LA CONSTRUCCIÓ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

LA CONSTRUCCIÓ : 

Àrea de Tecnologia LA CONSTRUCCIÓ

Quines són aquestes eines? : 

Àrea de Tecnologia Quines són aquestes eines? ESPÀTULA PISTOLA PALETA PLANA MACETA ALICATES PALA SERJANT CINTA MÈTRICA

Elements de protecció : 

Àrea de Tecnologia Elements de protecció CASC ARMILLA AURICULARS ULLERES ARNÉS QUINS ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ PODEM FER SERVIR?

MÀQUINES : 

Àrea de Tecnologia MÀQUINES

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ : 

Àrea de Tecnologia MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ ELS MATERIALS PETRIS ÉS UN MATERIAL MOLT RESISTENT ES FA SERVIR COM A MATÈRIA PRIMERA O COM ELEMENT DECORATIU

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ : 

Àrea de Tecnologia MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ ELS MATERIALS PETRIS AGLOMERANTS: BARREJADES AMB AIGUA, SI ELS DEIXEM ASSECAR S’ENDUREIXEN CIMENT PORTLAND NATURAL RÀPID GUIX GUIX BLANC ESCAIOLA CALÇ

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ : 

Àrea de Tecnologia MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CONGLOMERAT: BARREJA D’UN AGLOMERANT AMB MATERIAL PETRI DE PETITA MIDA MORTER FORMIGÓ

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ : 

Àrea de Tecnologia MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ MATERIALS CERÀMICS Obtenció de l’argila, emmotllat, dessecament i cocció

ELEMENTS CERÀMICS : 

Àrea de Tecnologia ELEMENTS CERÀMICS

ESTRUCTURES ARTIFICIALS : 

Àrea de Tecnologia ESTRUCTURES ARTIFICIALS

ESTRUCTURA ENTRAMADA : 

Àrea de Tecnologia ESTRUCTURA ENTRAMADA

ESTRUCTURA ENTRAMADA (II) : 

Àrea de Tecnologia ESTRUCTURA ENTRAMADA (II)

COBERTES I FAÇANES : 

Àrea de Tecnologia COBERTES I FAÇANES

authorStream Live Help