LA Sagrada Família - Sisteme bashkëkohore në objekte 2 (Prezantimi)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Lirak Kadriu 127/11 Qendresa Termkolli 148/11 Vlera Blakaj 183/11 Valon Beqiri 176/11 Shqiprron Jusufi 162/11 Varis Mehmeti 177/11

Comments

Presentation Transcript

Sisteme bashkëkohore në objekte 2:

Sisteme bashkëkohore në objekte 2 Mentor: Bujar Bajçinovci Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina ” Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

LA Sagrada Família:

LA Sagrada Família Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Antoni Gaudi (25.06.1852- 10.06.1926) Born 25 June 1852 Reus, Catalonia, Spain Died 10 June 1926 (aged 73) Barcelona, Catalonia, Spain Buildings Sagrada Família , Casa Milà , Casa Batlló Projects Park Güell , Colònia Güell Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Historia e ndërtimit , dhe fillimi i punimeve Sisteme bashkëkohore në objekte 2

oRIGJINA 1866 -1882:

oRIGJINA 1866 -1882 Sisteme bashkëkohore në objekte 2

Antoni Gaudi -1883-1913:

Antoni Gaudi -1883-1913 Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Sisteme bashkëkohore në objekte 2

RIFILLIMI ( 1939 -1985 ):

RIFILLIMI ( 1939 -1985 ) Sisteme bashkëkohore në objekte 2

Gjendja egzistuese:

Gjendja egzistuese Sisteme bashkëkohore në objekte 2

KRONOLIGJIA:

KRONOLIGJIA 2006 2007 2010 2008 Sisteme bashkëkohore në objekte 2

objekti në gjendjen e tanishme:

objekti në gjendjen e tanishme Sisteme bashkëkohore në objekte 2

fasada:

fasada Nativity Facade

fasada:

Passion Facade Sisteme bashkëkohore në objekte 2 fasada

PowerPoint Presentation:

fasada GLORY FACADE Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Sisteme bashkëkohore në objekte 2 Shtyllat në Enterier

PowerPoint Presentation:

Sisteme bashkëkohore në objekte 2 Detal i shtyllave

enterieri:

enterieri Sisteme bashkëkohore në objekte 2

xhamtinat:

xhamtinat Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Dhoma e nëndheshme është përafërsisht nëntë metra nën tokë,është e gërmuar me dy mjete : kazëm dhe lopatë . Themeli , muret e mbrendshme dhe kupolla janë të ndërtuar nga gurët masiv ( njëri ndër konstrukcionet më të përdorshme të shekullit 19 që nënkupton përzierjen e gurëve të përpunuar dhe gjysëm të përpunuar , gurit gëlqeror , llaqit dhe agregatit . Elementet nga guri të ekspozuar : si shtyllat , kapitelet , harqet , kupolla janë gdhendur në punishte dhe më vone janë vendosur në vend. Detalet e elementeve te perdorura masive dhe teknika e përdorur . Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Per gdhendje , punim dhe perpunimin final të gurit,janë përdorur një numër I madh I mjeteve : Çekiçi (Hammer) Shënuesi ( Scriber) Kompas ( Compass) Çekiçi per gurët masiv (Stonemason’s Hammer) Sculptor’s mallet Kënddrejti (Set square) Daltë ( Claw Chisel ) Daltë (Punch) Daltë për gdhendje ( Scutch Chisel) Daltë e rrafshtë (Flat Chisel) Folding Wedge Pykë (Wedge) Vizore (Ruler) Dressing Axe Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Konstrukcioni I niveleve te ndryshme te kullës 45 metra janë ndërtuar me skele të mbështetura ne tokë , mbi 45m kullat janë ndërtuar duke i përdorur skelet , të cilat qëndrojnë në mes kullave qëndrore , të cilat mështeten në të.Në të njejtën kohë trajet radiale janë montuar në kulla , dhe mbi të strukturat prej drurit janë të vendosura në mënyrë vertikale , për krijimin e një strukture të ngurtë . Majet ( The pinnacles) Janë ndërtuar nga matrialet te parafabrikuara te cilat prodhoheshin në Spanjë . Me vite me radhë është menduar se Gaudi ka përdor vetëm gurë gëlqeror masiv , por më 1997 pas një serie studimeve , ështe vërtetuar se janë përdorur matriale të ndryshme , dhe ështe parë se janë ndërtuar konkretisht nga matrialet të ndryshme të përforcuara lehtë . Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Dy pamje të skeleve të cilat janë përdorur për konstruktimin e majeve (pinnacles ) Detajl I një maje (pinnacle) të përfunduar . Në këtë foto mund te shihen binarët për transportimin e ngarkesave Bartja e matrialeve në punishte Të gjitha matrialet janë bartur , përkatësisht gurët masiv deri ne punishite , me sistemin e binarëve nga vagonat e vogë,l po ashtu edhe pllakat dhe skulpturat.Ky sistem është përdorur edhe për matrialet e papërpunuara , gelqerën , agregatin si dhe daltat për gurë masiv . Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Detali i binarëve për bartjen e ngarkesave . Dy fotografi në procesin e aplikimit të llaqit Modele prej llaqi , skulpturë . Teknika e skulpturave Teknika e skulpturave është përdorur në vendpunishte . ( në fotografi janë harqet e jashtme te derës kryesore te fasades ).Gaudi, në fasadën qëndrore ka bërë disa përmirsime të cilat Gaudi mendoj se ishin të nevojshme . Passion façade ( ndertimi ) Është ndërtuar ne mes 1954 dhe 1973, kur burimet mekanike ishin në dispozicion , dhe të dyja gërmimi dhe transporti I ngarkesave është bërë më qetë dhe më shpejtë . Ndërtimi është bërë me një pllakë të vetme të madhe të përforcuar dhe të montuar me linjat hekurudhore të vjetra . Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Sisteme bashkëkohore në objekte 2 Sekuenca te ndryshme te structures së themeleve Konstrukcioni I niveleve te ndryshte te kullave Matrialet e përdorura janë perforcuar nga çimentoja , edhe pse në fillim ështe prodhuar nga çimentoja portland.Sistemi I skeleve është po I njejti I përdorur ne facaden ( lindja e Krishtit ) ‘’Nativity Façade”, kurse ndryshimi nga ketu është se të gjitha pjeset e tjera strukturale te skeleve janë metalike . Pamje e vinçit kur ishte përaferisht 100m lartësi Instalimi i vinçit I te madh të kishës Ky vinç , i cili është shfaqur në tregtine e Barcelonës ne vitin 1966, I cili eshte blerë ne vitin 1968 për La Sagrada Familia pasi që ky vinç ishte I nevojshëm për shkak të shkallës se madhe të punës . Vinçi u vendos ne lartësitë e katër kullave të fasades që ishte ankoruar çdo 20m. Sekuenca te ndryshme gjatë konstruktimit të kullave

PowerPoint Presentation:

Sisteme bashkëkohore në objekte 2 Detali I majave (pinnacles), ku mund te shohim dallimin e pjeseve te parafabrikuara . Detali se si elementet e ndryshme te parafabrikuara janë vendosur në Passion fasade ( mundimet e krishtit ) Majet Majet jane konstruktuar duke I percjellur udhëzimet te cillat janë perdoruar per fasaden ( lindja e Krishtit ) ‘’Nativity Façade” , e përforcuar me pjesë konkrete të parafabrikuara .

La Sagrada Familia (3d):

La Sagrada Familia (3d) Sisteme bashkëkohore në objekte 2

The Sagrada Familia Perfundimi në 3D:

The Sagrada Familia Perfundimi në 3D Sisteme bashkëkohore në objekte 2

PowerPoint Presentation:

Sisteme bashkëkohore në objekte 2

Punuan: :

Punuan : Lirak Kadriu 127/11 Qendresa Termkolli 148/11 Vlera Blakaj 183/11 Valon Beqiri 176/11 Shqiprron Jusufi 162/11 Varis Mehmeti 177/11 Sisteme bashkëkohore në objekte 2

authorStream Live Help