Nang_vao_coi_tho Tran Si Lam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nắng vào cõi thơ Nhạc & lời Trần Sĩ Lâm Ca sĩ Ðiền Sơn trình bày

Slide 3: 

Tiếng hát Ca sĩ Ðiền Sơn

Slide 6: 

Nhạc & lời : Trần Sĩ Lâm

Slide 9: 

Nắng vào cõi thơ

Slide 10: 

Nắng vào cõi thơ

Slide 11: 

Ca sĩ Ðiền Sơn

Slide 12: 

NẮNG vào cõi thơ

Slide 13: 

Nhạc và lời Trần Sĩ Lâm

Slide 15: 

Nắng vào cõi thơ

Slide 17: 

Nhạc & lời : Trần Sĩ Lâm

Slide 19: 

Mùa xuân nay về, nắng đậu trên áo, nắng vào cõi thơ…

Slide 20: 

Nắng vào cõi thơ nhạc & lời Trần Sĩ Lâm ca sĩ Ðiền Sơn trình bày

authorStream Live Help