Nobela

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: pulispangkalawakan12 (86 month(s) ago)

ayus to!

Presentation Transcript

Ang Nobelang Filipino : 

Ang Nobelang Filipino Filipino I- Ikatlong Markahan

Katuturan ng Nobela : 

Katuturan ng Nobela Nobela o Kathambuhay Isang sining na sangay ng panitikan Naglalahad o naglalarawan ng mga pangyayaring nagaganap sa buhay Umiikot ayon sa mga karanasan ng tao sa kanyang sarili at sa kanyang kapaligiran. (Arrogante, 1991)

Slide 3: 

Novelus (Latin) supling kaugnay ng kasaysayan Isinasalaysay ng saksi ang kanyang namasid (Servando de los Angeles, 1974)

Mga Katangian ng Nobela : 

Mga Katangian ng Nobela 1.) Maliwanag at maayos ang pagsulat sa mga tagpo at kaisipan. 2.) Pumupukaw sa damdamin ng mambabasa. 3.) Kawili-wili ang mga tauhan at tagpo. 4.) Pumupuna sa lahat ng larangan ng buhay. 5.) Malikhain ang paglalahad at ang balangkas ng mga pangyayari ay tumutukoy sa kaisahang ibig mangyari.

Balangkas ng Nobela : 

Balangkas ng Nobela Kaligirang Kasaysayan: Novella (Kastila) Nobela (Filipino) Ang mga Kastila ang nagdala nito sa ating bansa.

Circular (balangkas) : 

Circular (balangkas) 1.) GITNA-SIMULA-WAKAS - “In Media Res” 2.)WAKAS-SIMULA-GITNA

authorStream Live Help