церкаріоз презентація

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Науково-дослідницька робота на тему : «Дослідження проблеми виникнення церкаріозної інвазії в річці Гептурці» :

Науково-дослідницька робота на тему : «Дослідження проблеми виникнення церкаріозної інвазії в річці Гептурці » Підготувал а член екологічної бригади «Комонерівці» Учениця 8 класу Забажан Євгенія Керівник: Чепіжак В.А.

Мета роботи: встановити причину виникнення і розвитку церкаріозної інвазії в річці Гептурці, виявити види організмів що визначають епізоотологічний статус водоймища в зв’язку з виникненням влітку 2014 року вогнища церкаріозного дерматиту у купальщиків; популяризувати серед населення знання про способи профілактики захворювання. :

Мета роботи: встановити причину виникнення і розвитку церкаріозної інвазії в річці Гептурці , виявити види організмів що визначають епізоотологічний статус водоймища в зв’язку з виникненням влітку 2014 року вогнища церкаріозного дерматиту у купальщиків ; популяризувати серед населення знання про способи профілактики захворювання. Завдання: 1.Встановити переважаючого представника малакофауни р.Гептурки , що є проміжним господарем дигенетичних сисунів. 2.Встановити видову належність основної трематоди, якою заражений домінуючий молюск. 3. Оцінити ступінь зараженості молюска і величину продукції ним церкарій . 4. Проаналізувати екологічні та антропічні чинники, що вплинули на виникнення церкаріозної інвазії . 5. Провести аналіз біобезпеки Листопадівського ставка на річці Гептурка у відношенні трематодозів , що мають ветеринарне і медичне значення.

Slide3:

Об'єктом дослідження є популяції черевоногих молюсків промислових ставків річки Гептурки . Предметом дослідження є ступінь інвазійованості домінантного черевоног о молюск а церкаріям и пташиних трематод . Гіпотез а дослідження : - твердження , що у промисловому ставку існує штучне вогнище зараження церкарі озним дермати том людей, обумовлен е наявністю сприятливих екологічних умов для проміжних та остаточних господарів та негативним антропогенним впливом екологічно необґрунтованого господарювання орендаторів ставків.

Значення роботи::

Значення роботи: Результати досліджень можуть бути використані санітарно-епідеміологічної та екологічними службами району для попередження і профілактики зараженості людей церкаоіозом і птахів шистоматозом , для просвітницької роботи з населенням, а також у навчальному процесі при вивченні предмета зоології безхребетних та екології водойм .

І.Введення в проблему і актуальність дослідження: :

І.Введення в проблему і актуальність дослідження: Минулого літа серед жителів м. Новомиргорода і с.Листопадово, які використовували для купання ставок Листопадівський на річці Гептурці зявилися масові випадки дерматиту невідомого походження. В числі уражених були і учні нашої школи. Оскільки наша екологічна бригада «комонерівці» веде екологічний моніторинг даної річки, нас зацікавила ця проблема і ми взялися дослідити її причини. Церкаріоз - народні назви: "свербіж плавців", "лихоманка купальщиків", "водяний свербіж", "водяна кропива", (згідно Міжнародної статистичної класифікації хвороб -церкаріальний або шистосоматидний дерматит) пов'язаний з проникненням в шкіру людини при купанні церкаріїв - личинок паразитів водоплавних птахів - трематод родини Schistosomatidae . У дорослому стані вони паразитують у кровоносній системі задніх відділів кишечника водоплавних птахів (качиних, чайкових). Людина грає роль неспецифічного (абортивного) господаря, однак церкарії шистосоматид здатні проникати через його шкірні покриви, викликаючи механічні (часто множинні) ураження шкіри, їх токсини і продуктами обміну і розпаду, викликають алергічну реакцію і сприяють заносу вторинної інфекції.

Slide6:

*На основі одержаної інформації висунули для себе робочу гіпотезу- даний дерматит не що інше як церкаріоз , або шистоматодний дерматит. Він виникає при купанні і викликаний проникненням у шкіру людини церкарій –водних личинок трематоди родини шистоматод .

а)Першим етапом перевірки нашої гіпотези було проведення пошукової роботи - опитування лікарів ЦРБ, санітарно-епідемічної та ветеринарної служб міста на предмет ідентифікації антропоепізоотії. :

а)Першим етапом перевірки нашої гіпотези було проведення пошукової роботи - опитування лікарів ЦРБ, санітарно-епідемічної та ветеринарної служб міста на предмет ідентифікації антропоепізоотії . Норцова Тетяна Володимирівна лікар-педіатр Новомиргородської поліклініки Авсенктієв Руслан Валентинович заступник начальника районного управління ветеринарної медицини Дяченко Надія Іванівна директор лабораторії ветеринарної медицини Одержали підтвердження про масові звернення з дерматитом до лікаря, але причини лікарі не знали, тому класифікували його як дерматит неясної етіології. В ветеринарні лабораторії дізнались, що там з збудником знайомі, але проблемою цею не займались через відсутність повноважень перевірять орендаторів.

б) Провели спостереження в природі та дослідження в лабораторії, які дали змогу встановити що: :

б) Провели спостереження в природі та дослідження в лабораторії, які дали змогу встановити що: *Основне ядро дефінітивних господарів трематоди - це домашні водоплавні птахи , що вирощуються орендарями ставка.

*У складі регіональної не матодофауни найбільше поширеним представником, що належить до сімейства шистоматид є Trichobilharzia ocellata . :

* У складі регіональної не матодофауни найбільше поширеним представником, що належить до сімейства шистоматид є Trichobilharzia ocellata . Біологічна классификац і я Царство  : Animalia  ( Тварини ) Тип : Плоск і черви   Клас  : Трематоды Ряд  : Diplostomida Родина  : Schistosomatidae Рід  : Trichobilharzia Вид : Trichobilharzia ocellata .

Схема будови церкарій Trichobilharzia ocellata: А -схематичне зображення церкарії B) - фотографія церкарии з інвазованих молюсків ; 1. Передній (головний) орган. 2. Черевна присоска. 3. Залози проникнення. Церкарія пташиної шистоматоди 4. Стебло хвоста. 5. Вилка (Фурка) хвоста.:

Схема будови церкарій Trichobilharzia ocellata : А -схематичне зображення церкарії B) - фотографія церкарии з інвазованих молюсків ; 1. Передній (головний) орган. 2. Черевна присоска. 3. Залози проникнення. Церкарія пташиної шистоматоди 4. Стебло хвоста. 5. Вилка ( Фурка ) хвоста.

Slide11:

*Найбільш значущими для поширення і підтримки трематодофауни є молюски L. stagnalis, який є проміжними господарем для трихобільгарзії. Молюски виду L. stagnalis інвазовано переважно церкаріями трематод Т. ocellata Біологічна класифікація Домен : Еукаріоти  (Eukaryota) Царство : Тварини  (Metazoa) Тип : Молюски  (Mollusca) Клас : Черевоногі  (Gastropoda) Ряд : Pulmonata Родина : Lymnaeidae Рід : Вид: Ставковик (Lymnaea) Звичайний ( S tagnalis )

Висновок до пошукової роботи та спостережень Прийшли до висновку, що аналіз проведених досліджень і літератури дозволяє нам розглянути трематоди виду Trichobilharzia ocellata в контексті інвазійного чинника, який на стадії личинки –церкарії може викликати захворювання людини таке як шистоматоїдний церкаріоз або « дерматит купальщиків». :

Висновок до пошукової роботи та спостережень Прийшли до висновку, що аналіз проведених досліджень і літератури дозволяє нам розглянути трематоди виду Trichobilharzia ocellata в контексті інвазійного чинника, який на стадії личинки –церкарії може викликати захворювання людини таке як шистоматоїдний церкаріоз або « дерматит купальщиків ».

в) Провели лабораторні дослідження на встановлення ступеня інвазійності водоймища. :

в) Провели лабораторні дослідження на встановлення ступеня інвазійності водоймища .

ІІ. Матеріали і методика дослідження молюсків. Вивчення ступеня зараженості молюсків церкаріями :

ІІ. Матеріали і методика дослідження молюсків. Вивчення ступеня зараженості молюсків церкаріями Для дослідження збір молюсків, фіксація личинок і камеральна обробка здійснювались по стандартній гідробіологічній методиці. (Дубінін,1971). Барвник - оцтовокислий кармін. Підрахунок церкарій проводили з використанням камери Богорова.

Для кількісної характеристики зараження молюсків застосовані показники: екстенсивність інвазії (ЕІ) (%) або відсоток зараження,(ІІ) інтенсивність інвазії та індекс зараження (ІЗ) (Федоров, 1986). :

Для кількісної характеристики зараження молюсків застосовані показники: екстенсивність інвазії ( ЕІ ) (%) або відсоток зараження ,( ІІ ) інтенсивність інвазії та індекс зараження ( ІЗ ) (Федоров, 1986). Ставки Заг . кіль-сть дослідже- них молюсків Заг . кіль-сть заражених молюсків Сер.кіль-сть церкарій , виділених за добу 1 молюском Загальна кількість виділених церкарій ЕІ (у%) ІІ ІЗ Ставок “Златопіль-ський " 100 17 1875±159 31875±2703 17 1,5 0,225 Ставок " Листопадів- ський " 100 35 4400±929 154000±32515 35 3,6 3,85

Математична обробка даних проведена із застосуванням методів математичної статистики (Г. Ф. Лакін, 1980). :

Математична обробка даних проведена із застосуванням методів математичної статистики (Г. Ф. Лакін, 1980). СТАВКИ Хс ΔХс Х=Хс±ΔХ ε=ΔХс/Хс ЗЛАТОПІЛЬСЬКИЙ 1875 159 1875±159 0,0848=8,48% ЛИСТОПАДІВСЬКИЙ 4400 929 4400±929 0,21=21% Ми провели такі обчислення: визначення середнього значення кількості церкарій виділених одним молюском; визначення абсолютної похибки обчислень, відносної похибки обчислень та запис кінцевого результату у форматі Х=Хс±Х.

Slide17:

В рамках наших досліджень інвазіювання молюсків було досліджено методом прижиттєвої діагностики. На зараженість проаналізували по 100 особин молюсків з досліджуваної і контрольної водойми. Відібраних молюсків ми поштучно розсадили в пластикові стаканчики місткістю 200мл з профільтрованою річковою водою і витримали на світлі протягом доби, тобто дослідження провели наступного дня. Підрахунок церкарій контролювали під бінокулярним світловим мікроскопом при збільшенні 20 x 30 Д.

ІІІ. Обговорення результатів лабораторного дослідження:

ІІІ. Обговорення результатів лабораторного дослідження Із 100 досліджених молюсків у контрольному ставку (№1) інфікованих було 17 , середня кількість виділених за добу церкарій становила – 1875 шт. Звідси екстенсивність інвазії ( ЕІ ) = 17% , інтенсивність інвазії (ІІ) – 1.5 і відповідно індекс зараження (ІЗ) = 0.26 бала. У досліджуваному ж ставку (№2) Із 100 досліджених молюсків інфікованих було 35, середня кількість виділених ними за добу церкарій становила відповідно – 4400 шт. Звідси - екстенсивність інвазії ( ЕІ ) = 35% , інтенсивність інвазії (ІІ) – 3.55 і відповідно індекс зараження (ІЗ) = 3.85 бала.

Оцінка ступеня зараженності досліджуваного ставка:

Оцінка ступеня зараженності досліджуваного ставка На підставі проведених польових і лабораторних досліджень ми склали експертний висновок про епідемічну небезпеку досліджуваної водойми щодо ризику зараження людей церкаріозом , порівнявши його для контролю з контрольним ставком , де домашню птицю орендар не розводить і інвазивність вод там слабка – 0,26 бала. Ступінь інвазивності ставка « Листопадівський » ми оцінюємо як 3,85 бали – це високий ризик зараження Інтенсивність Інвазії (ІІ) Індекс Зараження (ІЗ)

Slide20:

Інтенсивність інвазії (ІІ) 48% Порівняння інвазивності досліджуваного та контрольного ставків у % Висновок до дослідження: Цей ряд факторів з усією очевидністю вказує на високий ризик зараження людей в досліджуваній водоймі. Тому санітарно – епідемічний стан дослідженого ставка викликає у нас побоювання, пов ’ язані з достатньо реальною можливістю формування в зоні експерименту ще більш активного вогнища шистоматодної інвазії молюсків влітку 2016 року, а значить і збільшення загрози зараження людей церкаріозним дерматитом. І тому наше завдання – це просвітницька діяльність – інформування населення про етіологію церкаріозного дерматиту і існуючу епідемічну загрозу інвазійованого ставка для купальщиків.

Причини виникнення інвазії:

Причини виникнення інвазії 4 водойма фактично використовується для купання, особливо дітьми, тому що до орендування ставка ця зона традиційно була рекреаційною зоною і зараз там продовжують купатися.

IV. Загальний висновок: :

IV . Загальний висновок: Суть виниклої проблеми - в порушенні екологічної рівноваги в водних екосистемах. Медичний аспект проблеми - лише частина її. Водоплавні птахи, як дефінітивні господарі є однією з ланок ланцюга циркуляції збудника - Trichobilharzia ocellata. У зв'язку з такою їх роллю у вогнищах шистосомного церкаріозу першочергового значення набуває два напрямки мінімізації вогнища: 1-й -боротьба з поширенням інфекції в популяції птахів, і 2-й -профілактика зараження людей церкаріозом .

Профілактичним заходом для зменшення ураження людей церкаріями є ::

Профілактичним заходом для зменшення ураження людей церкаріями є : в першу чергу поліпшення санітарних умов та зменшення інвазійної напруги водоймища завдяки екологічному контролю за господарюванням орендарів. Бо саме вони своєю діяльністю і екологічною бездіяльністю та безкультурям сприяють створенню і розширенню вогнища захворювання, реалізуючи недостатньо екологічно обґрунтовані проекти. в другу чергу поширення інформація серед жителів села Листопадове та північної частини м.Новомиргорода – Златополя, які використовують ставок «Листопадівський», як рекреаційну зону, про шляхи зараження, етіологію і патогенез церкаріозного дерматиту, а також про способи захисту людей від нього.

Slide24:

Саме це ми собі і мали на меті проводячи дане дослідження. Ми впевнені що популяризація знань по даній проблемі приведе до зміни поведінки людей та зниження частоти інфікування. А ще ми дуже сподіваємось, що своєю діяльністю ми звернемо увагу санітарно-ветеренарної та медико-санітарної служб району до проблеми церкаріозного дерматиту купальщиків і він принаймні перестане бути «дерматитом невідомої етіології»!!!

V. Література і Інет-ресурси: :

V . Література і Інет-ресурси : 1.Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна «Огляд досліджень гельмінтофауни птахів водно-болотних угідь України» 2.Кириленко Н. А, к.б.н., доцент, Н. О. Келембет, студент Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра зоології, вул. 3. Методы санитарно-паразитологических исследований. МУК 4.2.796–99. М.: Федеральный центр Госсанэпидемнадзора, — 2000. 4. Черногоренко М. И. Личинки трематод в моллюсках Днепра и его водохранилищ (фауна, биология, закономерности формирования). К.: Наук. думка, 1983. 212 с 5. http://www.helminthology.cz/trichobilharzia.htm 6. http://www.bio.bsu.by/naroch/files/naroch_workshop_materials-schistosome_cercarial_dermatitis-2007.pdf    

authorStream Live Help