Mga Bugtong

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ilang halimbawa ng mga Bugtong!

Comments

By: aenigma87 (79 month(s) ago)

why cant i download?

By: kyaky (94 month(s) ago)

may also download this?

Presentation Transcript

Mga Bugtong : 

Mga Bugtong Filipino I Vanessa Miranda

Palay : 

Palay Nang wala pang ginto Ay noon nagpalalo Nang magkaginto-ginto ay saka pa sumuko

Ulap : 

Ulap Maitim na parang uwak Maputing parang busilak Walang paa’y nakalalakad At sa hari’y nakikipag-usap

Sampayan : 

Sampayan Hindi hari, hindi pari Nagdaramit ng sari-sari

Ampalaya : 

Ampalaya Pagsipot sa maliwanag Kulubot na ang balat

Itlog : 

Itlog Gintong binalot sa pilak Pilak na binalot sa balat

Mangga : 

Mangga Hugis-puso Kulay-ginto Mabango kung amuyin Masarap kung kainin

Sinaing : 

Sinaing Umupo si maitim Sinulot si mapula Lumabas si maputi Na kakarakara

Bubuyog : 

Bubuyog Eto na si Lelong Bubulung-bulong

Papaya : 

Papaya Puno ay buku-buko Dahon ay abaniko Bunga ay parasko Perdigones ang buto

authorStream Live Help