παρουσίαση

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ:

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΦΕ Χανίων «Κ. Μ. Κούμας» Νίκος Αναστασάκης – Γιάννης Σαρρής

Η Φυσική στα μάτια του μαθητή Λυκείου :

Η Φυσική στα μάτια του μαθητή Λυκείου

Μπορεί να διδαχθεί η Φυσική μόνο μέσω του πίνακα;:

Μπορεί να διδαχθεί η Φυσική μόνο μέσω του πίνακα;

Η φυσική είναι εικόνες, γεγονότα, προβλέψεις, διαίσθηση:

Η φυσική είναι εικόνες, γεγονότα, προβλέψεις, διαίσθηση

Τα φυσικά μεγέθη είναι …μετρήσιμα:

Τα φυσικά μεγέθη είναι … μετρήσιμα

…και τα παιδιά μπορούν να ξανά – «ανακαλύψουν»…:

…και τα παιδιά μπορούν να ξανά – «ανακαλύψουν»…

…να «επανασυνθέσουν» την γνώση τους.:

…να « επανασυνθέσουν » την γνώση τους.

Τελικά, τι είναι πιο …φυσικό;:

Τελικά, τι είναι πιο …φυσικό;

Οι φυσικές επιστήμες, έχουν το «σπίτι τους»:

Οι φυσικές επιστήμες, έχουν το «σπίτι τους»

Παραδείγματα Ασκήσεων:

Παραδείγματα Ασκήσεων

1. Δύναμη - Κίνηση:

1. Δύναμη - Κίνηση Σκοπός –Στόχοι Άσκησης Οι μαθητές να: Αναγνωρίζουν τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα και αντιλαμβάνονται τις σχέσεις μεταξύ τους, με την βοήθεια του τρίτου νόμου του Νεύτωνα. Εφαρμόζουν τις πειραματικά μετρούμενες τιμές απόστασης & χρόνου στις εξισώσεις κίνησης. Εφαρμόζουν τις μετρούμενες τιμές στον Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής.

Slide12:

Στο αμαξίδιο είναι τοποθετημένες δύο μάζες περίπου 600g την κάθε μία ( αύξηση αδράνειας στη διάρκεια των κινήσεων). Δυνάμεις που εμποδίζουν την κίνηση: Τραβάμε με το δυναμόμετρο σιγά - σιγά, ώστε το αμαξάκι μόλις που να αρχίσει να κινείται . Εναλλακτικά: χρησιμοποιούμε μεταβλητό βάρος που κρεμάμε στο αμαξάκι…  

Slide13:

Κρεμάμε ένα βαρίδι 50g και αφήνουμε το αμαξάκι να κινηθεί σε μια ορισμένη απόσταση. Μετράμε τον χρόνο κίνησης και εφαρμόζουμε τις τιμές στην εξίσωση μετατόπισης: και   Υπολογίζουμε την συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αμαξάκι, εφαρμόζοντας τον Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής.   Υπολογίζουμε την δύναμη F που ασκεί το νήμα και την συγκρίνουμε με το βάρος του βαριδιού. Φύλλο Εργασίας Προσομοίωση

Slide14:

Συμπληρωματικά: Επαλήθευση του Θ.Ν.Μ. στην κίνηση του βαριδιού ( w-F = m βαρ .α ) Επανάληψη αντίστοιχης άσκησης στην θεωρητική της μορφή, στο σπίτι … Ασκήσεις

2. Κυκλώματα συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος:

2. Κυκλώματα συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος Στόχοι της Άσκησης : Η εφαρμογή των πειραματικών μετρήσεων στις εξισώσεις της θεωρίας (επαλήθευση – κατανόηση). Η κατανόηση των φυσικών εννοιών σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα (ΗΕΔ, πολική τάση πηγής, ηλ . αντίσταση, αντιστάτης, ενδείξεις κανονικής λειτουργίας κ.λ.π .). Κατανόηση του τρόπου της παράλληλης σύνδεσης των αντιστατών.

Slide16:

Κατασκευάζεται ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, λαμπάκι και έναν αντιστάτη. Γίνεται μέτρηση της τάσης της μπαταρίας με ανοικτό και κλειστό διακόπτη, και σχολιάζεται το αποτέλεσμα .

Slide17:

Μετρώντας την τάση στα άκρα του αντιστάτη (αναγραφόμενης αντίστασης), γίνεται υπολογισμός του ρεύματος στο κύκλωμα: Από τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα, γίνεται υπολογισμός της αντίστασης του.

Slide18:

Με την βοήθεια των προηγούμενων αποτελεσμάτων : υπολογίζεται η εσωτερική αντίσταση της πηγής εφαρμόζεται ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα (π.χ. επαλήθευση της τιμής του ρεύματος): η ισχύς της πηγής, η ισχύς στον λαμπτήρα κ.λ.π . &

Slide19:

Συνδέοντας παράλληλα και σε σειρά έναν δεύτερο αντιστάτη, γίνεται μέτρηση ξανά, της τάσης στα άκρα του συστήματός τους. Ελέγχοντας την φωτοβολία του λαμπτήρα, γίνεται σχολιασμός για το κάθε είδος συνδεσμολογίας (αύξηση – ελάττωση αντίστασης). Υπολογίζεται η καινούρια τιμή της αντίστασης (θεωρητικά) και η καινούρια τιμή του ρεύματος (Νόμος Ohm). & Φύλλο Εργασίας

3. Μέτρηση Ροπής Αδράνειας:

3 . Μέτρηση Ροπής Αδράνειας Στόχοι της Άσκησης : Κατανόηση των δυνάμεων και του ρόλου που έχουν στην κίνηση του σώματος. Εφαρμογή θεμελιώδους νόμου της μηχανικής για την μεταφορική και στροφική κίνηση. Υπολογισμός της ροπής αδράνειας συμπαγούς κυλίνδρου ή σφαίρας.

Slide21:

Με χρήση κεκλιμένου επιπέδου, φωτοπυλών & χρονομέτρου, και ηλεκτρονικού μετρητή απόστασης (από την «Σειρά οργάνων μηχανικής»), φτιάχνουμε την διπλανή διάταξη. Γίνεται μέτρηση της μάζας και των διαστάσεων της σφαίρας – κυλίνδρου με ηλεκτρονικό ζυγό και παχύμετρο. Μετριέται το μήκος L, το ύψος h και με την βοήθεια του χρονομετρητή, ο χρόνος κύλισης του σώματος από το Α στο Β. L Α h Β θ

Slide22:

Στο φύλλο εργασίας, σχεδιάζονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, και εξηγείται ο ρόλος τους. Γίνεται έλεγχος για ποιες γωνίες κλίσης κυλάει το σώμα χωρίς ολίσθηση. Με την βοήθεια μετρήσεων του χρόνου κίνησης Δ t για διάφορες τιμές κλίσης (ύψους h) υπολογίζονται αντίστοιχες τιμές επιτάχυνσης κέντρου μάζας:

Slide23:

Η εφαρμογή του Θ.Ν.Μ. για την στροφική και την μεταφορική κίνηση του σώματος οδηγεί στην: Κατασκευάζοντας το διάγραμμα α CM = f(h) γίνεται υπολογισμός της ροπής αδράνειας Ι από την κλίση. Γίνεται σύγκριση της τιμής που υπολογίστηκε με την τιμή της ποσότητας “m∙R 2 “. Φύλλο Εργασίας

Προσομοιώσεις:

Προσομοιώσεις Δύναμη – Κίνηση Κύκλωμα Ροπή Αδράνειας

authorStream Live Help