SaiGon - vinhbiet:Nam Loc, Khanh Ly trinh bay

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

S A I G O N VĨNH BIỆT!

Slide 2:

Saigon ơi! Thôi đã hết thời gian tuyệt vời Tôi đã mất người trong cuộc đời

Slide 3:

Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi những nụ cười nát trên môi những giọt lệ ôi sầu đắng

Slide 4:

Sàigon ơi! Nắng vẫn có còn vương trên đường Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về Rồi mùa thu lá còn đỗ xuống công viên Bóng gầy tóc xõa vai nghiêng Cô đơn khóc thương cho tình riêng

Slide 5:

Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn Từng ngày qua,từng phút sống quên thời gian Kiếp tha hương, lắm đau thương,lắm chua cay tôi gọi tên ai mãi thôi

Slide 6:

Saigon ơi! Tôi xin hứa rằng tôi trở về Người tình ơi! Tôi xin giữ trọn mãi lời thề dù thời gian có là một thoáng đam mê phố phường phản ánh sao đêm nhưng tôi sẽ không bao giờ quên

Slide 7:

S A I G O N V Ĩ N H B I Ệ T

Slide 8:

Kiếp tha hương, Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn Từng ngày qua,từng phút sống quên thời gian lắm đau thương,lắm chua cay Tôi gọi tên ai mãi thôi Kiếp tha hương

Slide 9:

Saigon ơi! Tôi xin hứa rằng tôi trở về Người tình ơi! Tôi xin giữ trọn mãi lời thề dù thời gian có là một thoáng đam mê phố ph ườ ng phản ánh sao đê m nhưng tôi sẽ không bao giờ quên

authorStream Live Help