Beykoz Regal Servisi | 414 3 830 | 7x24 Tel. Regal Beykoz Servisi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Beykoz Regal Servisi | 414 3 830 | 7x24 Tel. Regal Beykoz Servisi İşlerinizin aciliyetini biliyoruz... Herkes için en kısa sürede çözüm üretmekte bizim işimiz... Sıradışı durumlar için alternatif çözümler üretebilmek, işlerinizin aksamasına meydan vermemek için geçici ürün temin etmek ve sisteminizde yada cihazınızda oluşmuş problemi en kısa sürede çözüp, başka noktalarda çıkabilecek problemlere engel olmak ise farkımız... http://regal.servisi.co.uk Marka tescilli olup firmaya aittir. Regal Beykoz Servisi, Servis, Beykoz Regal Servisi, Regal Servisi Beykoz , Beykoz Servisi Regal , Regal Beyeyazeşya Servisi Beykoz , Beykoz Regal Beyeyaz eşya Servisi, Beykoz Beyeyazeşya Servisi Regal , Beykoz Regal Beyeyazeşya Servis, Regal Beykoz Beyeyaz eşya Servis, Regal Beykoz Servisi, Beykoz , Regal , Servisi, Servis, Beyazeşya, Tamiri, Tamir,

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BASINÇ

Manometre:

Manometre Gaz Basıncını ölçen aletlere denir. Civa veya su Balon h P 0 Açık hava basıncı Yukarıdaki h değeri kullanılarak ve açık hava basıncı dikkate alınarak gerçek basınç bulunur.

PowerPoint Presentation:

h P 0 Açık hava basıncı Balon içindeki basınç; P = P 0 + Civa Basıncı P = P 0 + h . d . g Eğer sıvı olarak civa kullanılıyorsa; P = 760 + h olarak alınabilir. P

PowerPoint Presentation:

h P 0 Açık hava basıncı Açık hava basıncının 760 mm-civa olduğu bir yerde, civalı manometreye bağlanan bir balon iki koldaki civa seviyesi farkının 4 cm olmasına neden oluyor. Balondaki gazın basıncı kaç mm-civadır? P P = P 0 + Civa Basıncı P = P 0 + h . d . g veya P = 760 + h olarak ta alınabilir. P = 760 + 40 = 800 mm-Hg olarak bulunur.

Hacim-Basınç İlişkisi:

Hacim-Basınç İlişkisi Bir kabın yüzeylerine içindeki gaz tarafından yapılan basınç, gaz moleküllerinin kabın duvarlarına çarpması ile oluşur. Hacim küçüldükçe moleküllerin duvarlara çarpma sayısı artar. (Basınç artar) Hacim büyük Basınç küçük Hacim küçük Basınç büyük

Sabit Sıcaklıkta Hacim-Basınç İlişkisi:

Sabit Sıcaklıkta Hacim-Basınç İlişkisi Balonu şişirip manometreye bağlayalım. Ortamın ve balonun içerisindeki gazın sıcaklığının deney boyunca sabit olarak kalması sağlanmalıdır. Balonu sıkıştıralım ve seviye farkını ölçelim Balon içindeki basınçtan dolayı manometredeki sıvı seviyesinin h 1 kadar olduğunu görürüz. h 1

Sabit Sıcaklıkta Hacim-Basınç İlişkisi:

Sabit Sıcaklıkta Hacim-Basınç İlişkisi Şimdi balonumuzu elimizle sıkıp seviye farkını ölçelim. Fark arttı mı? Azaldı mı? neden? Balonun hangi durumda hacmi daha büyüktür? Balonun hangi durumda basıncı daha büyüktür? h 2

Sabit Sıcaklıkta Hacim-Basınç İlişkisi:

Sabit Sıcaklıkta Hacim-Basınç İlişkisi Yukarıdaki deneyimizden; “Hacim azaldıkça Basınç artar” sonucunu çıkarabiliriz. h 2 Sıcaklık ve gaz miktarı sabit olduğunda, hacim ile basınç ters orantılı olarak değişir.

Sabit Sıcaklıkta Gazların Basınç-Hacim Grafiğini Çizme:

Sabit Sıcaklıkta Gazların Basınç-Hacim Grafiğini Çizme Yandaki grafikte belirli hacim değerlerini verelim ve basıncın nasıl değiştiğini görelim V 1 V 2 V 3 V 4 P 1 P 2 P 3 P 4

Sabit Sıcaklıkta Gazların Basınç-Hacim Grafiğini Çizme:

Sabit Sıcaklıkta Gazların Basınç-Hacim Grafiğini Çizme Yandaki grafiğe göre; P.V çarpımı sabittir V 1 V 2 V 3 V 4 P 1 P 2 P 3 P 4 Boyle-Mariotte Kanunu; Sabit kütle ve sıcaklıktaki bir gaz için P.V çarpımı daima sabittir P 1 . V 1 = P 2 . V 2

Örnek:

Örnek Sabit sıcaklıkta basıncı 1 atm, hacmi 5 cm 3 olan gazın hacmi 2,5 cm 3 e düşürülürse basıncı ne olur? Azalır mı? Artar mı? P 1 . V 1 = P 2 . V 2 1 . 5 = P 2 . 2,5 P 2 = 2 atm olur

Sabit Hacimde Sıcaklık Basınç İlişkisi:

Sabit Hacimde Sıcaklık Basınç İlişkisi Yukarıdaki deney düzeneğimizi kurup balon içerisindeki suyu ısıtmaya başlayalım. Su ısındıkça balondaki havanında sıcaklığı da artar. Sonuçta manometredeki civa seviyesinin arttığını görürüz.

Yaptığımız Deneyin Grafiğini çizelim.:

Yaptığımız Deneyin Grafiğini çizelim. T 1 T 2 T 3 T 4 Sıcaklık Basınç Yandaki grafikten sıcaklık arttıkça basıncında arttığını söyleyebiliriz. P / T oranının sabit olduğunu görürüz. Gay Lussac veya Charles Kanunu: Sabit kütle ve hacimdeki bir gazın basıncı, sıcaklıkla doğru orantılı olarak artar. Bu durumda P/T oranı daima sabittir. P 1 P 2 P 3 P 4 -273

Yaptığımız deneyin sonucundan;:

Yaptığımız deneyin sonucundan; P T k (Sabit) P 1 P 2 T 1 T 2

Örnek:

Örnek Bir gazın sıcaklığı 30 0 C iken basıncı 1 atm dir. Hacim sabit kalmak şartıyla gazın sıcaklığı 60 0 C ye çıkarılırsa, basınç kaç atm olur? T 1 = 30 0 C = 273 + 30 =303 P 1 = 1 atm T 2 = 60 0 C = 273 + 60 =333 P 2 = ? atm P 1 P 2 T 1 T 2 1 P 2 303 333 P 2 = 1,099 atm

Hacim-Sıcaklık Basınç İlişkisi:

Hacim-Sıcaklık Basınç İlişkisi T 1 T 2 T 3 T 4 Sıcaklık Hacim Yandaki grafikten Basıncın sabit olduğu durumda sıcaklık arttıkça hacminde arttığını söyleyebiliriz. V / T oranının sabit olduğunu görürüz. Sabit basınç altındaki bir gazın sıcaklığını arttırırsak, gazın hacmi de artar V 1 V 2 V 3 V 4 -273

Hacim-Sıcaklık Basınç İlişki; :

Hacim-Sıcaklık Basınç İlişki; V 1 V 2 T 1 T 2 Yukarıdaki ifade aynı zamanda Gay Lussac veya Charles Kanunu olarak bilinir

Örnek:

Örnek Sabit basınçta bir gazın sıcaklığı 10 0 C iken hacmi 20 cm 3 tür. Gazın sıcaklığı 30 0 C ye çıkartılırsa hacmi kaç cm 3 olur? V 1 V 2 T 1 T 2 T 1 = 10 0 C = 273 + 10 =283K V 1 = 20 cm 3 T 2 = 30 0 C = 273 + 30 =303K V 2 = ? 20 V 2 283 303 V 2 = 21,4 cm 3

SIVI VE GAZLARIN KALDIRMA KUVVETİ:

SIVI VE GAZLARIN KALDIRMA KUVVETİ Kaldırma Kuvveti

PowerPoint Presentation:

Beherimizin içerisini su ile dolduralım İçerisine tahta parçasını atalım. Görüldüğü gibi tahta parçasına sıvı tarafından yukarıya doğru bir kuvvet uygulanmıştır. Bu kuvvete “Kaldırma Kuvveti” denir

PowerPoint Presentation:

Deneyimizi Demir parçası ile tekrarlayalım Görüldüğü gibi demir parçası beherimizin alt kısmında kalmıştır. Aslında demir parçasına sıvı tarafından yukarı doğru bir kaldırma kuvveti uygulanmıştır ancak bu kuvvet onu dipten kaldırmaya yetmemiştir.

PowerPoint Presentation:

KALDIRMA KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ 80 gr-kuvvet 20 gr-kuvvet Şekildeki taşımızın ağırlığını dinamometre ölçelim. Aynı işlemi su dolu bir kap içerisinde yapalım

PowerPoint Presentation:

KALDIRMA KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ 80 gr-kuvvet 20 gr-kuvvet Hangi durumda taş daha hafiftir? Taş su içerisinde daha hafiftir diyebilirmiyiz?

PowerPoint Presentation:

Sıvıların kaldırma kuvveti ölçülebilir. Her sıvının kaldırma kuvveti farklıdır. Kaldırma kuvveti sıvıların yoğunluğuna bağlıdır Sıvıya batırılan katı bir cisim, batan kısmının hacmi kadar sıvı taşırır.

Arşimet kanunu:

Arşimet kanunu Ağzına kadar su dolu bir kabın içerisine bir katı cisim atılırsa kaptan bir miktar su küçük kaba dolar. Bir sıvı tarafından katı bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti, cismin batan kısmına eşit hacimdeki sıvının ağırlığına eşittir. F k = V b . d s

Cisimlerin Yüzme Şartı:

Cisimlerin Yüzme Şartı F k > G F k = G F k < G Bir cismin sıvıda yüzebilmesi için kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığından büyük olması gerekmektedir. Kaldırma kuvveti aynı zamanda sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.

Örnek:

Örnek Alüminyumun özkütlesi 2,7 g/ cm 3 tür. A) 1 m 3 lük içi dolu alüminyum külçesi suda yüzer mi? A) Alüminyumun öz kütlesi suyunkinden büyük olduğundan bu külçe suda yüzemez .

authorStream Live Help