Prezentacija sedmog dva

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Rad ucenika sedmog razreda iz Prilepa

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ПЕСНИ ЗА КРАЛЕ МАРКО

Марко кања кова:

Марко кања кова Марко коња кова,на мрак на зајсонце,шо обуш му клава,плочи оканици,клинци стодрамници.Коњот му говори :- Марко мој стопане,шо толку ме ружиш,за дека ме спремаш ?- Коњу мое добро,јазе ќе да одапо млада невеста .- Марко мој стопане,ти нели ме знаешлоша сопка имам,јазе ќе се сопна,невеста ќе падне .

Крале Марко:

Крале Марко

Марковата ќерка:

Марковата ќерка О, чујте и почујте , богови и граѓани , денес е празник на радост и среќа , свадба се прави Марковата ќерка . Момче таа одбра,во годината божја,да биде бериќетна,плодоносна , родна.Машко да се роди , родот да се плоди,среќа да го води,по небесни своди.Дедо Марко,во скутот внукот држи,а тоа во рацете од дренот копјето стерн,и светот на дланка го чува,тоа не е шега,Марковата ќерка .

Марко и димна гора:

Марко и димна гора Најмал ми се левен Марко,Да ми вардит Димна гораДимна гора и зелена.Ha вечер ја обидваше,A нa утро је оптиваше :„ Ајти тебе зелена горо,Што си , горо , подгорила?Аљ те оган изгорело ? Се јунаци посвршени;Втори синџир што помина,Се девојки прстенвати;A трекиот што помина,Се вдоици с луди деца .” Тога велит левен Марко :„А к'де cu отидое ?” Димна гора одгоори :„ Бргу трага ке им наиш,Сега рано поминae .” Ce наљути левен Марко,И си зеде брза коња,Што пособра дробна војскаДробна војска се Арапи;Cи прифтаса три синџира , Cи посече зулумкари , Cи испyшти младо робје , От синџири 'и истаи , И даруа с добро азно , И испушти на вилеет . Три синџири младо робје,Под ноѕе ме изгазиеCo с'лзи ме попарие.Аљ те слана посланила ?”„ Левен Марко , a стопане!He ме оган изгорило,Ни ме слана посланила,Туку жаљба ми паднала;Поминае три синџириПрви синџир што помина ,

Крале марко во народната поезија:

Крале марко во народната поезија Крале Марко бил последниот крал во напознат јунак на епското народно творештво не само на Македонците , туку и пошироко . Изработиле : Иле Евгенија Симона Елена 7-2

authorStream Live Help