Думите в речта

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Думите в речта урок 14:

Думите в речта урок 14

Думите са различни.:

Думите са различни. играе вали смеем се учи пътуваме пишеш Какво прави? Какво правят? Какво е това? Какъв? Каква? Какво? Какви? роза слънце печка буря мустаци река смел хубава бързи зелено висок вкусна ПРЕДМЕТИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА ДЕЙСТВИЯ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ПРИЗНАЦИ ГЛАГОЛИ

Допълнете пропуснатите думи в текста. На кой въпрос отговарят те?:

Допълнете пропуснатите думи в текста. На кой въпрос отговарят те? забава билет китара кларинет тромпет салона Какво е това? у у у у у М 1

Свържете думите по три. Запишете образуваните изречения. :

Свържете думите по три. Запишете образуваните изречения. смел ароматно вкусна пъстри пеперуди цвете супа юнак летят ям откъснах ще стане 2

Коя от двете думи е по-подходяща?:

Коя от двете думи е по-подходяща? 3

Допълнете липсващите думи. Какви са те? Препишете текста четливо и правилно.:

Допълнете липсващите думи. Какви са те? Препишете текста четливо и правилно. желязна празна Блага сладка Сърдит Сговорна Признаци на предмети 4

Къде думите са отговор на въпроса “Какво прави?”:

Къде думите са отговор на въпроса “Какво прави?” Радостен, силен, мързелив; Дърво, ябълка, легло; Пише, живее, смее се. 5

Добавете думи в колонките.:

Добавете думи в колонките. Какво е това? маса Какъв? зелен Какво прави? пее 1 лампа деца сняг дъжд букви круша синьо лютива висок къдрава студено червен вали готвя горим падате играят тече

Свържете думите от трите колонки в изречения и ги запишете. :

Свържете думите от трите колонки в изречения и ги запишете. чета пия имам топло хубави интересна книга мляко играчки Чета интересна книга. Пия топло мляко. Имам хубави играчки. 2

Оцветете думите за предмети в червено, думите за действия – в жълто и думите за признаци – в зелено. :

Оцветете думите за предмети в червено, думите за действия – в жълто и думите за признаци – в зелено. 3

Slide 11:

Нося чанта. Ям бонбони. Обичам игри. Имам рокля. Слушам музика. Нося чанта. Нося пълна чанта. Днес нося пълна чанта. Днес по тротоара нося пълна чанта. Днес по тротоара нося пълна чанта към училище . Разширете изреченията. Какви думи добавихте? 4

Slide 12:

Нося чанта. Ям бонбони. Обичам игри. Имам рокля. Слушам музика. Ям бонбони. Ям вкусни бонбони. Обичам да ям вкусни бонбони. На рожден ден обичам да ям вкусни бонбони. На рожден ден обичам да черпя и да ям вкусни бонбони и торта . Разширете изреченията. Какви думи добавихте? 4

Slide 13:

Нося чанта. Ям бонбони. Обичам игри. Имам рокля. Слушам музика. А сега опитай сам! Разширете изреченията. Какви думи добавихте? 4

Зачертайте излишната дума във всяка колонка. Препишете останалите думи. :

Зачертайте излишната дума във всяка колонка. Препишете останалите думи. играе чаша рисува плаче блуза трева небе весел широк силен върви червен играе рисува плаче блуза трева небе широк силен червен 5

Прочетете залъгалката. :

Прочетете залъгалката. Маймунка Смешна маймунке, хитра муцунке! Скачаш по клоните, хрускаш бонбоните, белиш си семки, чупиш бадемки. 6

Отговорете на въпросите след текста. Препишете го красиво и четливо.:

Отговорете на въпросите след текста. Препишете го красиво и четливо. Колко са думите, които отговарят на въпроса : Какво е това? Каква? Какво прави? 7 4 2 6

Подредете в колонки глаголите: катеря се, уча, веселя се, бера, чета, пея, каня, хващам, нося, пиша, плувам, поздравявам, уморявам се, изпичам се, смятам, танцувам, събирам, преодолявам:

Подредете в колонки глаголите: катеря се, уча, веселя се, бера, чета, пея, каня, хващам, нося, пиша, плувам, поздравявам, уморявам се, изпичам се, смятам, танцувам, събирам, преодолявам В училище: уча чета пея пиша смятам събирам На море: хващам плувам изпичам се събирам 1

Подредете в колонки глаголите: катеря се, уча, веселя се, бера, чета, пея, каня, хващам, нося, пиша, плувам, поздравявам, уморявам се, изпичам се, смятам, танцувам, събирам, преодолявам:

Подредете в колонки глаголите: катеря се, уча, веселя се, бера, чета, пея, каня, хващам, нося, пиша, плувам, поздравявам, уморявам се, изпичам се, смятам, танцувам, събирам, преодолявам На планина: катеря се бера хващам уморявам се преодолявам На рожден ден: веселя се пея каня нося поздравявам танцувам 1

Поставете на мястото им следните съществителни имена::

Поставете на мястото им следните съществителни имена: градина табло учителят години заселници жители храна 2

Срещу всяка дума запишете дума с противоположно значение. :

Срещу всяка дума запишете дума с противоположно значение. лек – тесен – къс – сух – гладък – плитък – дебел – висок – сладък – студен – тъмен – лош – тежък широк дълъг мокър грапав дълбок тънък нисък солен топъл светъл добър 3

Отгатнете трите професии скрити в текста. Поправете объркването в изреченията и препишете вярно.:

Хората в бели престилки са учителите. Те преглеждат учениците и предписват лечение. Закуска или обяд в самолетите предлагат лекарите. Пожелават приятно пътуване на пациентите. За знанията на пасажерите се грижат лекарите. Преподават на пациентите уроци и им задават домашни упражнения. Отгатнете трите професии скрити в текста. Поправете объркването в изреченията и препишете вярно. лекарите стюардесите пътниците учениците учителите учениците 4

В кой ред думите са съществителни имена?:

В кой ред думите са съществителни имена? Моливи, лъжица, палто; Копая, чертая, играем; Запален, миризливи, оранжева. 5

В кой ред няма глаголи?:

В кой ред няма глаголи? Жълт, тече, вика; Игриви, пенливи, вълни; Ядем, учат, умувам. 6

В кой ред има само прилагателни имена?:

В кой ред има само прилагателни имена? Високи, счупен, лед; Пъргав, гора, строен; Здрав, шарена, къдраво. 7

Благодаря за добрата работа!:

Благодаря за добрата работа!

authorStream Live Help