BP Spania Holdings større Clair avgrensningsbrønn program godkjent

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

BP og dens co-venturers Shell, ConocoPhillips og Chevron kunngjorde i dag deres beslutning om å fortsette med en to-års vurdering program for å se på muligheten for å utvikle en tredje fase av gigantiske Clair feltet, vest for Shetlandsøyene. Første engasjement innebærer et toårig program for å bore fem avgrensningsbrønner. Dette kan øke til mellom åtte og tolv brønner, avhengig av resultatene fra disse første brønnene. Boringen av først godt nylig startet. Målene for programmet er å gi større sikkerhet på samlede magasinbeholdningen, inkludert deres distribusjon og væske egenskaper; evaluere teknologi for å øke utvinningen fra større Clair; og for å teste muligheten for nye frittstående utbygginger og sammenhengene til Clair Ridge.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BP HOLDINGS SPAIN Clair avgrensningsbrønn program godkjent BP og dens co- venturers Shell, ConocoPhillips og Chevron kunngjorde i dag deres beslutning om å fortsette med en to- års vurdering program for å se på muligheten for å utvikle en tredje fase av gigantiske Clair feltet , vest for Shetlandsøyene . Første engasjement innebærer et toårig program for å bore fem avgrensningsbrønner . Dette kan øke til mellom åtte og tolv brønner , avhengig av resultatene fra disse første brønnene . Boringen av først godt nylig startet . Målene for programmet er å gi større sikkerhet på samlede magasinbeholdningen , inkludert deres distribusjon og væske egenskaper ; evaluere teknologi for å øke utvinningen fra større Clair; og for å teste muligheten for nye frittstående utbygginger og sammenhengene til Clair Ridge . Trevor Garlick , regionale presidenten for BP Nordsjøen , sa : " Dette er en viktig milepæl og en ytterligere stor forpliktelse til vest av Shetland av BP og dens co- venturers . Hvis det lykkes , avgrensningsbrønn programmet kunne bane vei for en tredje fase av utbyggingen på Clair - er dette nå en reell mulighet .“ Edward Davey, energi og klima endring sekretær , sa : " denne kunngjøringen av BP av en to års vurdering program for større Clair området for vest for Shetland er utmerket nyheter . Det viser bransjens engasjement for å maksimere potensialet i dette området , som kunne holde opp til 17% av vår olje - og gassindustrien forbeholder seg .

PowerPoint Presentation:

BP HOLDINGS SPAIN " Større Clair beviser det er fortsatt en lang fremtid for olje - og gassproduksjon i Nordsjøen og vil gi tillit til nye rekrutter at industrien tilbyr en karriere for livet ." John Hayes, energiminister , sa : " større Clair er svært betydelig som det forsterker for vest for Shetland som et viktig område for framtidig olje - og gass utvikling . " Regjeringen arbeider ekstremt hardt for å sikre olje-og gass har den tillit og sikkerhet som det er behov for å investere , å gi Storbritannia en kilde til energisikkerhet og jobber i årene som kommer ." Den innledende investeringen i avgrensningsbrønn programmet vil være større enn $500 millioner brutto . Merknad til redaktører Clair felt: Feltet Clair ble opprinnelig oppdaget i 1977; Feltet Clair ligger 75 km vest for Shetland og strekker seg over et område på 220 km 2, i vanndybder på ca 140 m; Totale hydrokarboner først på plass over hele feltet er beregnet til rundt 8 milliarder fat oljeekvivalenter , selv om på grunn av svært komplekse og benbrudd natur reservoaret , har det vært betydelig usikkerhet med hensyn til hvor mye av oljen kan kommet til hektene .

PowerPoint Presentation:

BP HOLDINGS SPAIN Clair fase 1: Første utviklingsfasen (Clair fase 1) ble godkjent i 2001. Det ble utviklet med en enkelt fast plattform med produksjon og prosessen overbygningen anlegg , støttes av stålunderstellet og tilknyttede olje og gass eksport fasiliteter ; Produksjonen fra feltet Clair startet i februar 2005 fra første fase-fasiliteter , og har så langt produsert rundt 90 millioner fat. De første fasen fasilitetene er utformet for å fortsette å produsere fram til 2028; Olje og gass eksporteres via rørledninger til Sullom Voe-terminalen på Shetland der det er klart for videre bruk . Clair fase 2-"Clair Ridge": Den andre fasen av utviklingen -"Clair Ridge" - er planlagt å målrette delen av feltet nord for Clair fase 1; Utviklingen vil innebære bygging og installasjon av to nye , bro- knyttet plattformer , planlagt å bli installert i 2015 med produksjonen er ventet å starte i 2016. De nye fasilitetene blir utviklet for 40 år med produksjon og vil kreve en total kapitalinvestering av ca 7 milliarder dollar. Den nye utviklingen vil ha evnen til å produsere anslagsvis 640 millioner fat olje , og vil gi et knutepunkt for fremtidig utvidelse , gjenstand for videre vurdering . Topp produksjon er forventet å være opp til 120 000 fat olje per dag .

PowerPoint Presentation:

BP HOLDINGS SPAIN Prosjektet vil også omfatte verdens første offshore full åker oppstillingen av LoSal * forbedret olje utvinning teknologi til å endre saltholdighet i vannet injisert i reservoaret og øke utvinningen av olje (* LoSal er et registrert varemerke av BP plc ). Clair co- venturers : BP Exploration opererer Co 27.6215% og Britoil begrenset (BP) 0,98%; ConocoPhillips ( Storbritannia ) Sigma begrenset 24.0029%; Chevron Nordsjøen begrenset 19.4225%; Enterprise Oil begrenset (Shell) 18.6831% og Shell Clair UK begrenset (Shell) 9.2900 % Forbehold uttalelse : Denne erklæringen inneholder visse fremtidsrettede uttalelser med hensyn til operasjoner og bedrifter i BP og visse av planene og mål av BP med hensyn til disse elementene . Disse utsagnene vanligvis , men ikke alltid , er identifisert ved bruk av ord som " vil ", " planlagt ", " forventes å", " er planlagt å" eller lignende uttrykk . Spesielt inkluderer disse visse uttalelser om fremtidige kapitalutgifter , datoen eller perioden når planlagte planter eller anlegg forventes å bli installert , lang levetid av fasiliteter , fremtidige hydrokarbon produksjonsvolumet , og datoen eller perioden der produksjonen er ventet å komme i produksjon . I sin natur , fremover ser uttalelser involverer risiko og usikkerhet fordi de forholder seg til hendelser , og avhengig av omstendigheter som vil eller kan oppstå i fremtiden , og er utenfor kontroll av BP.

PowerPoint Presentation:

BP HOLDINGS SPAIN faktiske resultater kan avvike vesentlig fra det som uttrykkes i slike uttalelser , avhengig av en rekke faktorer , inkludert faktorene som ; tidspunktet for å bringe nye felt; fremtidige nivåer av industrien produkt leverer ; etterspørsel og priser ; driftsproblemer ; de generelle økonomiske forhold ; politisk stabilitet og økonomisk vekst i aktuelle områder av verden ; endringer i lover og statlige regler ; handlinger av regulatorer ; valutakursendringer ; utvikling og bruk av ny teknologi ; suksessen eller på annen måte av partnerskap ; handlingene til konkurrenter ; naturkatastrofer og ugunstige værforhold ; endringer i offentlige forventninger og andre endringer i virksomhetsforhold ; kriger og handlinger av terrorisme eller sabotasje ; og andre faktorer omtalt i BP'S Form 20-F, SEC filen nr. 1-06262, inkludert under " Risikofaktorer ". Ytterligere informasjon : Navn : BP pressekontor Beliggenhet : London Telefon : + 44 (0) 20 7496 4076 E-post: bppress@bp.com Navn : BP Nordsjøen pressekontor Beliggenhet : Aberdeen Telefon : + 44 (0) 1224 832030

authorStream Live Help