Muoi Nam Tinh Cu - Le Thu - Quydv

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

10 nam tình cu Sáng tác: Tr?n Qu?ng Nam Ca si: L? Thu pps: Quýdenver

Slide 2: 

Mu?i nam không g?p tu?ng tình dã cu Mây bay bao nam tu?ng tình dã quên Nhu mua bay di m?t tr?i thuong nh? Anh oi, bên kia có còn m?t bu?n?

Slide 3: 

Mu?i nam cách bi?t m?t l?n b? ng? Quên di quên di m?ng bu?n b?y lâu Nhung em yêu oi, m?t vùng ký ?c V?n g?i tên em c? m?t tr?i yêu

Slide 4: 

C? m?t tr?i yêu bao gi? tr? l?i Ôi, ta xa nhau tu?ng ch?ng nhu dã Ôi, ta yêu nhau d? lòng c? ng? Tình b?t phân ly, tình v?n nhu mo .

Slide 5: 

Ðành nh? lòng thôi giã t? k? ni?m Cho qua bao nam m?ng bu?n quên d?u Nhung sao bao nam ngày dài qua mãi Trong em hôm nay th?y tình còn dây

Slide 6: 

Mu?i nam cách bi?t tình dành quên lãng Nhu mây nhu mua bay di muôn phuong Nhung anh yêu oi, m?t dòng thu cu Mãi còn trong ta, m?t d?i cu?ng diên

Slide 7: 

10 nam tình cu Sáng tác: Tr?n Qu?ng Nam Ca si: L? Thu pps: Quýdenver

Slide 8: 

. C? m?t tr?i yêu bao gi? tr? l?i Ôi, ta xa nhau tu?ng ch?ng nhu dã Ôi, ta yêu nhau d? lòng c? ng? Tình b?t phân ly, tình v?n nhu mo

Slide 9: 

Ðành nh? lòng thôi giã t? k? ni?m Cho qua bao nam m?ng bu?n quên d?u Nhung sao bao nam ngày dài qua mãi Trong em hôm nay th?y tình còn dây

Slide 10: 

Mu?i nam cách bi?t, hình nhu em dã Quên câu yêu thuong ta trao cho nhau Em oi, bên kia còn chang nhung nh? Nhu anh hôm nay th?y mua tr? v?

Slide 11: 

Nhu anh hôm nay th?y lòng ti?c nh? Mu?i nam không g?p Mu?i nam nh? thuong Sáng tác: Tr?n Qu?ng Nam Ca si: L? Thu pps: Quýdenver 10 nam tình cu

authorStream Live Help