Думський Віктор Антонович презентація досвіду

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

презентація досвіду

Comments

Presentation Transcript

Думський Віктор Антонович:

Думський Віктор Антонович Вчитель історії та правознавства Теребовлянської №1 ЗОШ І-ІІІ ступенів

Замало опанувати премудрість, слід також уміти користуватися нею. Цицерон (І ст. до н.е.):

Замало опанувати премудрість, слід також уміти користуватися нею. Цицерон (І ст. до н.е.) Проблема дослідження: Самостійна робота та елементи інтерактивної методики на уроках правознавства досвід вчителя історії та правознавства Думського Віктора Антоновича

Суть та головна мета:

Суть та головна мета Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Головною метою інтерактивного навчання є підготовка особистості до реального життя, формування громадянської позиції.

Важливу роль у вирішені поставлених завдань та підготовки учнів, які вміють думати, аналізувати, робити висновки відіграють самостійна робота та інтерактивні методи, які передбачають додержання логіки доказів, пошук шляхів розв’язання проблеми, висунення гіпотез, підтвердження їх аргументами.:

Важливу роль у вирішені поставлених завдань та підготовки учнів, які вміють думати, аналізувати, робити висновки відіграють самостійна робота та інтерактивні методи, які передбачають додержання логіки доказів, пошук шляхів розв ’ язання проблеми, висунення гіпотез, підтвердження їх аргументами.

Структура інтерактивного навчання:

Структура інтерактивного навчання Постановка проблеми інструктування Розв ’ язання в І-й групі Діалог Розв ’ язання в ІІ-й групі Розв ’ язання в ІІІ-й групі Прийняття узгодженого рішення Прийняття узгодженого рішення Прийняття узгодженого рішення

Метод інтерактивного навчання передбачає декілька принципів організації уроку:

Метод інтерактивного навчання передбачає декілька принципів організації уроку Поділ класу на групи. Кожна група визначає лідера, який керує її роботою. Проблемність завдання збуджує активність учнів, спонукає замислитись над матеріалом, з яким вони працюють. Завдання в групі вибираються так, щоб можна було врахувати і оцінити індивідуальний внесок кожного учня.

PowerPoint Presentation:

Опора на теоретичні знання теми. Створення на уроці невимушеної атмосфери співробітництва учнів і вчителів. Поглиблення теоретичних знань.

Опорні принципи кооперативного навчання:

Опорні принципи кооперативного навчання Заохочування – отримування всією групою однієї на всіх бальної оцінки, якогось сертифікату відзнаки або похвали. Індивідуалізація виконання кожним учнем своєї частини загальної справи і персональної відповідальності кожного за всіх. Рівні можливості – принесення кожним школярем балів до загальної скарбнички команди, зроблених шляхом покращення власних попередніх результатів.

Технології інтерактивних методів навчання:

Технології інтерактивних методів навчання Кооперативні технології Колективно-групові технології Технології ситуативного моделювання Технології опрацювання дискусійних питань

Кооперативні технології навчання:

Кооперативні технології навчання Робота в парах найбільш ефективна на початкових стадіях навчання дітей роботи у малих групах. “Снігова лавина” (Два-чотири-всі разом) – похідний від парної роботи метод, ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати та вести дискусію. Подвійне коло (“Карусель”) – найбільш ефективне для одночасного обговорення дискусійних питань.

PowerPoint Presentation:

Потрійне коло (ротаційні трійки) створюються для активного ґрунтовного аналізу та обговорення нового матеріалу. Команда ( робота в малих групах) створюється для розв ’ язання складних проблем. “Акваріум” ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку.

Колективно – групові технології навчання:

Колективно – групові технології навчання Обговорення проблем в загальному колі (обговорення певної теми доти, доки є бажаючі висловлюватись) “Мозговий штурм” (використовується для вироблення кількох розв ’ язків конкретної проблеми). “Мікрофон” (надає кожному можливість висловити свою думку чи позицію швидко, по черзі, передаючи уявний мікрофон) “Броунівський рух” використовується для навчання учнів обмінюватися інформацією.

PowerPoint Presentation:

“Мозаїка” використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу дітям працювати разом над засвоєнням великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Аналіз ситуації (відбувається на основі життєвої або гіпотетичної спірної ситуації). “Дерево рішень”(технологія розв ’ язання проблеми, яка допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізм прийняття складних рішень).

Технології ситуативного моделювання:

Технології ситуативного моделювання Передбачають імітацію життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв ’ язання проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Технології опрацювання дискусійних питань:

Технології опрацювання дискусійних питань Метод “ПРЕС” (роз ’ язання проблеми за чіткою схемою: “я вважаю, що…”, - “тому, що…” – “наприклад…” – “отже, таким чином…”. “Займи позицію” (технологія початку дискусії: згоден / не згоден / не визначився). “Зміни позицію”. Дискусія. Стиль ток-шоу (створюється на основі використання правил проведення телевізійних програм).

PowerPoint Presentation:

В процесі самостійної роботи та використання елементів інтерактивної методики учні засвоюють на уроках головне, тому на виконання домашніх завдань вони затрачають менше часу, у них з ’ являється пізнавальний інтерес. Пошукова діяльність учнів допомагає їм оволодівати навичками та прийомами самостійної роботи, розвиває їх логічне мислення та дозволяє використовувати здобуті знання на практиці.

PowerPoint Presentation:

В результаті діяльності вчителя формується особистість учня з критичним типом мислення, пластичним складом розуму, що дозволяє в майбутньому досягти поставлених результатів у різних сферах людської діяльності і не залежати від умов середовища, які постійно змінюються.

PowerPoint Presentation:

Засідання клубу “ Закон і ти ”

authorStream Live Help