dau tinh sau - Ngo Thuy Mien Ngoc Lan trinh bay

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

DẤU TÌNH SẦU Ngô Thuy Miên 2 0 0 8 Ngô Thuy Miên

Slide 2:

Chiều còn vương nắng để gió đi tìm Ngô Thuy Miên DẤU TÌNH SẦU 2 0 0 8 Lời ru đan ngón tay buồn Ngàn năm cho giá băng hồn Tuổi gầy nồng lên màu mắt Vết bước chân em qua bao nhiêu lần

Slide 3:

Trời cỏn mây tím để lá mơ nhiều Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu Ngô Thuy Miên 2 0 0 8 Chiều lên đỉnh núi ngang đầu Nhạt hương cho gót tan sầu Giận hờn xin ngập lối đi DẤU TÌNH SẦU

Slide 4:

Đàn dâng tiếng phong kín tủi buồn DẤU TÌNH SẦU Ngô Thuy Miên Đường hoang vắng cho lá về nguồn người tìm đến xin gợi nỗi buồn 2 0 0 8

Slide 5:

Từ khi gió mang dấu địa đàng DẤU TÌNH SẦU Ngô Thuy Miên 2 0 0 8 Đường lên đã che khuất nồng nàn Người còn nhớ mãi hay quên lời

Slide 6:

Và người tìm đến giọng hát mơ hồ DẤU TÌNH SẦU Ngô Thuy Miên 2 0 0 8 Vết bước năm xưa nay vương âm thầm Hàng cây mơ bóng bên đường Gọi người khi nắng phai tàn Gọi tình yêu vào lãng quên

Slide 7:

DẤU TÌNH SẦU Ngô Thuy Miên 2 0 0 8

Slide 8:

Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn DẤU TÌNH SẦU Ngô Thuy Miên 2 0 0 8 Đường hoang vắng cho lá về nguồn Người tìm đến xin gợi nỗi buồn

Slide 9:

Từ khi gió mang dấu địa đàng Đường lên đã che khuất nồng nàn DẤU TÌNH SẦU Ngô Thuy Miên 2 0 0 8 Người còn nhớ mãi hay quên lời

Slide 10:

Và người tìm đến giọng hát mơ hồ DẤU TÌNH SẦU Ngô Thuy Miên 2 0 0 8 Vết bước năm xưa nay vương âm thầm Hàng cây mơ bóng bên đường Gọi người khi nắng phai tàn Gọi tình yêu vào lãng quên

Slide 11:

Hàng cây mơ bóng bên đường Gọi người khi nắng phai tàn Gọi tình yêu vào lãng quên End show – Thanks for watching DẤU TÌNH SẦU Ngô Thuy Miên 2 0 0 8

authorStream Live Help