HDNGLL Mung Dang mung xuan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp Trường THCS Kiến Thành:

Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp Trường THCS Kiến Thành Tết TRUNG THU Người thực hiện : Trần Thị Kim Uyên

Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu đến dự chương trình ngoại khóa !:

Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu đến dự chương trình ngoại khóa ! -GVCN: Đặng Thị Kim Châm -Cùng toàn thể các bạn học sinh lớp 9a2

Slide3:

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Tr­õ¬ng THCS Phiªng P»n 1. Thi hiểu biết 2. Văn nghệ 3. Dành cho khán giả 4. Giải ô chữ 5. Trao quà

Chương trình ngoại khóa :

-Các đội tự giới thiệu về thành viên của đội mình Ch ương trình ngoại khóa Phần chào hỏi

*:

* Có 10 c âu h ỏi GV nêu câu hỏi,trong thời gian 15 giây suy nghĩ, đội nào có tín hiệu trước sẽ được trả lời. Mỗi câu trả lời đúng ghi được 1 0 điểm. Kết thúc cuộc thi đội nào có số điểm cao nhất sẽ dành chiến thắng. Với câu hỏi nào cả 3 đội không có đáp án thì phần trả lời dành cho khán giả.

authorStream Live Help