Hoi Binh Thuan Nam Cali Tet Canh Dan2010

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Hội Thân Hữu Bình Thuận : 

Hội Thân Hữu Bình Thuận Chúc Mừng Năm Mới Xuân Canh Dần 2010 Trân trọng kính chào mừng quan khách và đồng hương.

Slide 12: 

Hội Thân Hữu Bình Thuận Nhiệm kỳ 2009-2011Danh Sách Ban Cố Vấn 1. Ông Trần phi Kinh 2. Ông Hoàng Chính 3. Ông Nguyễn Hưng 4. Bà Hứa thị Bích 5. Ông Tạ Trung 6. Dr. Ung Monte 7. Luật sư Mercedes Diễm Võ (Cố vấn Pháp lý)

Slide 13: 

Ban Chấp Hành: Hội trưởng: Nguyễn Thanh Dzũng Hội phó Nội vụ : Nguyễn văn Tạo Hội phó Ngoại vụ: Nguyễn Hồng Thúy Tổng thư ký : Jennifer Nghĩa Phạm Thủ quỹ : Nguyễn Hồng Thúy Ủy viên: - Võ đăng Sâm - Ngô Đình Minh Khanh - Võ Văn Phát - Lê Huy Đức - Nguyễn Thị Đây - Ung thu Hà - Lê Văn Thuận - Quách Tuyết Vân - Nguyễn Duy Huệ (Đặc trách vùng Los Angeles)

Bánh căn : 

Bánh căn

5. Bình Thuận Danh lam thắng cảnh : 

5. Bình Thuận Danh lam thắng cảnh Thành phố Phan Thiết Tháp Nước Chateau D’eau Lầu Ông Hoàng Mũi Né Núi Tà Cú Suối Vĩnh Hão Duồng (Tuy Phong)

Thành phố Phan Thiết : 

Thành phố Phan Thiết

Tháp Nước Chateau D’eau : 

Tháp Nước Chateau D’eau

Lầu Ông Hoàng : 

Lầu Ông Hoàng

Mũi Né : 

Mũi Né

Slide 32: 

Mũi Né

Gành Son - Duồng (Tuy Phong) : 

Gành Son - Duồng (Tuy Phong)

Sinh Hoạt Hội Thân Hữu Bình Thuận Nhiệm kỳ 2007-2009 : 

Sinh Hoạt Hội Thân Hữu Bình Thuận Nhiệm kỳ 2007-2009 Chúc Mừng Năm Mới Xuân Mậu Tý - 2008

Sinh Hoạt Hội Thân Hữu Bình Thuận Nhiệm kỳ 2007-2009 : 

Sinh Hoạt Hội Thân Hữu Bình Thuận Nhiệm kỳ 2007-2009 Chúc Mừng Năm Mới Xuân Kỷ Sữu - 2009

Slide 70: 

Hội Thân Hữu Bình Thuận

Trân trọng kính chào quan khách và đồng hương : 

Trân trọng kính chào quan khách và đồng hương Điều hợp chương trình: Hội Thân Hữu Bình Thuận Kỹ thuật: Vietnam Library Network – http://www.vietnamlibrary.net Văn nghệ: Do các nghệ sĩ Bình Thuận, thân hữu và Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng trình diễn.

authorStream Live Help