, σύγκριση: λόγου γονέων λόγου καθηγητών νοηματικό πλαίσιο σχημάτων επικοινωνίας: αναπηρία - φυσιολογικότητα

Οι Λειτουργίες του Λόγου των γονέων συνοχή και ταύτιση απόψεων δύο γονέων εμμονή στην «πραγματικότητα των προβλημάτων του παιδιού οικοδόμηση ταυτότητας «καλών γονέων» - «ενοχοποίηση» εκπαιδευτικών έμφαση στο οργανικό πρόβλημα – «ιατρικοί μύθοι» φυσιολογική ανάπτυξη και δυϊσμός νου / σώματος κοινωνικές-ηθικές προκαταλήψεις-πολιτισμικές αναπαραστάσεις σχετικές με τη γονεϊκότητα, την κληρονομικότητα, τη θεϊκή δοκιμασία ή τιμωρία έλεγχος και προστασία

Η Λειτουργία του Λόγου των εκπαιδευτικών Κατασκευή «παθολογικής» ταυτότητας του μαθητή αναπηρία με «ιατρικούς όρους» → απενοχοποίηση εκπαιδευτικού πλαισίου γνωστικές – μαθησιακές αδυναμίες – συναισθηματικές κοινωνικές δυσκολίες (παραβατικότητα) → το πρόβλημα «μέσα» στο άτομο αναγωγή στη λύση της Ειδικής Αγωγής → αυτοματαίωση, αδυναμία παρέμβασης λόγος «φιλανθρωπίας» → στερεοτυπία και παθητικότητα

Οι Λειτουργίες του Λόγου των ειδικών Συστημική Προσέγγιση προβλήματα = γλωσσικά συμβάντα δόμηση εναλλακτικής ταυτότητας του μαθητή νέες ιδέες για τη συνευθύνη οικογένειας, εκπαιδευτικών, συμμαθητών – δυναμική των σχέσεων αναπλαισίωση προβλημάτων συμπεριφοράς: ψυχική δύναμη ανάγκη για διαφοροποίηση, επαφή, αποδοχή (εφηβεία, σύγκρουση, έξοδος) περιγραφή με όρους φυσιολογικότητας: αναπτυξιακή πορεία – ψυχικά αποθέματα – δυνατότητες νοηματοδότηση συμπεριφορών στο επίπεδο των σχέσεων

Εναλλακτικές Προτάσεις Ειδικών Ενδιαφέρον, αποδοχή, κατανόηση Πρωτοβουλίες Εναλλακτικές ασχολίες για αυτοέκφραση Απτοί ενισχυτές Προσαρμογή διδασκόμενης ύλης Βοηθητικοί ρόλοι Κίνητρα ενεργητικής – συνεργατικής μάθησης Ευκαιρίες δημιουργικής εκτόνωσης – χαλάρωσης Άσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων (κύκλος των φίλων και βιωματικές ασκήσεις) Συλλογική ευθύνη και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε μια θετική πορεία και προσαρμογή του μαθητή Συνεκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες

Slide 9: 

Βιβλιογραφία Ελληνική Αθανασίου, Λ. (1997), Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήμες της αγωγής. Ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, Ιωάννινα. Αλεξίου, Θ., Περιθωριοποίηση και ενσωμάτωση, Αθήνα: Παπαζήσης Βουϊδάσκης, Β. (1987), Η επιθετικότητα σαν κοινωνικό πρόβλημα στην οικογένεια και το σχολείο, Αθήνα: Γρηγόρης. Breakwell, G. (1995), H συνέντευξη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Cohen, L., Manion, L. (1994), (μτφρ. Μητσόπουλου, Χ., Φιλόπουλου, Μ.), Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Αθήνα: Μεταίχμιο. Dowling, J. & Pound, A. (2001), Παρεμβάσεις στο σχολικό πλαίσιο από κοινού με εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς, στο Dowling & Osborne (επιμ.), Η Οικογένεια και το Σχολείο, Αθήνα: Gutenberg. Γεωργίου, Σ. Ν. (2000), Σχέση Σχολείου-Οικογένειας και Ανάπτυξη του Παιδιού, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Giami, Al. (1997), Αναπαράσταση της αναπηρίας. Το λανθάνον και η πολυσημία μιας έννοιας, στο΄Άτομα με ειδικές ανάγκες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γκότοβος, Α. (1983), «Η ποιοτική έρευνα στις επιστήμες της αγωγής», Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τχ. ΙΒ, σελ.: 199-234. Δροσινού, Μ. (1995), Η Βία στο σχολικό χώρο, Σύγχρονη εκπαίδευση, τχ. 85, σελ.: 76-79. Δροσινού, Μ. (1998α), Η ενεργοποίηση του γονεϊκού ρόλου αναστρέφει την οργάνωση και ανάπτυξη παραβατικών δομών στη συμπεριφορά των παιδιών, Πρακτικά από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Οικογένεια, σελ.: 590-595, Αθήνα: Νέα Σύνορα, Λιβάνη.

Slide 10: 

Δροσινού, Μ. (1999β), Πρόληψη της Παιδικής Παραβατικότητας, Σχολείο και Ζωή, τχ. 11, σελ.: 396-405. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1998), Οι ανάπηροι και οι εκπαίδευση τους, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ένταξη: Ουτοπία ή πραγματικότητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Καλαντζή-Ασίζι, Α. (1985), Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία στο χώρο του Σχολείου, Αθήνα. Νέστορος, Ι. (1997), Η επιθετικότητα στο σχολείο και στην κοινωνία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. (2000), Οικογένεια και όρια, συστημική προσέγγιση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Τάφα, Ε., Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Τσιμπιδάκη, Α. & Τσαμπαρλή, Α. (2004), Μαθητές με Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Δυσκολίες, Θέματα Ειδικής Αγωγής, τχ. 25, σελ.: 3-25, Αθήνα: Ατραπός. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2000), Επιθετικότητα στο σχολείο. Προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση, Αθήνα. Χουρδάκη, Μ. (1995), Ψυχολογία της Οικογένειας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Χρηστάκης, Κ. (2002), Προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία, Αθήνα: Ατραπός. Willke, H. (1993), Eισαγωγή στη συστημική θεωρία, Αθήνα: Κριτική.

Slide 11: 

Ξενόγλωσση Anderson, H. & Goolishian, H.A. (1998), Human systems as linguistic systems: preliminary and evolving ideas about the implications for critical theory, Family Process, 27, 371-394. Βurr, V. (1995), An introduction to Social Constructionism, London, Routledge Cecchin, G. (1987), Hypothesizing, circularity and neutrality revisited, Family Process, 26, 4: 405-413. Cecchin, G., Lane, G., Ray, W.A. (1992), Irreverence, London, Karnac Books. Cecchin, G., Lane, G., Ray, W.A. (1994), The Cybernetics of Prejudices in the Practice of Psychotherapy, London, Karnac Books. Εdwards, D. & Potter, J. (1992), Discursive psychology, London, Sage. Fairclough, N. (1989), Language and power, London-New York, Longman.

Slide 12: 

Fairclough, N. (1986), Critical discource analysis: the critical study of language, London-New York, Longman. Farrell, P. (1995), Children with Emotional and Behavioural Difficulties: Strategies for Intervention, London: The Falmer Press. Gergen, M. & Gergen, K. (1984), The social construction of narrative accounts, Historical Social Psychology, Gergen, M. & Gergen, K. (editors), New Jersey, Lawrence Erlbaum & Association. Gergen, K. (1985), The social constructionist movement in modern psychology, American Psychologist, 40, 266-275. Gergen, K. (1985), Social constructionist theory: Context and implications, In: Gergen, K. Gergen, K. J. (1999), An Invitation to Social Construction, Newbury Park, CA: Sage Publications. Gergen, K. J. (1994), Realities and Relationships.

Slide 13: 

Goolishian, H. A. (1985), Beyond family therapy: Some implications from systems theory, Gastrede am Jahrestreffen der American Psychological Assn., Div. 43, San Francisco. Goolishian, H. A., Anderson, H. (1987), Language systems and therapy: An evolving idea, Journal of Psychotherapy, 24, 529-538. Hoffman, L. (1985), Beyond power and control: Towards a “Second order” Family Systems Therapy, Family Systems Medicine, 3: 381-396. Hoffman, L. (1992), A reflexive stance for family therapy, Therapy as social construction, Mc Namee & Gergen K. J. (Eds.), London, Sage. Kogan, S. (1998), The politics of making meaning: discource analysis of a “postmodern” interview, Journal of Family Therapy, 20, 229-251. Lyotard, J. F. (1984), The Postmodern Condition: A report on Knowledge, Minneapolis, University of Minnesota Press. Parsons, T. (1960), Structure and process in modern societies, New York: Free Press.

Slide 14: 

Potter, J. (1996a), Discource analysis and constructionist approaches: Theoritical background, Handbook of qualitative research methods for psychology and the social sciences, Richarson J. T. E. (Ed.), {Electronic version}, Leicester, BPS Books. Potter, J. & Wetherell, M. (1987), Discoyrce and social psychology: Beyond attitudes and behaviour, London, Sage. White, M., Epston, D. (1990), Narrative Means to Therapeutic Ends, New York, Norton. White, M. (1995), Re-Authoring Lives: Interviws and Essays, Adelaide: Dulwich Centre Publicatios.

authorStream Live Help