Kỹ thuật sản xuất Lúa 3g 3t

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

nvn

Comments

Presentation Transcript

Kỹ thuật sản xuất Lúa: 3 Giảm 3 Tăng:

Kỹ thuật sản xuất Lúa: 3 Giảm 3 Tăng Trình bài: Vưu Minh Nhí Trạm Khuyến Nông Khuyến - Ngư huyện U Minh Tháng năm 2013

PowerPoint Presentation:

3 GIẢM

PowerPoint Presentation:

3 TĂNG

authorStream Live Help