пример курсовой1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Nauczanie języka polskiego w Rosji :

Nauczanie języka polskiego w Rosji

Gdzie można uczyć się polskiego? :

Gdzie można uczyć się polskiego? Uczelnie wyższe (najbardziej znane: Uniwersytet Moskiewski, Akademia Dyplomatyczna w Moskwie, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, Rosyjski Uniwersytet Humanistyczny); Szkoły językowe – w tym przy placówkach dyplomatycznych, np Instytut Polski przy ambasadzie RP w Moskwie lub w Petersburgu; Organizacje polonijne na terytorium Federacji Rosyjskiej („Polonia” w Kaliningradzie, „Dom polski” w Moskwie, „Dom polski” w Smoleńsku) Szkoły średnie przy organizacjach polonijnych (Moskwa, Omsk)

Placówki polonijne w Rosji:

Placówki polonijne w Rosji

Kto uczy się polskiego? :

Kto uczy się polskiego? Często są to osoby o pochodzeniu polskim, chcące nauczyć się języka swoich przodków; Osoby mające polskie korzenie i zamierzające zdać egzamin na „Kartę Polaka”; Osoby fascynujące się kulturą polską; Osoby ogólnie interesujące się lingwistyką; Osoby pracujące w firmach polskich lub firmach współpracujących z firmami polskimi; Tłumacze literatury pięknej.

Metody nauczania języka polskiego:

Metody nauczania języka polskiego

Elementy metody komunikacyjnej:

Elementy metody komunikacyjnej

Tok nauczania języka polskiego (na studiach wyższych):

Tok nauczania języka polskiego (na studiach wyższych) Przez pierwszy semestr uwagę koncentruje się głównie wokół nauczania wymowy i ortografii; Od 2. semestru zaczyna się intensywne nauczanie gramatyki i słownictwa; przy tym zajęcia z gramatyki i słownictwa mogą być rozdzielone; Na wyższych poziomach wiele czasu poświęca się tłumaczeniu tekstów i słownictwu specjalistycznemu.

Po ukończeniu studiów uczący się powinni:

Po ukończeniu studiów uczący się powinni Posiadać wiedzę ogólną o języku polskim, orientować się w podstawowych strukturach gramatycznych i typach leksyki; Umieć stosować swoją wiedzę o fonetyce, gramatyce i leksyce w mowie ustnej i na piśmie; Rozumieć tekst mówiony wygłaszany przez native-speakerów; Rozumieć nieznane wcześniej teksty autentyczne; Umieć poprawnie – zgodnie z normami gramatyki, fonetyki i ortografii – pisemnie wyrażać swoją opinię na różne tematy, przestrzegając reguł gramatycznych; Posiadać umiejętności wymowy Posiadać nawyki tłumaczenia dwustronnego; Posiadać umiejętności samodzielnego pisania tekstów.

Dodatkowe dyscypliny związane z językiem polskim:

Dodatkowe dyscypliny związane z językiem polskim Fonetyka teoretyczna Leksykologia Gramatyka opisowa Historia języka polskiego Stylistyka Filologiczna analiza tekstu Historia Polski Kultura Polski Dialektologia

Kursy językowe:

Kursy językowe Kurs językowy obejmuje mniej godzin, stąd mniej uwagi przywiązuje się do każdego podsystemu języka; Większa koncentracja na komunikacji = > stosowana jest metoda komunikatywna, rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; Lektorzy na kursach językowych niekoniecznie są native-speakerami; Reguły gramatyczne w większości są tłumaczone po rosyjsku; Z powodu braku podręczników lektorzy często korzystają z podręczników dla studentów studiów filologicznych, co może komplikować proces nauczania.

Główne problemy występujące u uczących się języka polskiego:

Główne problemy występujące u uczących się języka polskiego Interferencja na poziomie fonetycznym (np. problemy z wymową dźwięków „ź”, „cz”, „l”, „dź”, które nie istnieją w języku rosyjskim); Interferencja na poziomie gramatycznym (mylenie końcówek rzeczowników w liczbie mnogiej w celowniku, końcówek liczby pojedynczej w miejscowniku, stosowanie niepoprawnych przypadków po niektórych czasownikach, błędy w połączeniu rzeczowników z liczebnikami itp.) Interferencja leksykalna – „fałszywi przyjaciele”: „ stuł ” (ros.) = krzesło (pol.), „diwan” (ros.) – kanapa, urod – brzydki człowiek. Pozorne podobieństwo języków może spowodować małe zainteresowanie lub brak motywacji w uczeniu się polskiego.

Główne problemy z zakresu nauczania języka polskiego w Rosji:

Główne problemy z zakresu nauczania języka polskiego w Rosji Brak podręczników: obecnie w Rosji praktycznie nie ukazują się nowe podręczniki z języka polskiego, wybór jest bardzo ograniczony; Trudny dostęp do już istniejących podręczników – niektóre z nich dostępne są tylko w bibliotekach; Brak wydanych w Polsce podręczników w księgarniach lub bibliotekach; Bardzo ograniczony wybór tekstów autentycznych, przede wszystkim tekstów literackich; Ograniczon y dostęp do słowników polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich; Brak lektorów języka polskiego; Brak szkół letnich, niewielka ilość kursów językowych.

Materiały do nauczania języka polskiego :

Materiały do nauczania języka polskiego Podręczniki: Krotowskaja J.A., Kaszkuriewicz L.G., Lesnaja L.G. Prakticzeskij kurs polskogo jazyka. Bazowyj uczebnik – 2005; Moczałowa T.A. Polskij jazyk. Bazowyj urowień. – 2005; Wasilewskaja D., Karolak S. Uczebnik polskogo jazyka . Seria: uczebniki dla wuzow – 2009; Konopka, B . Podręcznik języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych - Warszawa, 2007 Kucharczyk, J. Zaczynam mówić po posku / Janusz Kucharczyk. - Łodź, 2005. Lipińska, E.Umiesz? Zdasz! – Kraków, 2009.

Dodatkowe materiały:

Dodatkowe materiały Tichomirowa T.S . Polskij jazyk . – Moskwa, 2006; Nagorko A. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa, 1997. Bartnicka, B. Uczymy się polskiego . Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. 2. Teksty – Kielce , 1994. Kaleta, Z. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. - Kraków, 1995. Gramatyka wspolczesnego jezyka polskiego.Morfologia.Warszawa , 1984, wydanie drugie, poprawione.Warszawa, 1998. Tokarski J. Fleksja polska. Warszawa , 1973. Słowniki: Stypuła R. Podręczny słownik rosyjsko-polski . Warszawa, 2007. Stypuła R., Kowaljowa W.G. Nowyj russko-polskij slovar ’. Warszawa, 2007.

Przydatne strony internetowe:

Przydatne strony internetowe http://www.moskwa.polemb.net/ — ambasada RP w Moskwie; www.kulturapolshi.ru — Instytut Kultury Polskiej; www.poloniarosji.ru — Kongres Polaków w Rosji, informacja o wszystkich placówkach polonijnych w Rosji; http://centr1441.ucoz.ru/index/polskij_kulturno_obrazovatelnyj_centr/0-27 — polskie centrum edukacyjne w Moskwie; http://www.polska.ru/jezyk/ — rozmówki rosyjsko-polskie online; http://www.polska-kaliningrad.ru/ — Centrum kultury polskiej w Kaliningradzie; http://www.ptwm.ru/ — teatr polski w Moskwie;

authorStream Live Help