Nhớ SàiGòn

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Thiết kế pss : nguyenuthang Nhạc : Quốc Hùng Hát : Hoài Nam

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Nhạc dạo .

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Sài Gòn hôm nay có lá rơi buồn Sài Gòn hôm nay thiếu vắng một người

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Một người nơi đây tiếc nuối Sài Gòn Sài Gòn đẹp lắm em ơi

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Khung trời áo trắng chơi vơi Sài Gòn tôi yêu nhớ mãi tôi buồn

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Buồn vì bên đây nắng đã đi rồi Còn lại không gian tuyết trắng ngoài trời

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Sài Gòn không có tuyết rơi Khung trời ấm mãi em ơi

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Bên này mùa đông tuyết rơi Ước gì ngồi ôm lấy em

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Nắng Sài Gòn mùa nầy vẫn chiếu lung linh Chiếu vào lòng một người lữ khách tha phương

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Kỷ niệm trong tôi cứ mãi êm đềm Từng chiều lang thang phố xá đông người

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Giờ nầy trong tôi đã vắng người rồi Sài Gòn em có biết không

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Nhạc dạo Ta là người khách tha hương...

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Nhạc dạo

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Sài Gòn hôm nay có lá rơi buồn Sài Gòn hôm nay thiếu vắng một người

Một người nơi đây tiếc nuối Sài Gòn Sài Gòn đẹp lắm em ơi:

8/25/2014 Một người nơi đây tiếc nuối Sài Gòn Sài Gòn đẹp lắm em ơi

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Khung trời áo trắng chơi vơi Sài Gòn tôi yêu nhớ mãi tôi buồn

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Buồn vì bên đây nắng đã đi rồi Còn lại không gian tuyết trắng ngoài trời

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Sài Gòn không có tuyết rơi Khung trời ấm mãi em ơi

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Bên này mùa đông tuyết rơi Ước gì ngồi ôm lấy em

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Nắng Sài Gòn mùa nầy vẫn chiếu lung linh Chiếu vào lòng một người lữ khách tha phương

PowerPoint Presentation:

8/25/2014 Kỷ niệm trong tôi cứ mãi êm đềm Từng chiều lang thang phố xá đông người

:

8/25/2014 Giờ nầy trong tôi đã vắng người rồi Sài Gòn em có biết không …Ta là người khách tha hương... (Bis)

authorStream Live Help