Mga Sawikain

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ilang halimbawa ng mga sawikain ng mga Filipino!

Comments

By: kyaky (112 month(s) ago)

may i download this?

Presentation Transcript

Mga Sawikain : 

Mga Sawikain Filipino I Vanessa Miranda

Slide 2: 

Ang bahay mo man ay bato, Kung ang tumitira’y kuwago Mabuti pa’y isang kubo Na ang nakatira’y tao.

Slide 3: 

Yamang kinita sa tubig, sa tubig din nagbabalik

Slide 4: 

Ang natatakot sa ahas, Huwag lalakad sa gubat.

Slide 5: 

Di ka sukat maniwala Sa mga sabi at wika. Patag na patag ang lupa, Sa ilalim ay may lungga.

Slide 6: 

Ang hindi lumingon sa pinanggalingan Di makararating sa paroroonan.

Slide 7: 

Paalala: Ang mga larawan ay nakuha mula sa iba’t ibang websites sa Internet.

authorStream Live Help