Διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Διδακτική της ΙστορίαςΔιδακτικά Πακέτα Γυμνασίου : 

Διδακτική της ΙστορίαςΔιδακτικά Πακέτα Γυμνασίου Βόντσα Βασιλική Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Slide 2: 

Η ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν Η πνευματική προσπάθεια για τη συγκρότηση της γνώσης της ζωής του παρελθόντος  προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων Ιστορία

Slide 3: 

δραστηριότητες ανθρώπινες πράξεις φυσικά γεγονότα Ιστορικό γεγονός Επίδραση στον κοινωνικό βίο οριοθετείται και διερευνάται από τον “ιστορικό” (δυναμική και όχι στατική ερμηνεία)

Συνιστώσες του ιστορικού γεγονότος : 

Συνιστώσες του ιστορικού γεγονότος τι πού πότε πώς Περιγραφή και κατάταξη του γεγονότος αιτιότητα γιατί ερμηνεία

Η ΤΡΙΠΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : 

Η ΤΡΙΠΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Π.χ. η Άλωση της Κων/πολης 1204 Τοποθέτηση στη γραμμή του χρόνου ΣΥΓΚΥΡΙΑ Ο χρόνος των αλλαγών Π.χ.η κυκλική πορεία των οικονομικών φαινομένων(ανάπτυξη-ύφεση) ΔΟΜΗ Σχεδόν στάσιμος Ο χρόνος των γεωγραφικών χώρων Π.χ. ιστορία της Μεσογείου Ο χρονος των πολιτισμών Π.χ. αρχαιότητα Μακρός χρόνος Μέσος χρόνος Σύντομος χρόνος

Slide 6: 

Ιστορικός χώρος-Ιστορική ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ Περιβαλλοντικό πλαίσιο:γεωγραφική θέση, φυσικό περιβάλλον, κλίμα, φυσικοί πόροι, σύνορα, πόλεις, δρόμοι, ανάγλυφο Ηγέτης Προσωπικότητα και ιδιότητες Παραγωγή γεγονότων (πρωταγωνιστικός ρόλος) Κοινωνικές δραστηριότητες δυναμική προβλημάτων, ρήξεων, ανακαλύψεων, παραδόσεων, αισθημάτων, παθών, νοοτροπιών Τυχαίο Αστάθμητοι, απρόβλεπτοι παράγοντες, άθροισμα συμπτώσεων, εξωλογικό στοιχείο (≠ συνειδητή ανθρώπινη δράση)

Slide 7: 

Διατυπώνει υποθέσεις Ερευνά, κρίνει, αξιολογεί γεγονότα Συγγράφει ιστορία Ερμηνεύει Δε συγγράφει ιστορία Αναπαράγει ιστορική γνώση Κρίνει, αξιολογεί γεγονότα Θέτει την άποψή του στην κρίση των μαθητών Ερμηνεύει Δάσκαλος ιστορίας Ιστορικός

Τρόποι ερμηνείας : 

Τρόποι ερμηνείας 1. Γενίκευση: Παρατηρήσεις  πορίσματα π.χ. όροι:πόλεμος, εμπόριο, δουλεια 2. Νόμος: το μερικό ερμηνεύεται με τη βοήθεια κοινωνιολογικών όρων και διατυπώνεται γενική αρχή π.χ. η ομοψυχία επέφερε τη νίκη κατά των Περσών 3. Διαφορετικές οπτικές: ένταξη στο χωροχρόνο της συγκυρίας Αποβολή συναισθηματικής φόρτισης Ιεράρχηση αιτιών Ανάδειξη αποτελεσμάτων

3. Ιστορικές οπτικές (συνέχεια) : 

3. Ιστορικές οπτικές (συνέχεια) Διαφορετικές ιστορικές σχολές Διαφορετικοί ιστορικοί Δεοντολογία: να παρουσιάζεται διαλογικά κάθε άποψη Διαρκής τελειοποίηση της ανθρώπινης γνώσης για το παρελθόν

Slide 10: 

4. Ιστορική πρόγνωση γενικεύσεις-προεκτάσεις στο μέλλον γνώση πραγματικότητας, τακτικών αντιμετώπισης προβλημάτων 5. Υποθετική ιστορία αναλύσεις με βάση υποθέσεις μη πραγματικές για το παρελθόν 6. Αλήθεια και σκοπιμότητα αξιοποίηση πηγών, στράτευση, πολιτικές σκοπιμότητες

Ιστορία και πηγές : 

Ιστορία και πηγές 1. Αρχαιολογικά ευρήματα (υπολείμματα αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ενάλια, υποβρύχια, αρχαιολογία, μουσειολογία, περιβαλλοντική αρχαιολογία-διεπιστημονικές μέθοδοι, αεροφωτογραφίες, χρονολόγηση άνθρακα…). 2. Επιγραφές-Γραπτά κείμενα (παπυρολογία, παλαιογραφία…). 3. Νομίσματα 4. Ονοματική (τοπωνύμια, ονόματα…)

Χρήση πηγών στο μάθημα της ιστορίας : 

Χρήση πηγών στο μάθημα της ιστορίας Εμπλοκή μαθητών στην έρευνα, έλεγχο, αξιοπιστία πηγών Ταυτότητα πηγής (είδος, συντάκτης, εποχή) Κατανόηση περιεχομένου-άντληση πληροφοριών Κίνητρα και οπτική του συντάκτη Σύνθεση με τα δεδομένα του εγχειριδίου Σύγκριση με πηγές αντίθετης οπτικής

Χρήση εποπτικών μέσων : 

Χρήση εποπτικών μέσων Χάρτης Εικόνες (περιγραφή, ταυτότητα δημιουργού, λεζάντες, αποκωδικοποίηση κειμένων) Φωτογραφίες Γελοιογραφία (χωροχρόνος, χιούμορ, λεκτικά συμφραζόμενα, ερμηνεία, σύνδεση με γνώση) Διαγράμματα (περιγραφή, ανάλυση στοιχείων, ερμηνεία, σύνδεση με γνώση).

Το μάθημα της ιστορίας : 

Το μάθημα της ιστορίας Σύνδεση με την εθνική ταυτότητα Μελέτη “κοινού” παρελθόντος Oικοδόμηση “κοινού” μέλλοντος στην ειρήνη στον αλληλοσεβασμό Έμφαση στον πολιτισμό στις συνεργασίες

Δομή Βιβλίου Α’ Γυμνασίου : 

Δομή Βιβλίου Α’ Γυμνασίου Α. Συνόψιση κεφαλαίου Β. Ενότητες- διδακτέα ύλη - εικόνες, παραθέματα - ερωτήσεις, δραστηριότητες Γ. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης (από την εποχή του λίθου ως τον 3ο αι. μ.Χ.)

Βιβλίο Καθηγητή : 

Βιβλίο Καθηγητή Σχέδια μαθημάτων Κείμενα παλαιών σύγχρονων ιστορικών Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας (επίσκεψη σε μουσείο κ.λ.π.). Δελτία αξιολόγησης Προτάσεις διαθεματικών εργασιών

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑΒ’ Γυμνασίου : 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑΒ’ Γυμνασίου ΥΛΗ: από το 330 μ.Χ. ως το 18ο αιώνα (Βυζάντιο, Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας και Οθωμανική κατάκτηση) ΚΕΦΑΛΑΙΑ: επτά (4 για το Βυζάντιο, 3 για την Ευρώπη και 1 υποκεφάλαιο για την τουρκοκρατία) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2ωρο περιλήψεων των αδίδακτων περιόδων της Α’ Γυμν 3σελ. περίπου κάθε ΔΩ αναλόγως της υποενότητας 1ο τρίμηνο: μέχρι τις σταυροφορίες 2ο και 3ο: από δύο περίπου κεφάλαια

ΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 

ΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγικό σημείωμα Πίνακας με όρους κλειδιά Ιστορική αφήγηση Πηγές και παραθέματα Ερωτήσεις Άξονας του χρόνου ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αξιολόγηση : 

Αξιολόγηση Αρχική - διαγνωστική (Προηγούμενες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) Διαμορφωτική –ενδιάμεση (ορθότητα ή όχι της ακολουθούμενης διαδικασίας, εξατομίκευση της διδακτικής) Τελική –αρθροιστική (ΠΔ 319/2001 : Εωτήσεις Α και Β, Ιστορική γνώση, Ιστορική κρίση)

Μορφές : 

Μορφές Πάντα σε συνάρτηση με τους στόχους και τη μεθοδολογία Ερωτήσεις, φύλλα αξιολόγησης Γραπτές εργασίες Ομαδοσυνεργατική Διαθεματικές εργασίες ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

authorStream Live Help