Hoi nhung nguoi ban tre toi oi! - LTT

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

HỞI NHỮNG NGƯỜI BẠN TRẺ HÃY NHÌN ĐÂY Hai người con gái trẻ Madison Nguyễn, theo gia đình vượt biển tìm tự do: Phản bội cộng đồng, hoạt động làm lợi cho Cộng sản Lê thị Công Nhân, sinh và lớn lên dưới chế độ Cộng sản, cương quyết chống đối Cộng sản không nhân nhượng, đòi Tự do, nhân quyền cho hơn 80 triệu người dân Việt Nam bị áp bức. Dù không là nhà Tướng số: Hãy nhìn 2 gương mặt, các Bạn sẽ thấy Tất cả những gì Bạn muốn biết LoTriThamSlideshow

Slide 2: 

Tiền có thể mua được gì? Tiền có thể : mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ; mua được sách báo nhưng không mua được tri thức; mua được thực phẩm nhưng không mua được sự ngon miệng; mua được đồ trang sức nhưng không mua được sắc đẹp; mua được một căn nhà nhưng không mua được một mái ấm; mua được thuốc thang nhưng không mua được sức khỏe; mua được xa xí phẩm nhưng không mua được văn hóa; mua được sự giải trí nhưng không mua được hạnh phúc; mua được một cây thánh giá nhưng không mua được Ðấng Cứu Chuộc; mua được chiếc ghế trong nhà thờ nhưng không mua được Thiên Ðàng!" Tiền mua được chức vụ, nhưng không mua được lòng người !

Slide 3: 

THƠ TÔN THẤT XỨNG Tiền đầu tư cán bộ đảng tranh giành, Bỏ đầy túi trở thành tư bản đỏ Madison dùng tiền mua chuộc, đánh phá Cộng đồng Khóc cho Quê hương đày đoạ Cười cho Âm mưu phá nát Cộng đồng Cộng sản Thế lực Lưu xú vạn niên

Slide 4: 

Thanh niên Việt vốn anh hùng truyền thống Xót thương dân quyết chí chống cộng Hồ Hãy vùng lên tiêu diệt bọn tham ô ! Xây dựng nước tự do, dân chủ trị ./. TTX. Montreal ,08-04-2007

Slide 6: 

Bọn tay sai CS nằm vùng cố tình làm hoen ố hình ảnh cuả Chiến sỉ Anh thư LÊ THỊ CÔNG NHÂN, chúng không tìm ra được một khiếm khuyết nào trước gương anh dũng kiên cường, bất khuất và sáng ngời chân lý cuả Cô, đã lợi dụng hình ảnh cuả Cô để bôi bẩn qua bài viết:” Thiếu xương, thừa thịt “. Quí vị, các Bạn hãy xem đây. Lê Thị Công Nhân 2007 Lê Thị Công Nhân 2010 Lê Thị Công Nhân là người tù mà cả Thế giới loài người quan tâm theo dỏi, bọn CS không ngu dại gì mà hành hạ hay đối xử tàn bạo với Cô, suốt 3 năm tuy tù tội, nhưng chỉ làm những chuyện lặt vặt thì làm sao có thể đem so sánh với những Anh hùng Biệt kích vô danh, bị ngược đải trong tù !!

Slide 8: 

Đả đảo Cộng sản Việt nam Dâng biển, bán đất cho Trung cộng ! LoTriThamSlideshow

authorStream Live Help