Съдружително свойство на събирането

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Съдружително свойство на събирането 2 клас

Slide 2: 

+ +

Slide 3: 

+ + = = + =

Slide 4: 

+ + = = + =

Slide 5: 

Съдружително свойство на събирането За групирането на събираемите се използват знаците ( ) , наречени скоби. ( 4 + 5 ) + 3 = 12 4 + ( 5 + 3 ) = 12

Slide 6: 

Сборът на три числа не се променя, ако се групират ( сдружат ) по различен начин съседните събираеми. 4 + 5 + 3 = ( 4 + 5 ) + 3 = 4 + ( 5 + 3 ) Групирането на събираемите се отбелязва със скоби. Когато се пресмята, първо се извършва действието в скобите.

Slide 7: 

Довършете пресмятанията в тетрадките и проверете. Сравнете сборовете. а ) 20 + 10 + 40 =( 20 + 10) + 40 = 30 + 40 = 70 б ) 20 + 10 + 40 = 20 + ( 10 + 40 ) = 20 + 50 = 70

Slide 8: 

Сдружете по различен начин събираемите, но без да размествате местата им. а ) 6 + 5 + 9 = ( 6 + 5 ) + 9 = 11 + 9 = 20 или 6 + ( 5 + 9 ) = 6 + 14 = 20 б ) 3 + 2 + 8 = ( 3 + 2 ) + 8 = 5 + 8 =13 или 3 + ( 2 + 8 ) = 3 + 10 = 13

Slide 9: 

Сдружете по различен начин събираемите, но без да размествате местата им. в) 50 + 10 + 20 = ( 50 + 10 ) + 20 = 60 + 20 = 80 или 50 + (10 + 20 ) = 50 + 30 = 80

Slide 10: 

Свържете така, че да е вярно: 30 + 20 + 50 10 + 30 + 40 60 + 10 + 20 (10 + 30 ) + 40 30 + (20 + 50) (60 + 10) + 20 (30 + 20) + 50 60 + (10 + 20) 10 + (30 + 40)

Slide 11: 

Пресметнете в тетрадките,като използвате съдружителното свойство на събирането. Проверете крайните отговори . 50 + 30 + 10 = 20 + 60 + 20 = 40 + 10 + 10 = 70 + 20 + 10 = 30 + 40 + 30 = 10 + 80 + 10 = 90 100 60 100 100 100

Slide 12: 

Намерете обиколката на правоъгълника като използвате съдружителното свойство на събирането. м м 30 м +30 м + 20 м + 20 м = ( 30 м + 30 м ) + (20 м + 20 м ) = 60 м + 40 м = 100 м

Slide 13: 

Намерете обиколката на триъгълника като използвате съдружителното свойство на събирането. м м м 20 м + 30 м + 50 м = ( 20 м + 30 м) + 50 м = 50 м + 50 м = 100 м

Slide 14: 

Намерете обиколката на квадрата като използвате съдружителното свойство на събирането. м 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = ( 20 м + 20 м ) + ( 20 м + 20 м ) = 40 м + 40 м = 80 м

Slide 15: 

Чудесни сте! П.Махова – гр.Батак От този урок трябва да запомним, че сборът на три и повече числа не се променя, ако се групират(сдружат) по различен начин съседните събираеми.

authorStream Live Help