Ta_On ThanksGiving 2009

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

CÁM ON Ð?I

Slide 3: 

XIN CÁM ON TR?I Ð?T CHO CHÚNG TA HOA THOM C? L?, TRÁI CÂY TUOI T?T…

Slide 7: 

XIN CÁM ON C?NH Ð?P HOÀNG HÔN V?I M?U S?C ÓNG ? TUY?T V?I…

Slide 10: 

XIN CÁM ON NH?NG GIÒNG NU?C SU?I TRONG LÀNH, LONG LANH D?U MÁT …

Slide 12: 

XIN CÁM ON NH?NG NGU?I B?N THÂN QÚI, CHIA S? NG?T BÙI…

Slide 15: 

XIN CÁM ON B?N PHUONG TR?I Ð?T AN BÌNH

Slide 16: 

CHO CHÚNG TA S?NG YÊN VUI THU THÁI…

Slide 19: 

XIN C?M ON NHÂN MÙA THANKSGIVING

Slide 20: 

Musique : Waterfall

authorStream Live Help