Kadıköy Baymak Servisi | 4.0.5 .1. 6.0.1 | Çağrı Merkezi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Kadıköy Baymak Servisi | 4.0.5 .1. 6.0.1 | Çağrı Merkezi "Baymak Kadıköy Servisi" "Kadıköy Baymak Servisi" "Kadıköy Baymak Kombi Tamiri" "Kadıköy Baymak" "Baymak Kombi Servisi Kadıköy" "En Ucuz Fiyat" "Kadıköy Baymak Kombi Tamiri" "1 yıl garanti" "Baymak Servisi Kadıköy Tamir" "Yıllık Bakım" "Kadıköy Baymak Kombi Tamir Servisi" "Kombi Bakımı" "Baymak Kadıköy " "Baymak Kombi Kadıköy Servisi" Kadıköy , Baymak , Servisi , Kombi, Servis

Comments

Presentation Transcript

FATİH KIZ LİSESİ:

FATİH KIZ LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

MİSYONUMUZ:

MİSYONUMUZ İnsana, insan olduğu için saygı duyan, aldığı eğitimle toplumun bugün ve gelecekte ihtiyacı olan bireylerini kişilik değerleriyle dolu, teknolojik gelişmelere açık, çağın teknolojisini öğrenip uygulayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaya azimli ve kararlı öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ:

VİZYONUMUZ Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda ailesine, çevresine, ait olduğu topluma ve insanlığa faydalı, çalışkan,dürüst ahlaklı ve faziletli ,Türk milletinin milli,manevi ve ahlaki yapısını benimsemiş,bugün ve gelecekte yarınlarını emanet edebileceği aklını ve yüreğini çağdaş medeniyetin ilim, fen ve bilgi değerleriyle doldurmuş birer genç kız olarak yetiştirmektir .

TARİHÇESİ:

TARİHÇESİ Fatih Kız Lisesi ‘ Fatih Erkek Ortaokulu ‘ adı ile 1936-1937 öğretim yılı başında Fatih Çarşamba semtindeki Beyceğiz Caddesi üzerinde yer alan ll.ABDÜLHAMİD ‘in ders vekillerinden Asım Efendi’ye ait 170 odalı ahşap konakta öğretime başlamıştır. 1939-1940 öğretim yılı başında Erkek öğrencilerini eski KARAGÜMRÜK Bugünkü adıyla Ahmet Rasim Ortaokulu’na devrederek yerine Kız öğrenci almaya başlamış ve       FATİH KIZ ORTAOKULU adını almıştır. 1949-1950 Öğretim yılında kapatılan ‘Cumhuriyet Kız Lisesi’nin ortaokul öğrencilerini bünyesine alan FATİH KIZ ORTAOKULU 1949-1950 öğretim yılından itibaren daha geniş bir öğrenci kadrosu ile eğitime ve öğretime devam etmiştir.

PowerPoint Presentation:

1951-1952  Öğretim yılında genişleyen öğrenci kadrosu ile Konağa sığmayan  FATİH KIZ ORTAOKULU Ahmet Rasim Ortaokulu binasına taşınarak ikili öğrenime başlamıştır. Müdürler komisyonunun 17.09.1957 tarih ve 405- 339 sayılı kararı ile 1957-1958 öğretim yılından itibaren ‘LİSE’ olan Fatih Kız Ortaokulu 1959-1960 Öğretim yılında ‘FATİH KIZ LİSESİ’ adıyla bugünkü yeni binasına taşınmıştır.

PowerPoint Presentation:

Daruşşafaka Caddesindeki FATİH KIZ LİSESİ , ilk ‘lise mezunlarını 1960-1961 öğretim yılı sonunda vermiştir.FATİH KIZ LİSESİ’nin ilk Müdürü Sayın Abdurahman  Şefik AKSAL ’ dan sonra sırasıyla; Sayın Osman Fevzi İLTER (05.04.1951-05.09.1951) , Sayın Hidayet TUNCAY (29.09.1951-21.11,1959) Sayın İsmet KÖKNEL (10.02.1960-03.09.1969) Sayın Nevvare ÜNSAL (05.06.1969-14.11.1972) Sayın İbrahim BOZKURT (23.11.1972-16.05.1980), Sayın Selçuk EROĞLU (13.10.1980-15.08.1989), Sayın Sadi AKTAŞ (23.08.1989-20.10.1995) Sayın Cemal AKGÖZ (16.02.96-17.02.2009) tarihleri arasında Müdürlük, Sayın Latif ATAY (17.02.2009-08.02.2010) tarihleri arasında müdür vekilliği görevinde bulunmuştur. Halen Okul Müdürü olan Sayın Niyazi ÇOBAN 08.02.2010 tarihinde görevine başlamıştır .

FKL:

FKL Gökte yalnız gezen yıldızlar Kıskanmayın ne olur bizleri Biz Fatih Kız Lisesi Öğrencileri Çağlara ışık olmaya geldik. Kalbimizdeki inancımızla, Kalemlere hükmetmeye geldik, İstanbul’un Fatihinden Ülkeye ışık saçmaya geldik

PowerPoint Presentation:

FATİH SULTAN MEHMED'İN HAYATI

PowerPoint Presentation:

Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi ve yedi yabancı dil bilirdi. Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi. Hocalığını da yapmış olan Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed'in en çok değer verdiği alimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmed, gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi. HAYATI

PowerPoint Presentation:

Fatih Sultan Mehmed okumayı çok severdi. Farsça ve Arapça'ya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu. 1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmed yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirtirdi. Nitekim astronomi bilgini Ali Kuşçu kendi döneminde İstanbul'a geldi. Ünlü Ressam Bellini'yi de İstanbul'a davet ederek kendi resmini yaptırdı. Şair ve açık görüşlüydü.

PowerPoint Presentation:

Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi. 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, İstanbul'u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih ünvanını aldı.

PowerPoint Presentation:

Hz.Muhammed'in (S.A.V) hadisi şerifinde müjdelediği İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmed, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. Orta Çağ'ı kapatıp, Yeniçağ'ı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed, Nıkris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Maltepe'de vefat etti ve Fatih Camii'nin yanındaki Fatih Türbesi'ne defnedildi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN AİLESİ :

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN AİLESİ Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Ağa'nın kızıdır. Zeki, sağduyulu, dine ve geleneklere bağlı bir kadındı. Oğlunun mahalle mektebine gelenekten olan ilâhilerle başlamasını istemişti. Ancak aşağıda göreceğimiz gibi oğlunun zamanın gerektirdiği biçimde yetişmesini engellememiş, hele kocası öldükten sonra onun iyi öğretim görmesine elinden geldiği kadar çalışmıştır. Onun sağduyusu ve taşıdığı yüksek onur duygularının bir örneği aşağıdaki olayda görülür. O, daha Selanik'te bulundukları sırada oğlunun, kendi evinde,

PowerPoint Presentation:

II inci Abdülhamit yönetimine karşı çalışan bir takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda nelerle uğraşıldığını öğrenince, padişaha karşı çalışmanın sonuçlarından ürkmüş, ancak Mustafa Kemal'in işi kendisine anlatması üzerine sorunu kavrayıp "gizli şeyleriniz varsa ben saklayayım, muvaffak olmak zordur, mahvolmak daha tabiidir" dedikten sonra şöyle konuşmuştur: "... evlâdım bir gün bu işler olduktan sonra seni namus ve haysiyet sahibi olanlarla görmezsem işte o zaman meyus olurum. Ben senin kadar okumadım, senin kadar bilmem, seni gördüğün, anladığın şeyleri yapmaktan menetmeye kalkışmam, yalnız dikkat et, esas muvaffak olmaktır, muvaffak olmaya çalış".

PowerPoint Presentation:

Selanik Yunanlıların eline düştükten sonra kızı Bayan Makbule (Ata'dan) ile İstanbul'a gelen Zübeyde Hanım millî mücadele sırasında binbir merak ve heyecan, ancak büyük kıvanç duyguları içinde İstanbul'da kalmış ve Ankara'ya gitmiştir. Kalbinden hasta bulunduğu için Ankara'da kalması uygun görülmemiş ve zaferden sonra İzmir'e gönderilmiştir. Orada 1923 yılında vefat etmiştir. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi, Selânik yerlilerindendi. Uzak dedeleri Vidin'den ayrılarak Serez'de yerleşmişler, oradan da Selanik'e gelmişlerdi. Ali Rıza Efendi, önce Selanik'te evkaf kâtipliği yapmıştır. Atatürk, onu az hatırladığını söylemekle birlikte zekâ ve azmini anar, modern düşünceli bir kimse olduğunu söylerdi.

PowerPoint Presentation:

1876 da Sırbistan'la savaş başladıktan sonra Selanik'te gönüllülerden bir "Asakiri Milliye" taburu kurulmuş ve Ali Efendi orada mülâzımı evvel (Üsteğmen) olmuştur. II. Abdülhamid'in vehmi üzerine bu ve buna benzer birlikler dağıtıldıktan az sonra Ali Efendi'nin evkaftan çekilip rüsumat memuru olduğu anlaşılıyor. Daha sonra özel hayata atılıp kereste tüccarlığı yapmıştır.

PowerPoint Presentation:

Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden ailenin orta halli, hatta bundan az üstün durumda olduğu anlaşılmaktadır. XIX. uncu yüzyılda hele taşralarda kayıtlar pek eksik olduğundan onun doğum günü bilinmemektedir. O, Rumi 1286 yılında doğmuş olarak kayıtlı olduğuna göre 1880 veya 1881 de doğmuş demektir. Adı Mustafa idi. 19 Mayıs 1932 de Bay Reşit Saffet Atabinen'in kendisine "Doğum gününüzü kutlarım" yollu bir telgraf çekmesi, Atatürk'ün hoşuna gitmişti. Bundan az sonra Temmuz 1932 de Türk Tarih Kurumu'nun ilk kongresi sırasında Aydın Halkevi'nin tarih, dil, edebiyat komitesinin bir "Gazi Günü" kabul etmek istediğini söyleyip ona doğum gününü soran öğretmene Atatürk: "Bana onu sormayınız, ben doğduğum günü bilmiyorum" der ve "Gazi Günü" olarak da : "Samsun'a çıktığım günü" yapınız sözünü eklemiştir.

İLETİŞİM ADRESLERİ:

İLETİŞİM ADRESLERİ Daruşşafaka Caddesi No:54 34087 Fatih- İSTANBUL TÜRKİYE Tel : 0212 523 37 06 0212 532 27 33 Fax: 0212 524 50 62

2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılında okulumuzda :

2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılında okulumuzda 9A-39 9B-38 9C-42 9D-41 9E-42 9F-39 9G-39 9H-39 9I-42 9J-39 9K-40 9L-39 Olmak üzere 9.sınıflarda toplam 479 öğrenci,

PowerPoint Presentation:

10.sınıflarda; 10A- 36 10B- 30 10C- 26 10D- 29 10E- 21 10F- 32 10G- 27 10H- 28 10I- 27 10J- 26 Olmak üzere 282 öğrenci,

PowerPoint Presentation:

11.Sınıflarda; 11FEN A-22 11FEN B-32 11FEN C-30 11FEN D-26 11TM A-29 11TM B-24 11TM C-27 11TM D-28 11SOS A-32 11SOS B-28 11SOS C-28 Olmak üzere toplam 306 öğrenci;

PowerPoint Presentation:

12FEN A-31 12FEN B-33 12FEN C-30 12FEN D-19 12TM A-29 12TM B-32 12TM C-29 12TM D-30 12SOS A-41 12SOS B-41 Olmak üzere toplam 315 öğrenci ve tüm okulumuzda toplam 1382 öğrenci vardır.

PowerPoint Presentation:

İDARECİLERİMİZ

Okul Müdürü NİYAZİ ÇOBAN:

Okul Müdürü NİYAZİ ÇOBAN

Müdür Baş Yard. LATİF ATAY:

Müdür Baş Yard. LATİF ATAY

Müdür Yardımcısı AYHAN UYANIK:

Müdür Yardımcısı AYHAN UYANIK

Müdür Yardımcısı ŞÜKRÜ KOÇ:

Müdür Yardımcısı ŞÜKRÜ KOÇ

Müdür Yardımcısı ŞAZİMET KEPKEP KARTAL:

Müdür Yardımcısı ŞAZİMET KEPKEP KARTAL

PowerPoint Presentation:

ÖĞRETMENLERİMİZ

EDEBİYAT ÖĞRETMENLERİ:

EDEBİYAT ÖĞRETMENLERİ Ayhan UYANIK Şükrü KOÇ Fatma KARSLI Recep KÜTÜK Emine KANDEMİR Saliha ÇALIŞKAN Atilla AYRAL Zühal KÜÇÜK Sevil ÇEVİK Emre ÖNER Fatma GÜĞERCİN Feyza BÜTÜN Dilek ÖZBEK Zehra YAŞAROĞLU Aytekin BÜTÜN Olmak üzere 15 Öğretmendir.

Matematik Öğretmenleri:

Matematik Öğretmenleri Sinan YÜCEL Dilek KARTAL Nihat DENİZ Süleyman BOZ Neşe ACARKAN Yusuf AYVAZ Selami CAN Mustafa ŞENOL Murat ÖZER Ünsal YILMAZ Olmak üzere 10 Öğretmendir.

PowerPoint Presentation:

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLERİ Sevgi Tufan GİDER Kaya AYDIN Murat ÖZBEY Meral TURAN TARİH ÖĞRETMENLERİ Halil İbrahim CEYLAN Sema GÖKTEKİN Güler BEKTAŞ Esma ÇELİK Selvinaz METE

PowerPoint Presentation:

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİ Arife AYDEMİR Esen KALKAN Şahmurat ARAS Ramazan USLU BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİ Hatice GÜVEN Aynur ORHAN Nermin BİÇER Zehra KULBAK

PowerPoint Presentation:

FİZİK ÖĞRETMENLERİ Turan YAZICILAR Mümin HATİPOĞLU Vedat BÜLBÜL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ Şazimet K.KARTAL A.Osman UZUNOĞLU Ö.Faruk KELEŞ Lale BİÇER Ayfer ERKESİM

PowerPoint Presentation:

DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ Y.Yaşar BAŞARA Bayram KEFELİ KİMYA ÖĞRETMENLERİ Şükran UZUN Uğur DEMİR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ Nesrin ŞAYLI Ayşe BORAN RESİM ÖĞRETMENLERİ A.Yavuz İNCE Murat ŞEKER

PowerPoint Presentation:

MÜZİK ÖĞRETMENİ Güllüşan YILDIRIM REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ Ali MERDAN Ufuk YALÇINKAYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Ertürk ÇETİN

HİZMETLİLERİMİZ:

HİZMETLİLERİMİZ Emine YASLI Yaşar DUMAN Sevgi DUMAN Sevilay KAYA

MEMURLARIMIZ:

MEMURLARIMIZ Selçuk DEMİR (Muhasebe) Nuran ÖZEN (Sekreter)

SINIF YERLERİ :

SINIF YERLERİ 1-11SOSA-9A 13- 12FEN B- 9G 2-11SOSB-9B 14- 12FEN C- 9H 3-12SOSA-9C 15- 11TM A - 9I 4-12SOSB-9D 16- 11TM B -10F 5-12TM B-9E 17- 11TM C -10G 6-11FEN A-10A 18- 11TM D -10H 7-11FEN B-10B 19- 11SOSC- 10I 8-BOŞ -10C 20- 12TM A - 10J 9-MÜZİK SINIFI 21- 12TM C - 9J 10-11FEN C-10D 22- 12TM D - 9K 11-11FEN D-10E 23- 12FEND - 9L 12-12FEN A- 9F

DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ:

DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ Edebiyat Grubu: 285 Saat Sos. Etkinlikler : 11 Saat Din K.Ahlak Bil : 43 “ İngilizce : 72 “ Tarih Grubu : 90 “ Milli Güv. : 10 “ Coğrafya : 108 “ Bilgisayar : 12 “ Matematik Grb. : 246 “ Rehberlik : 43 “ Fizik : 68 “ TOPLAM 1068 “ Kimya : 56 “ Biyoloji ve S.Bil. 68 “ Felsefe Grb. : 60 “ Trafik ve İlkyard: 11 “ Beden Eğitimi : 44 “ Resim San.T. : 49 “

2010-2011 Öğretim yılı öğrenci kulüpleri ve Öğretmenleri:

2010-2011 Öğretim yılı öğrenci kulüpleri ve Öğretmenleri Kültür Edebiyat Yayın ve İletişim Kulübü Felsefe Kulübü Zehra YAŞAROĞLU-Dilek ÖZBEK Murat ÖZBEY-Meral TURAN Müzik Kulübü Fotoğrafçılık Kulübü Güllüşan YILDIRIM Mümin HATİPOĞLU-Vedat BÜLBÜL Resim Kulübü Bilim Fen ve Teknoloji A.Yavuz İNCE-Murat ŞEKER Yusuf AYVAZ-Ertürk ÇETİN Spor ve Halk Oyunları Kulübü Sağlık,Temizlik,Beslenme Yeşilay Kulübü Nesrin ŞAYLI-Ayşe BORAN Nermin BİÇER-Lale BİÇER- Şükran UZUN

PowerPoint Presentation:

Tiyatro Kulübü Zühal KÜÇÜK Kütüphanecilik Kulübü Fatma KARSLI-Aytekin BÜTÜN Sivil Savunma Kulübü Neşe ACARKAN-Ramazan USLU Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü Halil İbrahim CEYLAN-Murat ÖZER Çevre Koruma Kulübü Y.Yaşar BAŞARA-Mustafa ŞENOL Sos. Yardımlaşma ve Kızılay Kulübü Bayram KEFELİ-Sema GÖKTEKİN

9.Sınıf Sınıf Öğretmenleri:

9.Sınıf Sınıf Öğretmenleri 9A-Nesrin ŞAYLI 9J-Recep KÜTÜK 9B-A.Yavuz İNCE 9K-Yusuf AYVAZ 9C-Bayram KEFELİ 9L-Uğur DEMİR 9D-Aynur ORHAN 9E-Güler BEKTAŞ 9F-Ayfer ERKESİM 9G-Ramazan USLU 9H-Vedat BÜLBÜL 9I-Hatice GÜVEN

10.Sınıf Sınıf Öğretmenleri:

10.Sınıf Sınıf Öğretmenleri 10A-Şükran UZUN 10B-Arife AYDEMİR 10C-Güllüşah YILDIRIM 10D-Zehra KULBAK 10E-Esen KALKAN 10F-Ömer Faruk KELEŞ 10G-Şahmurat ARAS 10H-Fatma GÜĞERCİN 10I-Ayşe BORAN 10J-Neşe ACARKAN

11.Sınıf Sınıf Öğretmenleri :

11.Sınıf Sınıf Öğretmenleri 11Fen A- Emine KANDEMİR 11Fen B- Murat ÖZER 11Fen C-Nermin BİÇER 11Fen D-Meral TURAN 11TM A-Feyza BÜTÜN 11TM B-Dilek KARTAL 11TM C-Sinan YÜCEL 11TM D-Emre ÖNER 11SOS A-Murat ŞEKER 11SOS B-Fatma KARSLI 11SOS C-Atilla AYRAL

12.Sınıf Sınıf Öğretmenleri:

12.Sınıf Sınıf Öğretmenleri 12FEN A- Süleyman BOZ 12FEN B- Mümin HATİPOĞLU 12FEN C- Turan YAZICILAR 12FEN D- Nihat DENİZ 12SOS A- Saliha ÇALIŞKAN 12SOS B- Kaya AYDIN 12TM A- A.Osman UZUNOĞLU 12TM B- Selami CAN 12TM C- Murat ÖZBEY 12TM D- Ünsal YILMAZ

OKUL DİSİPLİN KURULU:

OKUL DİSİPLİN KURULU Başkan Latif ATAY Müdür Baş Yardımcısı Asil Üyeler Fatma KARSLI Hatice GÜVEN Yedek Üyeler Yasep Yaşar BAŞARA Emine KANDEMİR Ahmet Yavuz İNCE

Onur Kurulu Başkanı:

Onur Kurulu Başkanı Başkan Meral TURAN Yedek Üye Murat ÖZBEY

PowerPoint Presentation:

OKULUMUZ KOMİSYONLARI

Satın Alma Komisyonu:

Satın Alma Komisyonu Asil Üyeler Şahmurat ARAS Ufuk YALÇINKAYA Yedek Üyeler Süleyman BOZ Ramazan USLU

Muayene Komisyonu:

Muayene Komisyonu Asil Üyeler Vedat BÜLBÜL Yusuf AYVAZ Yedek Üyeler Murat ÖZBEY Ünsal YILMAZ

Sayım Komisyonu :

Sayım Komisyonu Asil Üyeler Halil İbrahim CEYLAN Emre ÖNER Yedek Üye Aytekin BÜTÜN

Dergi,Gazete ve Yıllıkta Çıkarılacak Yazıları Denetleme Komisyonu:

Dergi,Gazete ve Yıllıkta Çıkarılacak Yazıları Denetleme Komisyonu Üyeler Emine KANDEMİR Fatma KARSLI Saliha ÇALIŞKAN

PowerPoint Presentation:

OKULUMUZ ANMA GÜNLERİNİ KUTLAMA KOMİSYONLARI

PowerPoint Presentation:

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Ayhan UYANIK(Müdür Yardımcısı) Saliha ÇALIŞKAN Esen KALKAN Yusuf AYVAZ Ayşe BORAN Güllüşan YILDIRIM

10 KASIM ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ:

10 KASIM ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ Şazimet Kepkep KARTAL(Müdür Yardımcısı) Emine KANDEMİR Güler BEKTAŞ Nesrin ŞAYLI Murat ŞEKER Güllüşan YILDIRIM

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ:

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ Şükrü KOÇ (Müdür Yardımcısı) Fatma GÜĞERCİN Emine KANDEMİR Şahmurat ARAS Bayram KEFELİ Meral TURAN Ayşe BORAN Güllüşan YILDIRIM

1.DÖNEM KAPANIŞ PROGRAMI:

1.DÖNEM KAPANIŞ PROGRAMI Ayhan UYANIK (Müdür Yardımcısı ) Recep KÜTÜK Ramazan USLU Ayşe BORAN Güllüşan YILDIRIM

2. DÖNEMİN AÇILIŞ PROGRAMI:

2. DÖNEMİN AÇILIŞ PROGRAMI Şazimet Kepkep KARTAL(Müdür Yardımcısı) Atilla AYRAL Aynur ORHAN Lale BİÇER Nesrin ŞAYLI Güllüşan YILDIRIM

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ:

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ Şükrü KOÇ (Müdür Yardımcısı) Emre ÖNER Ali Osman UZUNOĞLU Halil İbrahim CEYLAN Ayşe BORAN Sevgi Tufan GİDER Güllüşan YILDIRIM

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA:

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA Ayhan UYANIK (Müdür Yardımcısı ) Fatma KARSLI Bayram KEFELİ Hatice GÜVEN Nesrin ŞAYLI Güllüşan YILDIRIM

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI:

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Şazimet Kepkep KARTAL(Müdür Yardımcısı) Feyza BÜTÜN Zehra KULBAK Ömer Faruk KELEŞ Nesrin ŞAYLI Güllüşan YILDIRIM

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI:

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Şükrü KOÇ (Müdür Yardımcısı) Dilek ÖZBEK Ahmet Yavuz İNCE Arife AYDEMİR Ayşe BORAN Güllüşan YILDIRIM

29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ:

29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ Ayhan UYANIK (Müdür Yardımcısı ) Aytekin BÜTÜN Süleyman BOZ Selami CAN Ayşe BORAN Güllüşan YILDIRIM

2. DÖNEMİN KAPANIŞI:

2. DÖNEMİN KAPANIŞI Şazimet Kepkep KARTAL(Müdür Yardımcısı) Zuhal KÜÇÜK Murat ÖZER Dilek KARTAL Nesrin ŞAYLI Güllüşan YILDIRIM

2011-2012 ÖĞRETİM YILININ AÇILIŞI:

2011-2012 ÖĞRETİM YILININ AÇILIŞI Şükrü KOÇ (Müdür Yardımcısı) Aytekin BÜTÜN Feyza BÜTÜN Murat ŞEKER Nesrin ŞAYLI Güllüşan YILDIRIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete  : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1)3.2.2005/25716 RGŞUBAT 2005/2569TD 2)19.10.2005/25971RGKASIM 2005/2578TD 3)20.5.2006/26173 RGHAZİRAN 2006/2585-EKTD 4)23.12.2006/26385RGOCAK 2007/2592TD 5)1.2.2007/ 26421RGŞUBAT 2007/2593TD 6)9.6.2007/26547 RGTEMMUZ 2007/2598TD 7)5.10.2007/26664RGKASIM 2007/2602 TD 8) 12.6.2008/26904 RGHAZİRAN 2008/2609TD 9) 4.9.2010/27692 RGEYLÜL 2010/2636TD

PowerPoint Presentation:

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 — (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

PowerPoint Presentation:

Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını, b) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu, c) Okul : Resmî ve özel orta öğretim okul/kurumunu, d) Müdür: Resmî ve özel orta öğretim kurumu müdürünü, e) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, f) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

PowerPoint Presentation:

g) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, h) Ölçme Araçları : Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri, ı) Alan/Dal: Okullarda program türlerine göre açılan alan/dalı, j) Ortalama Yükseltme Sınavı: Okula devam eden öğrenciler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ya da başarısız oldukları derslerden yapılan sınavı, k) Sorumluluk Sınavı: Önceki yıllardan başarısızlığı bulunan öğrencilerin başarısız oldukları derslerden yapılan sınavı,

PowerPoint Presentation:

l) Yetiştirme Programı: (Değişik:19.10.2005/25971 RG) Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle yapılamayan dersler için düzenlenen programı, m) Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman): Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeli, n) Sınıf Rehber Öğretmeni: Okul yönetimince sorumluluğu kendisine verilen sınıf/şubenin rehberlik hizmetlerini yürüten öğretmeni,

PowerPoint Presentation:

o) Öğretmenler Kurulu: Okulun bütün öğretmenleri ile aday öğretmenlerinden oluşan kurulu, p) Zümre Öğretmenler Kurulu: Okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu, r) Şube Öğretmenler Kurulu: Bir şubede ders okutan öğretmenlerden oluşan kurulu, s) Veli: Öğrencinin anne/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi

PowerPoint Presentation:

ş) (Ek bent : 12.6.2008/26904 RG) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı, t) (Ek bent : 12.6.2008/26904 RG) Yeterlik Sınavı: Hazırlık sınıfı bulunan okul/kurumlarda öğrencilerin birinci yabancı dil ve Türkçe dersinde yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavı , u) (Ek bent : 4.9.2010/27692 RG) E-Okul: Bakanlığa bağlı okul veya kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi ifade eder.

PowerPoint Presentation:

Genel İlkeler Madde 5 — Eğitim-öğretim sürecinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) Öğrencilerin, uyum içinde bir arada yaşamanın gereği olarak demokrasinin temel ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine dayalı etkin ve katılımcı fertler olarak yetiştirilmeleri sağlanır. b) Öğrencilerin estetik ve etik değerlere duyarlı olmaları, duygusal yönden gelişmeleri sağlanır. c) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleriyle derslerdeki başarısına göre alana/dala yönelmesine ve gelişmesine imkân sağlanır. d) Öğrencilerin ders ve alan/dal seçiminde kendisinin ve velisinin karara katılımı sağlanır. e) Okullar ve programlar Öğrenciler; ders, ödev, proje, atölye, uygulama, laboratuvar , staj çalışmaları ile işletmelerde beceri eğitimine ve sınavlara katılırlar." arasında yatay ve dikey geçişlere imkân sağlanır.

PowerPoint Presentation:

f) (Değişik : 20.5.2006/26173 RG) Öğrenciler; ders, ödev, proje, atölye, uygulama, laboratuvar , staj çalışmaları ile işletmelerde beceri eğitimine ve sınavlara katılırlar. g) Öğrenci başarısının tespiti; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır. h) Öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır ve sınıf geçmesi, bir sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir. ı) Ölçme ve değerlendirmede, öğretim programları esas alınır.

PowerPoint Presentation:

j) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki becerilerin de ölçülmesine ağırlık verilir. k) Ölçme ve değerlendirmede okul, ilçe, il ve yurt çapında birlik ve beraberlik ön planda tutulur. l) Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik bütün süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanır. m) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerlilik, güvenirlik ve kullanışlılık özelliklerini taşır.

PowerPoint Presentation:

n ) Öğrencinin başarısı çeşitli yöntemlerle sürekli olarak izlenir. o) Her ölçme sonucu öğrencinin gelişimi için değerlendirilir. p) Öğrencinin kapasite ve yeteneği doğrultusunda, her ölçüm sonucunda tespit edilen durumla verilen eğitim sürekli ilişkilendirilir. r) Sınıf rehber öğretmeni, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde çalışır. s) Öğretim kurumlarının öğretim kadrolarından ve uygun eğitim ortamlarından ortaklaşa yararlanılır.

PowerPoint Presentation:

İKİNCİ KISIM Programlar, Dersler, Alanların Belirlenmesi, Ders Seçimi ve Kurulların Çalışmaları BİRİNCİ BÖLÜM Programlar ve Dersler Program Çeşitleri

PowerPoint Presentation:

Madde 6 — Orta öğretim kurumlarında; a) Yüksek öğretime, b) Hem mesleğe hem yüksek öğretime, c) Hayata ve iş alanlarına hazırlayan programlar uygulanır. (Değişik ikinci fıkra:19.10.2005/25971 RG) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alan/dalın özelliklerine uygun olarak ortak dersler, alan/dal dersleri ile seçmeli derslerden oluşur. (Değişik üçüncü fıkra:19.10.2005/25971 RG) Ortak dersler ile alan/dal dersleri ve seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saatleri, hangi sınıf ve yıllarda okutulacağı kurul kararına bağlı olarak belirlenir.

PowerPoint Presentation:

Ortak Dersler(1) Madde 7 — (Değişik birinci fıkra:19.10.2005/25971 RG) Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir. Alan/Dal/Meslek Dersleri (14) Madde 8 — (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Alan/dal/meslek dersleri; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, imam-hatip liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programları ile mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan ve bu yönde ona gelişme imkânı sağlayan derslerdir.

PowerPoint Presentation:

Seçmeli Dersler Madde 9 — (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Seçmeli dersler; öğrencileri ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine imkân sağlayan derslerdir. İKİNCİ BÖLÜM Alanların Belirlenmesi ve Ders Seçimi Alan/Dalın Belirlenmesi 15 ) Madde 10 — (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Mesleki ve teknik ortaöğretimde alan/dalın belirlenmesi ve değiştirilmesiyle ilgili iş ve işlemler, 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

PowerPoint Presentation:

Ders Seçimi Madde 11 — (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Kurulca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir. Seçmeli Dersin Eğitim-Öğretime Açılması Madde 12 — (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. Ancak, okulun imkânlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir. Özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının 10'dan az olması durumunda il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı aranmaz

PowerPoint Presentation:

Okulca Uygulanacak Seçmeli Dersler Madde 13 — Yeterli sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması durumunda, eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek okullarda öğrencileri girişimcilik ve üreticiliğe yöneltecek, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun olan seçmeli dersler de öğretim kapsamına alınabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı, eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanır ve il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile uygulamaya konulur. İlk defa uygulamaya konulacak olan programların bir örneği, bilgi için Bakanlığın ilgili birimine ve Kurula gönderilir.

PowerPoint Presentation:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu ve Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Çalışmaları Madde 14 — Eğitim bölgesi müdürler kurulu, ders yılı başlamadan en geç 15 gün önce, ikinci dönem başlamadan önce ve ihtiyaç duyulduğunda toplanarak; a) Okulların öğretmen ihtiyaçlarının giderilmesi, b) Eğitim bölgesindeki okulların uygun olan eğitim ortamlarından ortaklaşa yararlanılması ve bazı sınıfların bu okullarda öğretim yapması, c) Yürürlükten kaldırılmıştır. (4.9.2010/27692 RG) d) Yürürlükten kaldırılmıştır. (4.9.2010/27692 RG) e) Ölçme ve değerlendirmelerin tekniğine ve mevzuatına uygun olarak yapılması gibi konuları görüşerek karara bağlar. Bu kararlar, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince zamanında uygulamaya konulur.

PowerPoint Presentation:

Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları Madde 15 — Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır. Kurulda; a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır.

PowerPoint Presentation:

d) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır. e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir. f) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir. (Değişik üçüncü fıkra:12.6.2008/26904 RG) Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da zümre öğretmenler kurulu toplanabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır

PowerPoint Presentation:

ÜÇÜNCÜ KISIM Ölçme ve Değerlendirme BİRİNCİ BÖLÜM Puan, Notla Değerlendirme (10) Madde 16 — Öğretmenler, sınav sorularını düzenlerken, öğretim programlarında belirtilen özel ve genel amaçları varsa hedeflenen becerileri, açıklamaları ve konuları esas alır. İkinci fıkra yürürlükten kaldırıldı.(1.2.2007/26421 RG) Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. PuanNotDerece 85-100 5 Pekiyi 70-84 4 İyi 55-69 3 Orta 45-54 2 Geçer 25-44 1 Geçmez 0-24 0 Etkisiz

PowerPoint Presentation:

Ek fıkra : 1.2.2007/26421 RG) Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu da 5'lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. 5'lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki notla değerlendirilir. İKİNCİ BÖLÜM Ders Yılında Başarının Tespiti Ölçme-Değerlendirme Madde 17 — Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir. Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir.

PowerPoint Presentation:

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Madde 18 — (Değişik: 5.10.2007/26664 RG) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur; a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. c) Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esastır.

PowerPoint Presentation:

d) Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır. e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. f) Görsel Sanatlar (16) , Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir. g) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

PowerPoint Presentation:

ğ) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz. h) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir. Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Madde 19 — Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır.

PowerPoint Presentation:

Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır. Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır. Ortak Sınavlar Madde 20 — Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir. Ortak sınavlar, zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek tarihlerde o dersi okutan zümre öğretmenlerince ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır.

PowerPoint Presentation:

(Değişik ikinci fıkra:19.10.2005/25971 RG) Aynı okul türlerinde uygulanan aynı ders programları için, eğitim bölgesinde eğitim bölgesi müdürler kurulu tarafından, il/ilçelerde ise il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından eğitim-öğretim işlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında iki orta öğretim kurumu müdüründen oluşturulan komisyonca ortak sınavlar yaptırılabilir. Bu sınavlar, ilgili okullarla iş birliği yapılarak komisyonun koordinatörlüğünde düzenlenir. Sınav soruları, yeterli sayıda branş öğretmeninden oluşturulan komisyonca hazırlanır. Farklı derslerden tek oturumda yapılan sınavda da her dersin soruları, 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Okulca yapılan ortak sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar, o dersin (Değişik ibare:1.2.2007/26421 RG) dönem puanı ortalamasına katılır. Eğitim bölgesi ve il/ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar ise o dersin (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) dönem puanı ortalamasına katılmaz.

PowerPoint Presentation:

Öğretmen tarafından verilen puanlarla okul, bölge, il/ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar arasında dikkat çekici ve anlamlı bir farklılık varsa ilgili yönetim birimlerince gerekli tedbirler alınır. Böylece, okullar arası aynı programı izleyen öğrencilerin düzeyleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri hakkında karşılaştırma yapma imkânı sağlanır. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili problemler, bu amaçla gerekli görülen zamanlarda toplanan eğitim bölgesi müdürler kurulu ile eğitim bölgesi zümre başkanları kurulunda ve zümre öğretmenler kurulunda görüşülerek ortak çözüm yolları bulunur. Gerektiğinde bu sınavlar Bakanlıkça da yapılabilir. Ortak sınavlar, cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir

PowerPoint Presentation:

Sözlü Sınavlar Madde 21 — (Değişik:5.10.2007/26664 RG,) Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.

PowerPoint Presentation:

Sınavlara Katılmayanlar Madde 22 — Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir. (Değişik ikinci fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. (Değişik üçüncü fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir

PowerPoint Presentation:

Sınav Sonuçlarının Duyurulması Madde 23 — Öğretmenler, sınav, ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklar. Yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, uygulamanın yahut projenin teslimi tarihine göre en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin duyuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde istemesi hâlinde sınav kâğıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Not Çizelgesi ve Öğrenci Karnesi (17) Öğretmen Not Defteri Madde 24 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (4.9.2010/27692 RG)

PowerPoint Presentation:

Not Çizelgesi Madde 25 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Her ders için ayrı ayrı düzenlenen dönemlere ait not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala okul müdürlüğüne verilir. Bu çizelgelere o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı ve notu rakamla yazılır.

PowerPoint Presentation:

Öğrenci Karnesi Madde 26 — Dönem sonlarında öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere karne verilir. Karnelerin verilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur; a) Karnede öğrencilerin devamsızlık ve başarı durumu gösterilir. b) Karneler, sınıf rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanır. c) Karneler birinci dönemde dinlenme tatilinden, ikinci dönemde ise yaz tatilinden önce verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dönem Notlarının Tespiti Dönem puanı ve notu (4) Madde 27 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. (Ek cümle:1.2.2007/26421 RG) Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz. Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir

PowerPoint Presentation:

Öğrenciye her dersten bir dönem puanı ve dönem notu verilir. Ancak; a) Yabancı dil dersinde öğrencilere, dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin, programın öngördüğü şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak becerilerin özelliğine göre yazılı, sözlü, ödev ve projelerle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı ve notu belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir. b) Beden Eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.

PowerPoint Presentation:

Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre Beden Eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı etkinliklere, bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir. c) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi okulda yapılan uygulamalı meslek derslerinde dönem puanı;

PowerPoint Presentation:

c) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi okulda yapılan uygulamalı meslek derslerinde dönem puanı; 1) Öğrencinin dönem içinde yaptığı temrin çalışmaları ile projelere verilen puanların aritmetik ortalamasının, 2) (Değişik : 5.10.2007/26664 RG) Yazılı veya uygulamalı sınav puanlarının, 3) Sözlü puanı/puanlarının, 4) Hizmet puanlarının aritmetik ortalamasının, 5) Ödeve verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. Elde edilen puan nota çevrilerek dönem notu belirlenir.

PowerPoint Presentation:

Naklen Gelenlerin Dönem Notu Madde 28 — Öğrencinin dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi hâlinde, önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak dönem notu tespit edilir. Buna göre; a) Dönem notu alabilecek kadar yazılı, sözlü, ödev ve proje puanı bulunan öğrencinin dönem notları önceki okulunca verilir. Yeteri kadar yazılı, sözlü, ödev ve proje puanı bulunmayan öğrencinin dönem notları, önceki okulunda aldığı puanlar da dikkate alınarak yeni okulundaki ders öğretmeni/öğretmenlerince verilir. b) (Değişik:19.10.2005/25971 RG) Önceki okulunda aldığı ders/derslerden bazılarının yeni okulunda okutulmaması hâlinde; 1) Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan alınmış ise o derslere ait dönem notları, mevcut puanlarına göre okul yönetimince tespit edilir. 2) Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan alınmamış ise öğrenci

PowerPoint Presentation:

2) Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan alınmamış ise öğrenci yeni okulunda öğretime açılmış olan ders/dersleri alır. Bu derslerden alınan puanlara göre dönem notu tespit edilir. 3-(Değişik alt bent:12.6.2008/26904 RG) İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına nakil veya geçiş yapan öğrencilerin dönem notları, bu madde hükümlerine göre belirlenir.

PowerPoint Presentation:

BEŞİNCİ BÖLÜM Yıl Sonu Başarısının Tespiti Bir dersin yıl sonu puanı ve notu (5) Madde 29 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bir dersin yıl sonu puanı; a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. b) (Değişik bent:12.6.2008/26904 RG) Yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait puan bulunmaması hâlinde yetiştirme programından alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır. Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait puan bulunmaması durumunda sorumluluk sınavında elde edilen puandır. Bir dönem puanının bulunması hâlinde ise bu dönem puanı ile yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalamasıdır. c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu puanı ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır. ç) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır. d) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda:

PowerPoint Presentation:

1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır. 2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarıdır. (Değişik fıkra : 1.2.2007/26421 RG) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bir dersin yıl sonu notu ise; a) Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. b) (Değişik bent:12.6.2008/26904 RG) Yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait not bulunmaması hâlinde yetiştirme programı puanından elde edilen nottur.Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait notun bulunmaması hâlinde sorumluluk sınavı puanından elde edilen nottur. Bir dönem notunun bulunması hâlinde ise bu dönem notu ile yetiştirme programı notunun aritmetik ortalamasıdır.

PowerPoint Presentation:

c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan notun aritmetik ortalamasıdır. ç) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalamasıdır. d) Naklen gelen öğrencinin, önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda;

PowerPoint Presentation:

1) Bir dönem notu alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem notudur. 2) Yeni alınan dersten bir dönem notu alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem notudur. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Bir dersin ağırlığı, ağırlıklı puanı ve ağırlıklı notu(6)

PowerPoint Presentation:

Madde 30 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından o dersin ağırlıklı notu bulunur.

PowerPoint Presentation:

Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu (7) Madde 31 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

PowerPoint Presentation:

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma Madde 32 — Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a) İkinci dönem notunun, en az "Geçer" ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta", b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı notunun en az "Geçer" olması gerekir.

PowerPoint Presentation:

Doğrudan Sınıf Geçme Madde 33 — Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. (Değişik birinci cümle:12.6.2008/26904 RG) Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu; a) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50, b)(Değişik:19.10.2005/25971 RG) Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00, c)  (Değişik bent : 4.9.2010/27692 RG) Genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile mesleki ve teknik liselerde 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

PowerPoint Presentation:

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması Madde 34 — (Değişik:12.6.2008/26904 RG) Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez. Hazırlık Sınıfında Yeterlik Sınavı ve Dokuzuncu Sınıfa Geçiş (11)

PowerPoint Presentation:

Madde 35 — (Değişik:12.6.2008/26904 RG) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Mezuniyet ve benzeri puanların belirlenmesinde dikkate alınmaz. Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları usul ve esaslarına göre yapılır. Her iki dersten de en az 3 alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

PowerPoint Presentation:

Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde sınava alınırlar. Yabancı dil dersi ile Türkçe dersi sınavlardan en az 2 alan öğrenciler başarılı sayılır, başarısız olanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir. Bu öğrencilerin sınavsız öğrenci alan diğer okulların 9 uncu sınıfına kayıtları, okulların özel yönetmelikleri ile ilgi diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfından, hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfına; hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfından hazırlık sınıfına nakil veya geçiş, okulların özel yönetmelikleri ile ilgi diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

PowerPoint Presentation:

Sınıf Tekrarı Madde 36 — Öğrencilerden; a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. (Değişik ikinci fıkra:19.10.2005/25971 RG) Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir. (Değişik üçüncü fıkra:12.6.2008/26904 RG) Devamsızlık nedeniyle 12 nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12 nci sınıfı tekrar ederler. Ayrıca, mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar.

PowerPoint Presentation:

DÖRDÜNCÜ KISIM Yetiştirme Programları Yetiştirme Programı Madde 37 — (Değişik birinci fıkra:12.6.2008/26904 RG) Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem notu bulunmayan dersler için ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede yetiştirme programı uygulanır. Bu programlarda görev alacak öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Diğer kurumlardan görevlendirilen öğretmenler hakkında kurumlarına bilgi verilir. Bu programda işlenecek konular ve programın süresi, bir dönemdeki ders saati toplamından az olmamak üzere okul müdürü ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir. Ancak, programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir. Dönem ve yıl sonu puanı ve notu bu puanlara göre belirlenir.

PowerPoint Presentation:

Öğrencinin iki dönem notu alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin raporlu ya da izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenler ile doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile çalışma saatleri içinde ve dışında öğretim yapılarak tamamlanır. Ayrıca ders yılının uzatılması yoluna gidilmez. Yetiştirme programlarının uygulanabilmesi için okul müdürlükleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.

PowerPoint Presentation:

BEŞİNCİ KISIM Okul Birincilerinin Tespiti Okul Birincilerinin Tespiti Madde 38 — (Değişik birinci fıkra:23.12.2006/26385 RG) Ders kesiminde, disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan/dal ayırımı yapılmaksızın mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir. Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler, ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamaz. (Değişik ikinci fıkra:23.12.2006/26385 RG) Öğrencilerin mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. (Değişik üçüncü fıkra:23.12.2006/26385 RG) Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin yıl sonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir.

PowerPoint Presentation:

Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır. Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile öğretmenler kurulunda kur'a çekilerek okul birincisi tespit edilir. (Değişik altıncı fıkra:19.10.2005/25971 RG) Aynı yönetim altındaki okullarda farklı diploma düzenlemeyi gerektiren programların her biri için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir. Okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında doğrudan "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi"ne bildirilir.

PowerPoint Presentation:

ALTINCI KISIM Geç Gelme, Devam-Devamsızlık Geç Gelme Madde 39 — Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Devam-Devamsızlık Madde 40 — Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır.

PowerPoint Presentation:

Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır; a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir. b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. c) (Değişik:20.5.2006/26173 RG) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden ''5 iş günü''(12) içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.

PowerPoint Presentation:

d) (Değişik:20.5.2006/26173 RG) Doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler; 1) Özrünü belgelendirmek, 2) İki dönem notu almış bulunmak kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işleme tabi tutulur. e) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahallin mülkî idarî amirliklerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem notu almış olmaları gerekir. f) Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

PowerPoint Presentation:

YEDİNCİ KISIM Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Sonunda Başarının Tespiti BİRİNCİ BÖLÜM Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Madde 41— (Değişik:12.6.2008/26904 RG) Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde; a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına, b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınırlar. Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar. Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılabilir.

PowerPoint Presentation:

İKİNCİ BÖLÜM Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının Uygulanması (2) Sınavlara Girecek Öğrencilerin Tespiti Madde 42 — (Değişik:12.6.2008/26904 RG) Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş birliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir. Sınav programında yer alması düşünülen dersler program ilan edilmeden önce değiştirilebilir. Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına alınacak öğrenciler ve sınavı yapılacak dersler ile ilgili hazırlanan listeler sınavların başlamasından 5 iş günü öncesinde okul müdürlüğünce ilan edilir.

PowerPoint Presentation:

Sınavların Şekli ve Niteliği Madde 43 — Sınavlar başlamadan önce komisyon üyelerince sınavların esasları tutanakla tespit edilir. Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak Görsel Sanatlar (16) , Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya da birkaçıyla yapılabilir. Bu derslerin sınavlarının şekli, sınav komisyonunca belirlenir. Yabancı Dil dersinin sınavları, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

PowerPoint Presentation:

Dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü yapılan sınavlarda, yazılı sınavlar sözlü sınavlardan önce yapılır. Sözlü sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır. Sınav kâğıtları, sözlü sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır. Uygulanacak sınavların şekli, esasları, başlama saati ve sınavda kullanılacak araç-gereç sınav çizelgesi ile birlikte okulda ilân edilir.

PowerPoint Presentation:

Sınav Programı Madde 44 — (Değişik birinci fıkra:19.10.2005/25971 RG) Sınavlardan önce hazırlanan sınav programı ''5 iş günü''(13) öncesinden okulda ilân edilir. Sınav programında; sınavı yapılacak dersler, görevli öğretmenler, sınav tarihleri ile uyulacak usul ve esaslar yer alır. İşletmelerde meslekî eğitime devam eden öğrencilerin sınavları, beceri eğitimi sonunda yapılacak şekilde planlanır. Sınava alınacak öğrenci bulunmadığı takdirde o derse sınav programında yer verilmez. Sınav programının onaylı bir örneği bilgi için il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Öğretmenlerin sınavlarla ilgili görevleri imza karşılığında duyurulur.

PowerPoint Presentation:

Sınav Komisyonları Madde 45 — Sınav komisyonları, okul müdürünün ya da görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında zümre öğretmenler kurulunca belirlenen en az ikişer üyeden oluşturulur. (Değişik ikinci fıkra:20.5.2006/26173 RG) Komisyonlarının oluşturulması için okullarda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, eğitim bölgesindeki diğer okul öğretmenlerinden de yararlanılır. Bu düzenleme, sınavlardan önce toplanan eğitim bölgesi müdürler kurulunca yapılır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygulanır. Görevlendirme yapılırken her dersin sınav komisyonunda o dersi okutan en az bir öğretmenin bulundurulması esastır. Ancak, yeterli sayıda ders/branş öğretmeninin bulunmaması durumunda, branşları dikkate alınarak diğer öğretmenlerden de görevlendirme yapılır. Sınav komisyonlarının oluşturulamaması durumunda naklen gelen öğrencilerin sınavları, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce gerekli tedbirler alınarak başka okullarda da yapılabilir .

PowerPoint Presentation:

Gözcü Görevlendirme Madde 46 — Okul müdürü, sınavlar için yeterli sayıda öğretmeni sınav süresince görev yapmak üzere gözcü olarak görevlendirir. Gözcüler; a) Sınavın başlamasından yarım saat önce görev yerinde hazır bulunur. b) Öğrencileri sınav salonuna yerleştirir, yoklama yapar ve sınav kâğıtlarının dağıtımını sağlar. c) Sınavın kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlar. d) Sınavın bitiminde, sınav kâğıtlarını eksiksiz olarak teslim alır ve kâğıt sarf tutanağının ilgili sütununu sınava girenlere imzalatır. Sınava katılmayanların isimlerinin karşısına "Girmedi" yazar ve sınav evrakını komisyona teslim eder.

PowerPoint Presentation:

Yazılı Sınavlar Madde 47 — Komisyonca, yazılı sınavlar için sorularla birlikte bir "cevap anahtarı" ve "puanlama çizelgesi" hazırlanır ve komisyon başkanınca onaylanır. Soru kâğıdında ve cevap anahtarında, her soruya verilen puan ayrıntılı olarak belirtilir. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin kimlik bilgilerini kapatacak şekilde hazırlanmış sınav kâğıtları kullanılır. Sözlü ve Uygulamalı Sınavlar Madde 48 — Sözlü sınavlarda öğrenciye sınav komisyonunca sorular yazdırılır veya yazılı olarak verilir ve düşünmek için uygun süre tanınır. Cevap verirken öğrencinin sözü kesilmez. Öğrenci soruları cevaplandırırken ikinci öğrenci, verilen soruların cevaplarını hazırlar. Belirlenen sürede öğrenci cevaplarını bitirememiş ise ek süre tanınır. Uygulamalı sınavlarda, komisyonca belirlenen araç-gereç kullanılır. Uygulamanın özelliğine göre yapılan işlerdeki öğrenci ad ve numaraları görünmeyecek şekilde kapatılır ve en geç 24 saat içinde değerlendirmeye başlanır. Bu süre, dersin özelliğine göre uzatılabilir.

PowerPoint Presentation:

Sınavların Başlama Saati ve Süresi Madde 49 — Yazılı sınavlara en geç sabah saat 10.00'da, öğleden sonra saat 14.00'de başlanır. Yazılı sınav süresi, dersin özelliğine göre iki ders saatini geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir. Sözlü ve uygulamalı sınavlara sabah 9.00'da başlanır. Sözlü sınavların, saat 17.00'ye kadar bitirilememesi ve sınava alınacak öğrenci sayısının 10'dan fazla olması hâlinde sınav ertesi güne bırakılabilir. Uygulamalı sınavların süresi, sınav komisyonunca tespit edilir.

PowerPoint Presentation:

Sınav Odası veya Sınav Salonuna Girebilecekler Madde 50 — Sınav odasına veya sınav salonuna, sınav komisyonu üyeleri ve gözcüler dışında, müdürün görevlendireceği müdür yardımcıları ile okulu denetleme yetkisi olanlar girebilir. Sınavların Değerlendirilmesi ve Yapılacak İşlemler Madde 51 — Sınavlar, cevap anahtarına ve puanlama çizelgesine göre değerlendirilir. Yazılı sınavlarda kâğıtlar okunurken yanlışların altı, aslı bozulmayacak şekilde renkli kalemle çizilir. Verilen puanlar, sınav kâğıtlarının üst kısmındaki bölüme, soruların sıra numarası esas alınarak yazılır. Yazılı sınavlar değerlendirilirken sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kâğıt kullanan

PowerPoint Presentation:

Yazılı sınavlar değerlendirilirken sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kâğıt kullanan öğrencilerin her kâğıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kâğıtlar komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır. Yazılı sınavların değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa üyeler puanlarını ayrı ayrı verir. Bu ayrı puanları gösterir belgelerle gerekçeler bir tutanakla sınav not çizelgesine eklenir. Ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav not çizelgesine yazılır. Sözlü sınavlarda komisyon üyeleri ayrı ayrı puan verir. Bu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü puanı tespit edilir. Okul müdürü, puanlar arasında önemli farklar görürse sınavı durdurup olayı gerekçesiyle birlikte millî eğitim müdürlüğüne bildirir. Yeni üye ilâvesi ile kuracağı bir komisyonla sınavın devamını sağlar. Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul müdürlüğünce onaylanan esaslar doğrultusunda yapılır.

PowerPoint Presentation:

Değerlendirme ile ilgili işlemler bittikten sonra alınan (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) puanlar ve notlar (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) puan çizelgesine yazılır. Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulanması hâlinde, puanların aritmetik ortalaması alınıp (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) puana ve nota çevrilir. Özürsüz olarak bu sınavlardan herhangi birine girmeyenlerin girdiği sınavdan aldığı (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) puan ikiye bölünerek sınav (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) puanı ve notu belirlenir. Cevap anahtarı, puanlama çizelgeleri ve sorular, sınav kâğıtları ile birlikte iki yıl saklanır. Sınav kâğıtları ve uygulama sonuçları, okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve verilmez.

PowerPoint Presentation:

Sınavlarda Kopya Çekme Madde 52 — Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınav için sıfır (0) puan verilir. Durum görevlilerce bir tutanakla tespit edilir. Sınavlarda Başarılı Sayılma Madde 53 — Sınavlarda bir dersten en az "Geçer" not alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır. (Değişik ikinci fıkra:23.12.2006/26385 RG) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu puanlarında değişiklik yapılmaz. (Değişik üçüncü fıkra:23.12.2006/26385 RG) Öğrencilerin derslerden başarılı olma, sınıf geçme ve alan/dala yönelme hakları sınavlardan önceki hâliyle saklı tutulur. Ancak sınavda aldıkları puanlara göre yıl sonu puanları ile yıl sonu başarı puanları yeniden tespit edilir.

PowerPoint Presentation:

Sınav Sonuçlarının İlânı Madde 54 — Sınav sonuçları, sınavların bitimini takip eden iş gününde, onaylı çizelgelerle okulda herkesin görebileceği yerlerde ilân edilir. Naklen Gelen Öğrencilerin Durumu Madde 55 — Sınavların başlangıcının beş gün öncesinden bitimine kadar öğrenci nakli yapılmaz. Ancak okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan, doğrudan sınıf geçen ve sınavlara girmek istemeyen öğrencilerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır.

PowerPoint Presentation:

Sınavlara Giremeyenler Madde 56 — Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmemesi durumunda not çizelgesinde sınava girilmediği belirtilir. Bu sınavlar sırasında; a) Kendisinin veya yakınlarının tedaviyi gerektiren hastalığı, b) Bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor gibi ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılma, c) Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma veya tutuklanma gibi nedenlerle sınava giremeyenler, resmî-özel kurum veya kuruluşlardan alacakları rapor ya da belgeyi sınavın yapıldığı günü izleyen 5 iş günü içinde vermeleri durumunda okul müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde sınava alınır. Ancak bu süre, özrün durumuna göre okul müdürünce uzatılabilir. Bu durumdaki öğrencilerin sınavları, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır.

PowerPoint Presentation:

SEKİZİNCİ KISIM Öğrenim Hakkı, Diploma ve Öğrenim Belgesi Öğrenim Hakkı Madde 57 — Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem notu alamayan öğrenciler ile ikinci dönem okula hiç devam etmeyen öğrenciler, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. (Ek cümle:19.10.2005/25971 RG) Ancak öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, orta öğretim süresince iki öğretim yılı ile sınırlıdır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir. Mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.

PowerPoint Presentation:

Diploma Verilmesi Madde 58 — Okulu bitirenlere diploma verilir. Ancak mezun olup ortalama yükseltme sınavına girmek isteyenlerin diplomaları, bu sınavlar sonuçlandıktan sonra düzenlenir. Diplomaların düzenlenmesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Öğrenim Belgesi Verilmesi Madde 59 —(Değişik:23.12.2006/26385 RG) Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye; kimliğini, diploma bilgilerini, okul öğrenimi boyunca aldığı dersleri, yıl sonu ders puanları ve notlarını gösteren öğrenim belgesi verilir. Mezun olmadan okuldan ayrılanlara da öğrenim belgesi verilir. Bu belgede, sınıflara göre aldıkları derslere, yıl sonu ders puanları ve notlarına, ders yılı veya dönem sona ermeden ayrılanlara ayrıca o ders yılındaki derslere ait dönem puan ve notlarına yer verilir. Mezuniyet puanı ve alanı/dalı(8)

PowerPoint Presentation:

Madde 60 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Mezuniyet puanı, yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı tespit edilirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Mezuniyet puanı ve varsa mezuniyet alanı/dalı diplomada belirtilir.

PowerPoint Presentation:

Diploma Tarihi Madde 61 — Diplomalara; a) Ders kesiminde mezun olanlar ile yetiştirme programları sonunda mezun olanlar için derslerin, b) (Değişik bent:12.6.2008/26904 RG) Ders yılı sonunda mezun olabilecek durumda olmasına rağmen ortalama yükseltme sınavı ile sorumluluk sınavlarına girenler için bu sınav dönemlerinin, c) Staj çalışmalarını tamamlayamayan meslekî ve teknik orta öğretim kurumları öğrencilerinin staj çalışmalarının sona erdiği tarih, diploma tarihi olarak yazılır.

PowerPoint Presentation:

Yurt dışından gelenlerin mezuniyet puanı(9) Madde 62 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin mezuniyet puanları; a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında gördükleri derslerin yıl sonu puanları ve notlarına, b) Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl sonu başarı puanları ve notlarının sağlanamaması durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yıl sonu başarı puanlarına göre tespit edilir.

PowerPoint Presentation:

DOKUZUNCU KISIM İş ve Tatil Günleri Madde 63 — (Değişik birinci fıkra: 9.6.2007/26547 RG) Ortaöğretim kurumlarında ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iş gününün haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Ders yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem ile ikinci dönem arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili ocak-şubat aylarında iki hafta süreyle yapılır. Öğrencilerin yaz tatili ders yılının bitiminden itibaren başlar. Öğretim yılının başlaması, yarıyıl tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Bu tarihler göz önünde bulundurularak hazırlanacak çalışma takvimi, millî eğitim müdürlüklerince düzenlenir ve valilik onayı ile yürürlüğe konur. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre okul ve işletmelerde, meslek eğitimi yapılan meslekî ve teknik eğitim kurumlarında bu süre, Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

PowerPoint Presentation:

ONUNCU KISIM Diğer Hükümleri Özel Yönetmelik Hükümleri Madde 64 — Öğrenci nakil ve geçişleri, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerince yapılır. Resmî ve özel orta öğretim kurumlarının bu Yönetmelikte bulunmayan özel yönetmeliklerindeki sınıf geçme ile ilgili hükümler saklıdır. ONBİRİNCİ KISIM Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 65 — 5/9/1995 tarihli ve 22395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır

PowerPoint Presentation:

İşlemlerin E-Okul Sisteminde Yürütülmesi EK MADDE 1 – (Ek : 4.9.2010/27692 RG) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler e-okul sisteminde yürütülür. Bu iş ve işlemlerden; a) Ders yılı içindeki sınav, ödev ve proje sonuçları öğrenciye duyurulduğu günde, b) Devamsızlıklar aynı günde, c) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınav programları sınavlar başlamadan önce, ç) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınav sonuçları, sınavların bitimini takip eden ilk iş gününde, d) Alan/dalın belirlenmesi ve değişikliğine ilişkin iş ve işlemler işlemin yapıldığı günde, e) Öğrenim hakkını kullanamayacak öğrencilerin durumu bildirim tarihinde, f) Nakiller ile bunların dışında karne, tasdikname, diploma ve benzeri belge tanzimine ilişkin iş ve işlemler ise mevzuatında belirtilen süre içinde e-okul sistemine işlenir.

PowerPoint Presentation:

Geçici Madde 1 — (Değişik birinci fıkra:19.10.2005/25971 RG) 2004-2005 Öğretim Yılında hazırlık ve 9 uncu sınıf dışındaki diğer sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrenciler öğrenim hakkı sona erinceye kadar; a) (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) Yıl sonu başarı notu genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde 2.50 den; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00 dan; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik gurubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50 den aşağı olanlar başarısız oldukları tüm derslerden, b) (Değişik:19.10.2005/25971 RG) (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) Yıl sonu başarı notu genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde 2.50; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00 ve daha yukarı olmasına rağmen alan/dal derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.00 dan, Anadolu güzel sanatlar liselerinde 3.50 den aşağı olanlar başarısız oldukları alan/dal derslerinden; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik gurubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50 den aşağı olanlar, başarısız oldukları tüm derslerden,

PowerPoint Presentation:

c) (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) Yıl sonu başarı notu ile başarılı sayılma şartlarını taşıdıkları hâlde bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünce (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) yıl sonu başarı notu yla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız dersi bulunan öğrenciler yalnız bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Geçici Madde 2 — 2004-2005 Öğretim Yılında hazırlık ve 9 uncu sınıf dışındaki diğer sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin sorumlu olduğu dersten sorumluluğu; a) O dersin üst sınıfında uygulanan programından başarılı olması, b) Sorumluluk sınavı sonunda o dersten en az "Geçer" not alması,

PowerPoint Presentation:

c)(Değişik:19.10.2005/25971 RG) Sorumluluk sınavı sonunda sorumlu derslerinin bulunduğu sınıfın (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) yıl sonu başarı notunun genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde 2.50; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik gurubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3.50; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde en az 3.00; alan/dal derslerinden de sorumlu olduğu ders/dersleri var ise ayrıca alan/dal derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı not ortalamasının da en az 3.00; Anadolu güzel sanatlar liselerinde ise en az 3.50 olması durumunda kalkar. Sorumlu olunan dersin üst programında başarılı olunması durumunda sadece bir alt sınıfın programındaki sorumluluk kalkar. Alan/bölüm değiştirmekten dolayı sorumlu duruma düşen öğrencilerin (a) ve (c) bendine göre sorumluluklarının kalkabilmesi için bu derslerden sorumluluk sınavlarına girmeleri zorunludur. (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) Yıl sonu başarı notu ve başarılı sayılamayacak ders/derslerden sorumluluğu bulunan öğrencilerin sorumluluğu, sorumluluk sınavında en az "Geçer" not alınmadıkça kalkmaz. Alan/bölüm derslerinden sorumlu olarak geçen öğrencilerin sorumlu geçtikleri derslerin üst sınıftaki alan/bölüm dersleri arasında bulunmaması ancak alan/bölüm seçmeli veya seçmeli dersler arasında bulunması ve bu derslerden başarılı olmaları durumunda sorumlulukları kalkar

PowerPoint Presentation:

Geçici Madde 3 — Yürürlükten kaldırılmıştır.  (12.6.2008/26904 RG) (Değişik:1.2.2007/26421 RG) 2005-2006 Öğretim Yılında 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden sorumlu dersi/dersleri bulunanlar, sınava girme hakları sona erinceye kadar ikinci dönemin ilk haftasında ve ders kesimini takip eden ilk hafta içinde yapılan sorumluluk sınavlarına da girebilirler. Geçici Madde 4 — (Ek:19.10.2005/25971 RG) 2004-2005 Öğretim Yılında orta öğretim kurumlarında kayıtlı bulunan öğrenciler okulu bitirinceye kadar; a) Türk Dili ve Edebiyatı dersinin dönem notu; Kompozisyon ayrı, Dil ve Edebiyat ayrı not konusu olmakla birlikte, Türk Dili ve Edebiyatı dersi için bir not olarak öğretim programında belirtildiği şekliyle verilir. b) Yabancı dil dersinin dönem notu; önünde hazırlık sınıfı bulunan okullarda dinleme-anlama; okuma-anlama, konuşma ve yazma verilen yazılı, sözlü ve varsa ödev puanlarının ağırlıklı ortalaması alınarak verilir.

PowerPoint Presentation:

Diğer okullarda ise yazılı, sözlü varsa ödev puanlarının aritmetik ortalaması nota çevrilerek dönem notu belirlenir. Geçici Madde 5 — (Ek:1.2.2007/26421 RG) 2006-2007 Öğretim Yılından önce 5'lik not sistemine göre belirlenen yıl sonu başarı ortalamaları, 100'lük sisteme çevrilirken yıl sonu başarı ortalamasına 1.00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç (50/3) ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamaklı yürütür. Geçici Madde 6 — (Ek:12.6.2008/26904 RG) 2007-2008 Öğretim Yılında 11 inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre alan değiştirebilir.

PowerPoint Presentation:

Alan Değişikliği ve Ders Seçimi GEÇİCİ MADDE 7 –  (Ek : 4.9.2010/27692 RG) Genel ortaöğretim kurumlarında; a) 2009-2010 Öğretim Yılı sonunda 9 uncu sınıftan 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler ile 10 uncu sınıf tekrarına kalan öğrencilere alan seçimi yaptırılmaz. b) 2009-2010 Öğretim Yılı sonunda 11 ve 12 nci sınıflara geçen öğrencilerde alan uygulaması devam eder. Bunlardan alanlarını değiştirmek isteyen öğrenciler alanlarını değiştirebilirler. c) Alan değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıf veya sınıflarda görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur. Yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerden sorumluluğu devam eder. Bu öğrenciler sorumlu olduğu derslerden sorumluluk sınavları dönemlerinde sınava girerler.

PowerPoint Presentation:

ç) 2010-2011 öğretim yılı için ders seçimi, ders yılının ilk haftasının son iş günü mesai bitimine kadar yapılır. Yürürlük Madde 66 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 67 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

PowerPoint Presentation:

154 1. OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ ( OGYE ) 2. STRATEJİK YÖNETİM OKUL GELİŞİM SÜRECİ – STRATEJİK YÖNETİM İLİŞKİSİ 4. STRATEJİK PLANLAMA

PowerPoint Presentation:

155 OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

PowerPoint Presentation:

156 Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Öğretmen (En az iki kişi) Rehber Öğretmen Veli (En az iki kişi) Öğrenci (En az iki kişi) Okul Aile Birliği temsilcisi Sivil Toplum örgütlerinden seçilen bir temsilci Okulun bulunduğu mahallenin Muhtarı Sanayi ve Ticaret odalarının birer temsilcisi En az bir tane destek personeli OGYE

PowerPoint Presentation:

157 OGYE ÜYELERİ Okullar, OGYE’de görev yapacak öğretmen, veli ve öğrenci temsilcilerini, mart ayı içinde, okul şartlarına göre oluşturulacak seçim organizasyonu ile demokratik bir seçimle tespit ederler. TKY’nin görevlerini OGYE üstlenir ve yürütür.

PowerPoint Presentation:

158 Okul gelişim sürecinde okul toplumunu temsil eder. Okulun mevcut durumunu belirleyici çalışmalar yapar. Çalışma gruplarını belirler, çalışmalarına rehberlik eder. Okul Gelişim Planı’nı hazırlar ve uygular. Diğer okulları ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunur. Okul personelini, velileri ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla toplantı, panel ve seminerler yapar. “Biçimlendirici Değerlendirmesini” ve gerekli düzeltmeleri yapar. “Okul Bütçesi”ni hazırlar ve yönetir, paydaşları bilgilendirir. OGYE’NİN GÖREVLERİ

PowerPoint Presentation:

159 OGYE’NİN KURULMASI STRATEJİK PLANLAMA İlkeler ve Değerler Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Hedefler İç Analiz Okul Gelişim Planı Önceliklerin Belirlenmesi Çalışma Ekiplerinin Kurulması Ekiplerin Çalışma Planları Uygulama Biçimlendirici Ara Değerlendirme Uygulama Dış Analiz Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı OKUL GELİŞİM SÜRECİ İzleme ve Değerlendirme Özdeğerlendirme Sonuçları

PowerPoint Presentation:

STRATEJİK YÖNETİM

PowerPoint Presentation:

161 Bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli çalışmalar bütünüdür. STRATEJİK PLANLAMA

PowerPoint Presentation:

162 Önemli olan stratejik plan (doküman) değil, stratejik planlama sürecidir.

PowerPoint Presentation:

163 Stratejik planlama her kademedeki kişinin katılımı ve kurum yöneticisinin tam desteği olmadan başarıya ulaşmaz. Okulları geliştirmek için bütün paydaşları aynı hedefe yönlendirmek gerekmektedir. Bütün paydaşlar birlikte ve ısrarla aynı hedefe yönelik çalıştıklarında okullarımız nitelikli eğitim verebilecek seviyeye ulaşmış olurlar. HEDEF BİRLİĞİ

PowerPoint Presentation:

164 Eğitimde stratejik planlama ile; gelecekte karşılaşılabilecek olası sorunlar hakkında uzlaşma sağlanarak ortak kararlar verilir. Böylece kurumun var olan ve gelecekte olabilecek insan ve madde kaynakları, okul dışındaki dünyanın gelecekteki eğilimleri de dikkate alınarak sağlanan uzlaşı ile etkili bir şekilde planlanır ve yönlendirilmiş olur . EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ

PowerPoint Presentation:

165 PLANSIZ, YANLIŞ DÜZENLENMİŞ BİR ORGANİZASYON

PowerPoint Presentation:

166 STRATEJİK PLANI OLAN, FAKAT ÇALIŞANLARIN PLANA UYMADIĞI BİR ORGANİZASYON

PowerPoint Presentation:

167 STRATEJİK PLANI OLAN VE ÇALIŞANLARIN PLANA UYDUĞU BİR ORGANİZASYON

PowerPoint Presentation:

168 HESAP VERME SORUMLULUĞU Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUN 8. MADDESİ:

PowerPoint Presentation:

169 “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUN 9. MADDESİ:

PowerPoint Presentation:

170 Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından katılımcı yöntemlerle hazırlanması zorunludur. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 5.MADDESİ

PowerPoint Presentation:

171 “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUN 9. MADDESİ:

PowerPoint Presentation:

172 Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından katılımcı yöntemlerle hazırlanması zorunludur. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 5.MADDESİ

PowerPoint Presentation:

173 Stratejik planlar okullarda 5 yıllık dönemi kapsar. Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 7.MADDESİ

PowerPoint Presentation:

174 "MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi" uzmanlarınca Bakanlıkta hazırlanan makro plan niteliğindeki "Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı" ile aynı süreçte ve eş zamanlı olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl Millî Eğitim Müdürlükleri de beş yıllık stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır. M.E.B Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2010 / 14 sayılı genelgesi

PowerPoint Presentation:

175 MEB 2010-2014 Stratejik Planda yer verilen hedeflere ulaşılabilmesi ve e-Performans Bütçe projesinde öngörülen performans izleme sisteminin kurulabilmesi için uygulamanın en alt birime kadar yayılmasının 5018 sayılı Kanun'un amaçladığı planlama mantığına da uygun olacağı düşünüldüğünde, İl düzeyinde yapılan çalışmalara paralel olarak İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, okul ve kurum düzeyinde de stratejik plan yapılması gerekli görülmektedir. M.E.B Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2010 / 14 sayılı genelgesi

PowerPoint Presentation:

176 “ Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu planlamaktır. ” Peter Drucker STRATEJİK PLAN

PowerPoint Presentation:

177 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

PowerPoint Presentation:

178 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE ; Neredeyiz? Nereye Gitmek İstiyoruz? Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? Başarımızı Nasıl Takip Eder Ve Değerlendiririz? SORULARININ CEVAPLANMASI GEREKLİDİR. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

PowerPoint Presentation:

179 NEREDEYİZ? DURUM ANALİZİ Plan ve Programlar PEST ve SWOT Hedef Kitle / Tarafların Belirlenmesi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? MİSYON VE İLKELER Kuruluşun var oluş gerekçesi Değerler VİZYON Arzu edilen gelecek STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? FAALİYETLER VE PROJELER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ? İZLEME Raporlama Karşılaştırma DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergelerinin belirlenmesi STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

PowerPoint Presentation:

180 “Neredeyiz?” sorusu, kurumun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır . NEREDEYİZ ?

PowerPoint Presentation:

181 Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler olan stratejiler ve faaliyetler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

PowerPoint Presentation:

182 Yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır. BAŞARIMIZI NASIL İZLER ve DEĞERLENDİRİRİZ ?

PowerPoint Presentation:

183 DURUM ANALİZİ

PowerPoint Presentation:

Kurumun tarihi gelişimi Kurumun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kurumun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi Kurum içi analiz Çevre analizi 184 DURUM ANALİZİ

PowerPoint Presentation:

Kurumun hangi tarihte, hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler anlatılır. 185 KURUMUN TARİHİ

PowerPoint Presentation:

Bu aşamada kurumun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır. Kuruma görev ve sorumluluklar yükleyen, kurumun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulur. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada kurumun faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kurumun misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar. 186 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

PowerPoint Presentation:

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kurumun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir . 187 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN/HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

PowerPoint Presentation:

1. Faaliyet Alanı 1. Ürün/Hizmet 2. Ürün/Hizmet 2. Faaliyet Alanı 1. Ürün/Hizmet 2. Ürün/Hizmet 188 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN/HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

PowerPoint Presentation:

Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. 189 PAYDAŞ ANALİZİ

PowerPoint Presentation:

Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur: Paydaşların tespiti Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi 190 PAYDAŞ ANALİZİ

PowerPoint Presentation:

Kurumun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizinin yapılması. 191 KURUM İÇİ ANALİZİN YAPILMASI

PowerPoint Presentation:

Kurumun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizinin yapılması. 192 ÇEVRE ANALİZİNİN YAPILMASI

PowerPoint Presentation:

193 Kurumun Stratejik Planı yapılırken çevre değişkenlerinin de (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik) dikkate alınması gereklidir. Bunun için PEST Analizi yapılabilir. SWOT analizindeki tehdit ve fırsatları tespit etmek için kullanılabilir . PEST ANALİZİ

PowerPoint Presentation:

194 P olitik, E konomik, S osyal ve T eknolojik faktörlerin incelenerek, önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir.

PowerPoint Presentation:

195 POLİTİK EĞİLİMLER Çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma, Erken eğitimin (okul öncesi eğitim) çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış, Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri, Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması, Yurt dışına “öğrenci göçü”, Kamu yönetimi reformu çalışmaları, Eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru evrilmesi,

PowerPoint Presentation:

196 BİLGİ VE EKONOMİ EĞİLİMLERİ Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi, Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler, Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi, İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış, Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış, İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması,

PowerPoint Presentation:

197 SOSYAL EĞİLİMLER Şehirler arası ve ülkeler arası göçler dolayısıyla artan okul çağındaki çocuk sayısı, Kentlerin hızla genişlemesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması, Bazı kırsal ve uzak bölgelerdeki nüfusun azalması, Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle değişen aile yapısı ve sosyal yapı, Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması,

PowerPoint Presentation:

198 TEKNOLOJİK EĞİLİMLER Teknolojinin ilerlemesi ve benimsenmesinin artması, Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi, Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim/paylaşım olanakları,

PowerPoint Presentation:

199 Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek planlama ekibinin, kuruma ilişkin durum analizi yapması yapılacak çalışmaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Bu amaçla kullanılabilecek tekniklerden biri SWOT analizidir . SWOT ANALİZİ

PowerPoint Presentation:

200 SWOT, aşağıdaki yer alan İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. S : Strength (Örgütün güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir) W : Weakness (Örgütün güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir) O : Opportunity (Örgütün sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir) T : Threat (Örgütün karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir)

PowerPoint Presentation:

201 Kurum içi unsurlar Z ayıf Yönler Çevresel Unsurlar G üçlü Yönler F ırsatlar T ehditler

PowerPoint Presentation:

202 SWOT ANALİZİ ÖRNEK UYGULAMASI GÜÇLÜ YÖNLER Tarihsel bir birikime sahip olması, Okulun fizikî kapasitesinin yeterli olması, Sınıf öğrenci mevcutlarının standarda uygun olması, Veli okul iş birliğinin gelişmiş olması, Okulda bulunan OGYE sürecinin etkili ve verimli çalışması, Okulun mali kaynaklarının yeterli olması, Öğretmen kadrosunun tecrübeli olması Öğretmenler arasında dayanışmanın güçlü olması, Okulun gelişmeye ve yeniliklere açık olması, Okulun derslik, öğretmen ve öğrenci mevcutlarının istenilen düzeyde olması, Okulda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere önem verilmesi, Okulun kütüphanesinin etkin bir biçimde faaliyette olması.

PowerPoint Presentation:

203 ZAYIF YÖNLER Bazı yöneticilerin ve çalışanların değişime karşı direnci, Ders araç gereçlerinin yetersizliği, Öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerini etkili kullanamamaları, Okulda etkili bir performans değerlendirmenin yapılamayışı, Öğretmenler arasında yeterli iş birliğinin olmaması, Okulda olumlu bir örgüt kültürü ve iklimin olmaması, Velilerimizin okulla iletişiminin zayıf olması. Öğrencilerin yüksek öğrenime yönelik hedeflerinin bulunmaması.

PowerPoint Presentation:

204 FIRSATLAR Okulumuzun yerel yönetimden destek alması, Bölgede sanayi kuruluşlarının yoğun olması, Çevrenin yerleşim alanlarının düzenli olması, Okulumuzun sosyal çevre ve imkanlarının gelişmiş düzeyde olması, Avrupa Birliği projeleri

PowerPoint Presentation:

205 TEHDİTLER Okulun işyerlerine çok yakın olması, Okulun çevresinde çok yoğun trafik akışının olması, Velilerin sosyo - ekonomik ve eğitim düzeylerinin düşük olması, Okulun bulunduğu bölgenin göç alması ve hızlı nüfus artışı, İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ile koordinasyon eksikliği, Taşımalı eğitim yapılması ve servis aracı sayısının çokluğu, Okulun bulunduğu bölgenin deprem riski altında olması,

PowerPoint Presentation:

206 DEĞERLER BİLDİRİMİ

PowerPoint Presentation:

207 İlkeler değerlere göre daha genel ve evrenseldir. Değerler ise tamamen kuruma özgü olmalıdır. Değerler kurumun örgütsel ikliminden ve kültüründen beslenir. Bu nedenle kurum stratejik planı hazırlanırken kuruma özgü değerlerin belirlenmesi uygun olacaktır. DEĞERLER BİLDİRİMİ

PowerPoint Presentation:

208 Değerler , vizyona temel oluşturan ve kurum misyonu çerçevesinde , diğer kurumlardan ayırt edici özelliklerini ortaya koyan , yol gösterici olarak işlev gören ifadelerdir. Değerler , üyelerini kendi düzeni , ilkeleri ve gelişimine uygun davranışlara yönlendiren araçlardır. Değerler , çalışanların, kendilerini adadıkları amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak duygularını hareketlendirir. Değerler , organizasyonun bütününde kabul gören ve reddedilen davranış ve tutumları ifade eder.

PowerPoint Presentation:

209 Kişiler: Kurum çalışanları ve okul dışındaki kişilere yönelik değerler (saygı, dürüstlük, güven, işine adanmışlık …vb) Süreçler: Kurumun yönetim , karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler (katılımcılık, şeffaflık, eşitlik, sürekli gelişim, paylaşım, ekip çalışması, işbirliği… vb) Performans: Kurumun ürettiği hizmet kalitesine yönelik beklentiler (kaliteden ödün vermeme… vb) Değerler bildirimi üç temel alana ilişkindir.

PowerPoint Presentation:

210 Kurumun değerleri belirlenirken ; Temel inançlarımız nedir? Ahlak kurallarımız nedir? Davranış kurallarımız nedir? Özen gösterdiğimiz amaçlar nedir? İdeallerimiz nedir? Aldığımız kararların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz? Yaptığımız davranışların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz? Hangi kriterleri esas alırız? sorularının cevapları aranmalıdır.

PowerPoint Presentation:

211 Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alırız. Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız. Okulumuzda her öğrencinin öğrenmesi ve gelişmesi için ortam hazırlarız. Başarının takım çalışması ile yakalanacağına inanırız. Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız. Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışırız. Ortak aklı kullanarak kararlar alırız. Fırsat eşitliğini okulda yaşatırız. Eğitimde kaliteyi ön planda tutarız. ÖRNEK DEĞERLER BİLDİRİMİ

PowerPoint Presentation:

212 Okulumuz ; öğrencilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmaları yürütürken onlarla açık iletişim ve örgütsel empati kurar, üretime çalışanların katılımını sağlar, güvene ve iş birliğine dayalı, sürekli gelişim anlayışı içinde, yapılan işin öneminin sorumluluğunu taşıyarak, takım çalışması anlayışı ve işine adanmışlık duygusuyla üretimde bulunur, ortaya konulan ürünleri öğrencileri ve çevresiyle paylaşır. ÖRNEK DEĞERLER BİLDİRİMİ

PowerPoint Presentation:

213 Yenilik: Müşterilerimiz için sonuçlar üreten ve işimizdeki iddiamızı karşılayacak düzeyde uygun çözümsel tasarımları ve yenilikçi çözümleri araştırmakta ve teşvik etmekteyiz. Mükemmellik: Yaptığımız her şeyde ve bunları yaparken izlediğimiz yolda kalite ve mükemmelliği sağlayarak müşterilerimize değer sunuyoruz. Katılım: Her bireyin yetenekleri düzeyinde katkıda bulunduğu gruplar oluşturarak birlikte çalışmaktayız. Sahiplenme: Her birimizin, hayatımızı yatırdığımız ve sahiplenmenin risklerini ve ödüllerini paylaştığımız organizasyonda bir payı vardır. Liderlik: Şirket vizyonumuzu başarmaya kendimizi vakfetmek ve diğerlerine yetki tanımak yoluyla öncü olmayı en iyi biçimde gerçekleştirebiliriz. (Herman Miller) ÖRNEK DEĞERLER BİLDİRİMİ

PowerPoint Presentation:

214 MİSYON BİLDİRİMİ

Misyon ; bir kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi , stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur.:

215 Misyon ; bir kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi , stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur . MİSYON BİLDİRİMİ

PowerPoint Presentation:

216 Kurumun misyonu belirlenirken ; Kurumun var olma nedeni nedir? Kurum kimlere hizmet sunuyor? Kurum hangi alanda çalışıyor? Kurum hangi ihtiyaçları karşılıyor? Kurumun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir? sorularının cevapları aranmalıdır .

PowerPoint Presentation:

217 Kısa, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilmeli, Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin amacını tanımlamalı, Yasal düzenlemelerle kuruma verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenmeli, Kurumun hizmet verdiği kişi ve kuruluşları belirtmeli, Kurumun sunduğu hizmet ve/veya ürünleri tanımlamalı,

PowerPoint Presentation:

218 Kurumun görevini, ilişki içinde bulunduğu çevrelere tanıtır. Kuruma yön ve amaç belirlemede ışık tutar. Kurumun politika ve stratejisinin belirlemesinde esas alınır. Kurum kültürünü oluşturmaya ve geliştirmeye yardım eder. Kurumun hizmet alanlarını belirler. Kurumun çalışanlarını motive eder .

PowerPoint Presentation:

219 Çevre Kalitesi Biriminin Misyonu , halkımız için sağlıklı ve güvenli bir çevrenin sağlanması ve bunun korunmasıdır. NEDEN ANLAMLI? Birimin çalışma alanını, var olma nedenini, hizmet sağlayacağı kesimi tanımlıyor. Sosyal Hizmetler Biriminin misyonu , yasal düzenlemelerle uyumlu olarak, birey ve ailelere temel insani ihtiyaçlarını karşılama ve kendine yeterli olma konusunda yardımcı olmaktır. NEDEN ANLAMLI? Görev alanı, yasaların verdiği yetki ve hizmet verdiği kesim belirtiliyor. ÖRNEK MİSYON BİLDİRİMLERİ

PowerPoint Presentation:

220 Fatih Kız Lisesi Misyonu: Okul çevresine ve öğrencilerimize güvenli bir ortamda nitelikli eğitim vermektir. Fatih Kız Lisesi Misyonu : İnsana, insan olduğu için saygı duyan, aldığı eğitimle toplumun bugün ve gelecekte ihtiyacı olan bireylerini kişilik değerleriyle dolu, teknolojik gelişmelere açık, çağın teknolojisini öğrenip uygulayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaya azimli ve kararlı öğrenciler yetiştirmektir.

PowerPoint Presentation:

221 Okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programını çevre faktörlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmak, onların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak ve okulda öğrenmenin kalitesini artırmak temel görevimizdir.

PowerPoint Presentation:

222 VİZYON BİLDİRİMİ

PowerPoint Presentation:

223 Liderlerin gücünün kaynağı olan vizyon, kurum açısından iddia, çalışanlar açısından geleceğe yolculuğun haritası, ilgili paydaşlar için de gelecekle ilgili verilmiş sözdür.

PowerPoint Presentation:

224 Geçmişin ve yaşanan zamanın kavranışının, gelecekte olunmak istenilen yerin ve bu yere gidişin yol haritasının, bir iddianın, kurumun ayırt ediciliğinin, ilkelerin, değerlerin, misyon ve hedeflerin olabildiğince geniş, kurumun tüm hayati bileşenlerine hitap eden en temel ve genel ifadesidir.

PowerPoint Presentation:

225 Gelecekte istenen Bugün bulunulan İlkeler Değerler Misyon Hedefler VİZYON BİLDİRİMİ

PowerPoint Presentation:

226 Kurumun değerlerini yansıtmalıdır. Çalışanların duygularına da hitap edebilmeli, onları heyecanlandırmalı ve motive etmelidir. Yönetici ve çalışanlarda kişisel sorumluluk duygusu oluşturmalı, takım çalışmasını teşvik etmelidir. Kısa , akılda kalıcı ve ilham verici olmalıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlamalıdır.

PowerPoint Presentation:

227 Kurum vizyonunun belirlenmesinde; İsteklerimiz ve ideal geleceğimiz nedir? Başarmak istediklerimiz nedir? Bırakmak istediğimiz miras nedir? Toplum tarafından nasıl bilinmek istiyoruz? Kurumun gelecekte yeri nasıl olmalıdır? sorularının cevabı aranmalıdır.

PowerPoint Presentation:

228 VİZYON BİLDİRİMİ ÖRNEKLERİ Ülke düzeyinde; eğitimde bir adım önce, bir adım önde olmak. Çocuklarımızın düşlerinin buluştuğu bir okul yaratmak. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim ve öğretim etkinliğinin bir parçası olarak hizmetin yürütüldüğü çevrede eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak.

PowerPoint Presentation:

229 Bölgesinde ve dünyada adil ve kalıcı bir barış için çaba gösteren; demokratik, adil, günün gereksinimlerine yanıt veren bir hukuk sistemine sahip; sağlık, eğitim ve kültür gereksinimlerinin karşılanması devlet tarafından güvence altına alınmış; sürdürülebilir gelişmeyi ve bölgesel farklılıkları gözeten; gelir dağılımı dengeli; ülke kaynakları üzerinde söz ve karar sahibi; üreten ve net katma değerini büyük ölçüde kendi beyin gücüne dayanarak arttıran; Bilim, teknoloji ve inovasyonda yetkinleşmiş; iletişim, organizasyon ve işbirliği yetenekleri gelişmiş TÜRKİYE’de yurttaşları, kendilerinin ve ülkelerinin geleceğinde söz ve karar sahibi, yaratıcı girişimci, özgüveni yüksek, karşılıklı saygıyı esas almış ve siyasi karar, süreç ve mekanizmalarına katılan bireylerden oluşmuş bir topluma sahip olmak. (TÜBİTAK, Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi, Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi, 2005)

PowerPoint Presentation:

230 STRATEJİK AMAÇLAR

PowerPoint Presentation:

231 Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kurumun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.

PowerPoint Presentation:

232 Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. İddialı, ama gerçekçi, ulaşılabilir ve çekici olmalıdır. Misyon, vizyon ve değerlerle uyumlu olmalıdır. Kurumun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

PowerPoint Presentation:

233 Kurumun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

PowerPoint Presentation:

234 Stratejik amaçlar oluşturulurken ; Kurum misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır? Kurum kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? Kurum şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? sorularının cevapları aranmalıdır.

PowerPoint Presentation:

235 Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Neden yanlış? Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kuruluşun şu anki hizmet kalitesi kötü ise bunun devam edeceğini ifade eder. Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir. Neden yanlış? Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir. KÖTÜ STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ

PowerPoint Presentation:

236 Stratejik Amaç 1: Güvenli, sağlıklı ve albenisi olan bir çevre yaratılması için okulda istenmeyen davranışlar engellenecek, disiplin olayları ve kirlilik azaltılarak okulumuzdaki yaşam kalitesi yükseltilecektir.

PowerPoint Presentation:

237 Stratejik Amaç 2: Okul veli işbirliği geliştirilecek, veli katılımına yönelik engeller belirlenerek gerekli önlemler alınacak, okul yönetimine veli katılımı arttırılacaktır.

PowerPoint Presentation:

238 Stratejik Amaç 3: Öğrenci başarısını geliştirmek için öğrenci merkezli eğitim anlayışı benimsenerek, öğrenme engelleri belirlenecek, eğitim öğretim ortamları ile ilgili süreçler yeniden tasarlanarak eğitim öğretim süreçlerinin niteliği geliştirilecektir.

PowerPoint Presentation:

239 HEDEFLER

PowerPoint Presentation:

240 Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

PowerPoint Presentation:

241 Hedefler, stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bu nedenle, hedefler ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, ölçülebilir alt amaçlardır. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir

PowerPoint Presentation:

242 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF İLİŞKİSİ

PowerPoint Presentation:

243 Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. Kurum için belirlenen hedeflerden herkes aynı şeyi anlamalı, hedeflere ulaşma herkes için istenilir olmalıdır. HEDEFLER

PowerPoint Presentation:

244 Hedefler oluşturulurken ; Hedefler, kurumun misyon, vizyon, değerleri ve stratejik amaçları ile tutarlı mı? Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir? Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu?

PowerPoint Presentation:

245 İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir? Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür? Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir? sorularının cevapları aranmalıdır.

PowerPoint Presentation:

246 Hedef 1 : Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır. Neden yanlış? Gerçekçi değil. Zaman sınırlaması yok. Hedef 2 : Mevcut hizmet düzeyi 2014 yılına kadar korunacaktır. Neden yanlış? Mevcut hizmet düzeyinin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Dolayısıyla değişim hedefi yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda ortaya konulmamaktadır. HEDEF ÖRNEKLERİ

PowerPoint Presentation:

247 Hedef 1: Öğrenci başarısı 2010- 2011 eğitim öğretim yılı sonunda %62’den %71 çıkarılacaktır (%9 oranında arttırılacaktır). Neden doğru: Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistik bilgiler mevcuttur.

PowerPoint Presentation:

Hedef 2: 2010-2011 eğitim öğretim yılında ortalama “11 gün/öğrenci” olan devamsızlık, 2011-2012 öğretim yılı sonunda “10 gün/öğrenciye” , 2012-2013 öğretim yılında da “8 gün/öğrenciye” indirilecektir. Neden doğru: Hedefler ölçülebilir , kendi içinde yıllara göre karşılaştırma yapılabilir , iyileştirmeler izlenebilir ve değerlendirilebilir

PowerPoint Presentation:

249 Hedef 3: Okulda yaşanan disiplin olayları 2010-2011 öğretim yılında %5’ten %3’ye, 2011-2012 öğretim yılında %2’e, 2012-2013 öğretim yılında da %1’e indirilecektir. Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve ulaşılabilir niteliktedir, zaman boyutu içermektedir.

PowerPoint Presentation:

Girdi göstergeleri Çıktı göstergeleri Verimlilik göstergeleri Sonuç göstergeleri Kalite göstergeleri 250 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PowerPoint Presentation:

Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtırlar. 251 GİRDİ GÖSTERGELERİ

PowerPoint Presentation:

Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek başına açıklayıcı değildir. 252 ÇIKTI GÖSTERGELERİ

PowerPoint Presentation:

Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi gösterir. 253 VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

PowerPoint Presentation:

Elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler. Hedeflenen sonuçlara ulaşmadaki başarı seviyesi etkililik ile ifade edilmektedir. Sonuç göstergeleri amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koymaları bakımından en önemli performans göstergeleridir. 254 SONUÇ GÖSTERGELERİ

PowerPoint Presentation:

Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir. 255 KALİTE GÖSTERGELERİ

PowerPoint Presentation:

256 Bir santimlik hatayla yola başlayan; hedefinden kilometrelerce uzakta, yolu tamamlar. Çin Atasözü SON SÖZ

PowerPoint Presentation:

257 OKUL / KURUM GELİŞİM PLANI

PowerPoint Presentation:

258 DURUM ANALİZİ

PowerPoint Presentation:

259 Çalışma Planları, okul/kurumun öz değerlendirme ve performans değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında yürütülecek faaliyetlerin yanında, okul/kurumda ilgili eğitim-öğretim yılı içinde yapılacak çalışmaları içerir. Çalışma planları, çalışmayı gerçekleştirecek olan ekip/ekipler tarafından hazırlanır. ÇALIŞMA ( İYİLEŞTİRME ) PLANLARI

PowerPoint Presentation:

260 ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: …………. Hedef No: ………….. Çalışma Konusu: ............................................................................................. Performans Göstergesi : ..................................................................................... Yapılacak işler Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilemediyse Gerekçeleri) ÇALIŞMA PLANLARI

PowerPoint Presentation:

261 ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No : 1 - Okul veli işbirliğini geliştirerek okul yönetimine veli katılımını arttırmak. Hedef No : 1 -2009-2010 Öğretim yılında % 20 olan veli toplantılarına katılım oranını %70’e, % 10 olan velilerle bire bir görüşme oranını Plan dönemi sonuna kadar % 50’ye çıkarmak. Performans Göstergesi : Veli toplantılarına katılım oranı, velilerle bire bir görüşme oranı Yukarıda belirtilen amaca ait olan hedefi gerçekleştirmek için gerekli faaliyetleri aşağıdaki formata uygun olarak planlamanızı ve çalışma planını 30.09.2010 tarihine kadar Okul Gelişim Yönetim Ekibine teslim etmenizi rica ederim. ……………….. Okul Müdürü Yapılacak İşler Çalışmanın Sorumluları Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenilen Yarar

PowerPoint Presentation:

262 Okul/Kurum gelişim planı ; stratejik planda uzun vadeli olarak konulan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir yıllık süreçte yapılacak iş ve işlemlerin ayrıntılı olarak ele alındığı bir eylem planıdır. OKUL/KURUM GELİŞİM PLANI

PowerPoint Presentation:

263 Çalışma konularına ait planlar bir araya getirildiğinde okul gelişim planı hazırlanmış olacaktır. OKUL/KURUM GELİŞİM PLANI

PowerPoint Presentation:

264 Sıra No Stratejik Amaç No Hedef No. Çalışmanın Adı Sorumlu Ekip Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tahmini Bütçe Açıklamalar OKUL/KURUM GELİŞİM PLANI

PowerPoint Presentation:

Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir. MALİYETLENDİRME

PowerPoint Presentation:

Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Ama ç 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 Ama ç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Ama ç 3 ………… .. TOPLAM MALİYET TABLOSU

PowerPoint Presentation:

Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Ama ç 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 Ama ç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Ama ç 3 ………… .. TOPLAM MALİYET TABLOSU

PowerPoint Presentation:

Kaynaklar Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Genel B ü t ç e Ö zel B ü t ç e Yerel Y ö netimler Sosyal G ü venlik Kurumları B ü t ç e Dışı Fonlar D ö ner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak Diğer TOPLAM KAYNAK TABLOSU

PowerPoint Presentation:

269 Stratejik Amaç No: …………………………………………………… Hedef No: ………………………………………………………………. Çalışma Konusu: ……………………………………………………….. Çalışma Ekibi: ………………………………………………………….. Performans Göstergeleri: ………………………………………………. Yapılacak işler Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi AÇIKLAMA Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilemediyse Gerekçeleri) İptal Edilecek Çalışma Konusu İptal Edilecek Çalışmadan Başka Çalışmalara Kaydırılacak Kaynaklar Eklenecek Çalışma Konusu Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirme

PowerPoint Presentation:

270 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ İŞ TAKVİMİ

PowerPoint Presentation:

YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH Durum Analizinin Yapılması Paydaş analizlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi GZFT ve PEST Analizlerinin Yapılması Sorun Alanlarının Belirlenmesi 22 Mart/14 Mayıs 2010 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi 17 Mayıs-28 Mayıs 2010 Stratejik Amaç ve Hedeflerin Tespiti 28 Mayıs-03 Eylül 2010 Faaliyet, Proje ve Eylem Planının Hazırlanması 03 Eylül-28 Ekim 2010 Maliyetlendirme 12 Kasım-26 Kasım 2010 Planlara Son Halinin Verilmesi ve Onay İşlemi 26 Kasım-31 Aralık 2010 271

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ  :

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete  : 31.5.2005/25831:

Resmî Gazete  : 31.5.2005/25831 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete  : 31.5.2005/25831 Tebliğler Dergisi : HAZİRAN 2005/2573 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, okul-aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri; sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan sağlanan maddî katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar.

PowerPoint Presentation:

Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 5257 sayılı Kanun ile değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını, Okul: Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın öğretim okul/kurumunu, Birlik: Bakanlığa bağlı okullarda kurulan okul-aile birliğini, Veli: Öğrencinin annesini/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi, Kantin: Okullardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeteryaları, Açık alan: Okullardaki bahçe, arazi, açık alan ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapıldığı muhtelif alanları, Salon: Okullardaki spor, konferans ve çok amaçlı kapalı salonlar ile kapalı alanları, Üye: Okulun yönetici ve öğretmenleri ile öğrenci velilerini ifade eder.

PowerPoint Presentation:

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev-Yetki ve Üyelik Kuruluş Madde 5 - Birlik, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî katkı sağlamak üzere kurulur. Birlik kurulduğu okulun adını alır.

PowerPoint Presentation:

Birliğin görev ve yetkileri Madde 6 - Birliğin görev ve yetkileri şunlardır: a) Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak. b) Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak. c) Kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile iş birliği yapmak. d) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak.

PowerPoint Presentation:

e) Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar , atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına, teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesis yaptırılmasına, eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak. f) Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak. g) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak. h) Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmak. ı ) Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak.

PowerPoint Presentation:

i ) Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak. j) Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak. k) Okula yapılan aynî ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek. l) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, okula ve imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddî-manevî destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak. m) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek. n) Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak. o) Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak. p) Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak.

PowerPoint Presentation:

Üyelik Madde 7 - Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin tabiî üyesidir. Yönetici ve öğretmenin üyeliği, okulla ilişiğinin kesilmesi durumunda, velinin üyeliği ise öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde sona erer. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder. Ayrıca, aynı okulda başarılı olarak görev yapmış okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler ile okula katkı sağlayan hayırsever ve mezunlara birlik yönetim kurulu kararı ile birlik onur üyeliği verilebilir. Onur üyesi genel kurula katılabilir, ancak birlik organlarında görev alamaz ve oy kullanamaz.

PowerPoint Presentation:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birliğin Organları Madde 8 - Birliğin organları şunlardır: a) Genel Kurul. b) Yönetim Kurulu. c) Denetim Kurulu.

Genel kurul :

Genel kurul Madde 9 - Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir. Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar, yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır. Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır. Ancak toplantı yeter sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul, yönetim kurulunun kararı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az 15 gün önceden üyelere okul ilân panosu ve diğer iletişim araçları ile duyurulur. Genel kurul, gündem maddelerini sırası ile görüşür. Gündem maddelerine ekleme ve çıkarma yapılarak değiştirilmesinde oy çokluğu aranır.

Okul öğrenci kurulu/okul öğrenci meclisi/onur kurulu başkanları ile her sınıf seviyesinden seçilen birer temsilci öğrenci, genel kurula gözlemci olarak katılabilir. Olağan genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda yukarıda belirtilen usulle 30 gün içinde olağanüstü toplantı yapılır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. :

Okul öğrenci kurulu/okul öğrenci meclisi/onur kurulu başkanları ile her sınıf seviyesinden seçilen birer temsilci öğrenci, genel kurula gözlemci olarak katılabilir. Olağan genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda yukarıda belirtilen usulle 30 gün içinde olağanüstü toplantı yapılır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır . Genel kurul toplantısı Madde 10 - Genel kurul toplantısı aşağıdaki şekilde yapılır: a) Genel kurula katılacak üyeler toplantı katılım cetvelini imzalar. b) Toplantının açılışı, birlik başkanı veya okul müdürü tarafından yapılır. c) Açık oyla bir divan başkanı ve iki yazman seçilir. d) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

Genel kurulun görevleri :

Genel kurulun görevleri Madde 11 - Genel kurulun görevleri şunlardır: a) Yönetim kuruluna okul müdürü, öğretmenler kurulunca seçilen birer asil ve yedek müdür yardımcısı ve öğretmenin dışında, veliler arasından 4 asil, 4 yedek; öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise öğretmenler kurulunca seçilen bir asil, bir yedek müdür yardımcısı/öğretmen dışında, veliler arasından 3 asil, 3 yedek üyeyi seçmek. b) Denetim kuruluna veliler arasından 2 asil, 2 yedek; öğretmenler arasından da birer asil ve yedek üye seçmek. c) Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarını görüşerek ibra etmek. d) Önceliklerine göre okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan tahminî bütçeyi görüşmek. e) İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunu yetkilendirmek. f) Okulun eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu :

Yönetim kurulu Madde 12 - Yönetim kurulu; a) Okul müdürü, b) Müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından seçilen birer üye, c) Veliler arasından seçilen dört üye olmak üzere yedi üyeden oluşur. Öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise müdür, müdür yardımcısı/öğretmen ve veliler arasından seçilen üç üye olmak üzere yönetim kurulu 5 üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk hafta içinde okulda toplanarak başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter üye seçerek görev dağılımı yapar.

PowerPoint Presentation:

Başkan, veli üyeler arasından seçilir. Yönetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar yönetim kurulunda görev alamazlar. Görev almış olanların bu niteliği haiz olmadıkları sonradan veya görevleri sırasında anlaşılanların görevi sona erer.

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları :

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları Madde 13 - Yönetim kurulu birlik adına görev yapar; birliğin görevlerini ve genel kurulda alınan kararları bir plan dahilinde yürütür. Eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlamak üzere okul müdürlüğü ve velilerle iş birliği yapar. Ders yılı içinde en az ayda bir toplanır. Toplantılar, gerektiğinde okulun açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir. Toplantılar en az 5 üyenin, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise 3 üyenin katılımı ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Birliği temsil eden başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Muhasip, birliğin gelir-gider işlemlerini, sekreter de yazışmalarını yürütür. Yazışmalar okul müdürü ile koordineli olarak yapılır.

PowerPoint Presentation:

Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak imzalanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılan üyeler ile istifa, öğrencinin okuldan ayrılması veya öğrenciliğin sona ermesi nedenleriyle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre asil üye olarak görev yaparlar. Yönetim kurulu üye sayısının, yedeklerle birlikte karar yeter sayısının altına düşmesi hâlinde genel kurul, başkan veya okul müdürü tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Seçilen yeni yönetim kurulu, olağan kongreye kadar görevine devam eder. Yönetim kurulu, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı genel kurula ve diğer yetkili mercilere karşı sorumludur.

Denetim kurulu:

Denetim kurulu Madde 14 - Denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve aralarında görev bölümü yapar. Denetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Denetim kurulu, altışar aylık periyotlar halinde yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna verir. Ayrıca, yönetim kurulunun faaliyetlerini ayrıntıları ile inceleyerek hazırladığı raporu, faaliyet dönemi sonunda genel kurula sunar. Denetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.

PowerPoint Presentation:

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar denetim kurulunda görev alamazlar. Görev almış olanların bu niteliği haiz olmadıkları sonradan veya görevleri sırasında anlaşılanların görevi sona erer. Çeşitli nedenlerle boşalan asil üyeliklere, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Gelirlerin Kabulü, Harcanması ve Kiraya Verme Usulü :

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Gelirlerin Kabulü, Harcanması ve Kiraya Verme Usulü Gelirler Madde 15 - Resmî okullarda birliğin gelirleri; a) Aynî ve nakdî bağışlardan, b) Okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirlerinden, c) Sosyal, kültürel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerden, d) Diğer gelirlerden oluşur.

PowerPoint Presentation:

Gelirlerin kabulü Madde 16 – Resmî okullarda yönetim kurulunca; a) Şartlı bağışlar, b) Okulların kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerinden sağlanan gelirler, c) Nakdî bağışlar, sosyal, kültürel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler ile diğer gelirler ayrı hesaplarda toplanır. Aynî ve nakdî bağışlar, belge karşılığı birlikçe kabul edilir. Nakde çevrilebilecek aynî yardımlar, nakde çevrilerek nakdî bağışlar hesabına yatırılır. Nakde çevrilemeyen aynî yardımlar, belge karşılığında okul müdürlüğüne teslim edilir. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.

PowerPoint Presentation:

Bağışlar, bankaya yatırılır. Banka şubesi bulunmayan yerleşim birimlerinde belge karşılığında alınır ve en geç bir hafta içinde birliğin banka hesabına yatırılır. Alındı belgesi; müteselsil seri, cilt ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde kullanılır. Form veya sürekli form şeklinde kullanılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur (EK-1). Kullanılacak belgelerin sayısı ve türü yönetim kurulunca tespit edilerek karar altına alınır.

Kiraya verme usulü :

Kiraya verme usulü Madde 17 - Resmî okullarda birlik; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletebilir. Bu yerler, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir (EK-2). Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin muhammen bedel tespiti ve kiralanması; a) Muhammen bedel tespiti; valilik/kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürü/müdür yardımcısı, birlik başkanı, defterdarlık/mal müdürlüğü, gerektiğinde özel idare müdürlüğü temsilcisi ile varsa ilgili meslek odası temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak komisyonca belirlenir. Aylık kira bedelinin belirlenmesinde okulların açık olduğu günler dikkate alınır.

PowerPoint Presentation:

b) Kiralama işlemleri, valilik/kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürü, birlik başkanı, defterdarlık/mal müdürlüğü, gerektiğinde özel idare müdürlüğü temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak ihale komisyonunca yapılır. Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde, katılımcılardan ustalık belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

PowerPoint Presentation:

Kantin ve benzeri yerlerde, alanlarında meslekî ve teknik eğitim diploması, sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık, ustalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip eğitim-öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir. İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınları ihaleye katılamaz. İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılmaz.

PowerPoint Presentation:

Gelirlerinin dağılımı Madde 18 - Resmî okullarda kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi hâlinde, işletilen yerin gayri safi hâsılatının %1 i birlikçe, işletmecilere kiraya verilmesi hâlinde ise elde edilecek gayri safi gelirin %3 ü, üçer aylık dönemler hâlinde, takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak işletmeci tarafından defterdarlık/mal müdürlüğüne ödenir. Arz bedelinin ödenmesinin takibinden okul müdürü ve birlik yönetim kurulu başkanı sorumludur. Okulların kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerinden sağlanan kira gelirlerinden arz bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirlerinin % 80 i birliğin, % 10 u ilçe millî eğitim müdürlüğünün, % 10 u il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesaplarına aktarılır. Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerindeki birliklerde ise gelirin % 20 si il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesabına yatırılır.

PowerPoint Presentation:

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri hesaplarına yatırılan paralar, il/ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği ilgili müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında iki okul müdürü ve iki birlik başkanından, mülkî amirin onayı ile oluşturulan komisyonca öncelikle imkânları kısıtlı olan okulların ve öğrencilerinin eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilgili birliğin hesabına aktarılır. Ayrıca, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin eğitim-öğretimle ilgili gerekli ihtiyaçlarında kullanılabilir.

PowerPoint Presentation:

Gelirlerin harcanması Madde 19 - Birliğin gelirlerinin, okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim-öğretim giderleri ile maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanması esastır. Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılır. Mal ve hizmet alımları, usulüne göre oluşturulacak komisyonlarca yapılır. Banka hesabındaki paralar, okul müdürü, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzalarıyla çekilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Alınan demirbaşlar okulun demirbaş defterine kaydedilir ve ayniyat makbuzunun bir örneği harcama belgesine eklenir. Yönetim kurulu, yıllık tahminî bütçeyi ve yıl sonu malî raporunu okul ilân panosu ile diğer iletişim araçlarından yararlanarak duyurur. İlgili mevzuatına göre tutulan gelir-gider kayıtları üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde ilân panosunda ya da diğer iletişim araçları ile duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM Tutulacak Defter, Dosya ve Belgeler Tutulacak defter, dosya ve belgeler :

BEŞİNCİ BÖLÜM Tutulacak Defter, Dosya ve Belgeler Tutulacak defter, dosya ve belgeler Madde 20 – Yönetim kurulunca; a) Genel kurul tutanak dosyası, b) Yönetim kurulu karar defteri, c) Gelen-giden evrak defteri, d) Gelir-gider defteri, e) Harcama belgelerinin yer aldığı dosya, f) Yönetim kurulunca ihtiyaç duyulan diğer dosya ve kayıtlar, g) Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gelir makbuzu, h) Malî mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gider makbuzu, i) Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi hâlinde oluşacak iktisadî işletmeler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen belgeler ve defterler usulüne göre tutulur. Tutulan defter, dosya ve belgeler okulda muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Birliklerin yapamayacağı işler :

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Birliklerin yapamayacağı işler Madde 21 - Birlikler, millî eğitim mevzuatına aykırı çalışmalar ile siyasî faaliyet ve kişilere çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamaz. Denetim Madde 22 - Birlikler, en az iki yılda bir olmak üzere Bakanlık/valilik veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince millî eğitim mevzuatına ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre denetlenir. Hüküm bulunmayan hâller Madde 23 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile ilgili diğer genel hükümler uygulanır.

PowerPoint Presentation:

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik Madde 24 - 18/5/1983 tarihli ve 18051 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birlikler, kuruluşlarını altı ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir. Yürürlük Madde 25 - Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Fatih Kız Lisesi Okul Aile Birliği Üyeleri:

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Fatih Kız Lisesi Okul Aile Birliği Üyeleri Hüseyin YENİCİLER (Başkan) Ayten YAMAN (Muhasip Üye) Sami Yüce YÜKSEL (Başkan Yardımcısı) Remziye İMERT (Üye) YEDEK ÜYELER Şaban GÜNDOĞAR Hülya ERDOĞAN Havva ALAN Nezir DEMİR

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Fatih Kız Lisesi Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu Üyeleri:

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Fatih Kız Lisesi Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu Üyeleri Asil Üyeler 1-İrfan ALBAYRAK 2-Mürvet BİÇKİCİOĞLU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ :

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Değişiklik: 07.09.2007/26636 RG. 04.03.2009/27159 RG. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim-öğretim veren ortaöğretim kurumlarında ödül ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim öğretim veren ortaöğretim kurumlarındaki öğrencileri kapsar. Dayanak MADDE 3 1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. (07.09.2007/26636RG)

PowerPoint Presentation:

Tanımlar MADDE 4 1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Bilişim araçları: Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu ve kamera ile bilgi toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan bilgisayar, internet, MP3 çalar, DVD, CD, çağrı cihazı ve benzeri araçları, c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, ç) Disiplin cezası: Öğrencilerin kendilerinden beklenen davranışları göstermemeleri ve belirlenen kurallara uymamaları hâlinde verilen kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından birisini, d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, e) Eğitici personel: 3308 sayılı Kanuna göre işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin eğitiminden sorumlu usta öğretici ve eğitim personelini, f) Eğitim-öğretim ortamı: Okul/kurumlarca, okul içinde ve dışında her türlü eğitim-öğretim etkinliklerinin yapıldığı mekânları,

PowerPoint Presentation:

g) Kınama: Öğrencinin yazılı olarak uyarılmasından sonra cezayı gerektiren davranışının tekrarı hâlinde verilmesi gereken cezayı, ğ) Müdür: Resmî ve özel ortaöğretim okul/kurum müdürlerini, h) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma: Öğrencinin bir günden beş güne kadar okulun açık olduğu sürede okul binası, eklentileri ve işletmelerde yapılan her türlü eğitim-öğretim etkinlikleri ile staj çalışmalarına katılmasına izin verilmemesini gerektiren cezayı, (07.09.2007/26636 RG.) ı) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma: Öğrencinin, başka bir okulda öğrenime devam etmek üzere okuldan uzaklaştırılmasını gerektiren cezayı, i) Okul/kurum: Resmî ve özel ortaöğretim kurumunu, j) Ödül: Öğrencilerin uyacakları kurallar ile kendilerinden beklenen davranışlara uymaları ve başarılarının değerlendirilmesi sonucunda takdir, teşekkür ve onur belgesi ile ödüllendirilmelerini, k) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, l) Örgün eğitim dışına çıkarma: Öğrencinin akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okul/kurumlara kayıt yaptırmamak üzere okuldan tasdikname ile uzaklaştırılmasını gerektiren cezayı, (07.09.2007/26636.RG.) ifade eder

İKİNCİ KISIM Öğrencilerin Uyacakları Kurallar, Öğrencilerden Beklenen Davranışlar ve Öğrencilerin Korunması :

İKİNCİ KISIM Öğrencilerin Uyacakları Kurallar, Öğrencilerden Beklenen Davranışlar ve Öğrencilerin Korunması BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 5 1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı,Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten insan haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapması istenir.

PowerPoint Presentation:

(2) Bu doğrultuda öğrencilerden; a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları, b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları, c) Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri, ç) Yöneticilere, öğretmenlere, diğer görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı, hoşgörülü davranmaları; küçükleri ve yaşlıları korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına koşmaları, d) Başkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olduğunu unutmamaları; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğü ile onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri, e) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve okul eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri, f) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları

PowerPoint Presentation:

g) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları, ğ) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri, h) Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve güzelleştirmek, geliştirmek için katkıda bulunmaları, ı) Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmaları; boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri, i) Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları, j) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duyguları ile bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları, k) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları, l) Toplam kalite yönetimi anlayışı ile ekip çalışmalarında rol almaları, m) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları, n) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,

PowerPoint Presentation:

o) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları, ö) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları, p) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları, r) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları beklenir. (3) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır. (4) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleri ile ilgili olarak kendilerini ve velilerini her türlü iletişim aracıyla bilgilendirir.

PowerPoint Presentation:

İKİNCİ BÖLÜM Öğrencilerin Korunması MADDE 6 1) Yönetici ve öğretmenlerce; a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak Kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, b) Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması, c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması, ç) Öğrencilerin, diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması konularında veli veya ailelerle de iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

PowerPoint Presentation:

ÜÇÜNCÜ KISIM Ödüller BİRİNCİ BÖLÜM Öğrencilerin Ödüllendirilmesi MADDE 7 1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; a) Teşekkür belgesi, b) Takdir belgesi, c) Onur belgesi verilir. Teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirme MADDE 8 1) ) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) 70.00–84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. (2) Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir. (07.09.2007/26636 RG.)

PowerPoint Presentation:

MADDE 9 1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan; a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak, ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

PowerPoint Presentation:

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek, f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlarından örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesi ile ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir. (07.09.2007/26636 RG.)

PowerPoint Presentation:

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. İKİNCİ BÖLÜM Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi MADDE 10 – (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin; a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu, b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı, c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. (2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir. (3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır. (07.09.2007/26636 RG.)

PowerPoint Presentation:

DÖRDÜNCÜ KISIM Cezalar ve Davranışlar BİRİNCİ BÖLÜM Disiplin Cezaları Disiplin cezaları MADDE 11 – (1) Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir. Disiplin cezasını gerektiren davranışlar MADDE 12 – (1) Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır: a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar; 1) Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek, 2) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak, 3) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, 4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, 5) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,

PowerPoint Presentation:

5) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, 6) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini kullanmamayı alışkanlık hâline getirmek, 7) Yalan söylemek, 8) Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak, 9) Okul kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,

PowerPoint Presentation:

10) Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak, 11) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, 12) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, 13) Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak, 14) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak, 15) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, 16) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak, 17) Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek, 18) Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

PowerPoint Presentation:

b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar; 1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak, 2) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak, 3) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak, 4) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak, 5) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,

PowerPoint Presentation:

6) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak, 7) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak, 8) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak, 9) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek, 10) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,

PowerPoint Presentation:

11) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak, 12) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç-gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak, 13) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, 14) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, (07.09.2007/26636 RG.)

PowerPoint Presentation:

c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar; 1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek, 2) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek, 3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak, 4) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak, 5) Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,

PowerPoint Presentation:

6) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak, 7) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek, 8) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak, 9) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak, 10) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,

PowerPoint Presentation:

11) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, 12) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek, 13) Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, 14) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak, 15) Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak,

PowerPoint Presentation:

16) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak, 17) Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak, 18) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

PowerPoint Presentation:

ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar; 1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek, 2) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak, 3) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,

PowerPoint Presentation:

4) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek, 5) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak, 6) Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak, 7) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

PowerPoint Presentation:

8) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, 9) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek, 10) Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak, 11) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek, 12) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,

PowerPoint Presentation:

13) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, 14) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak, 2) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.

PowerPoint Presentation:

Pansiyonlarda veya başka okul / kurumdaki disiplin olayları MADDE 13 1) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kurum dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okul/kurumda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana geldiği ortaöğretim kurumu/okulunca yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kuruma gönderilir. 2) Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okul/kuruma bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır.

PowerPoint Presentation:

3) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul/kurumda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okul/kuruma nakledilmesi durumunda, inceleme/soruşturmayı başlatan okul/kurum disiplin soruşturmasını tamamlar. Disiplin cezası alan öğrenciye yeni okulu aracılığı ile tebligat yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir. (07.09.2007/26636 RG.) Cezaya neden olan davranışın tekrarlanması MADDE 14 1) Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın, öğretim yılı içinde tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha ağır ceza verilir

PowerPoint Presentation:

İKİNCİ BÖLÜM Uygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Uygulama ile ilgili esaslar MADDE 15 (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz. (2) Disiplin soruşturmasını gerektiren ve doğrudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen cezai soruşturmayı gerektiren şikayetler, yazılı olarak ilgililere zamanında iletilir.

PowerPoint Presentation:

Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar MADDE 16 (1) Disiplin cezaları takdir edilirken; a) Öğrencilerin 18 yaşına kadar çocuk olduğu bilinciyle hareket edilmesi, b) Öğrencilerin yararlarının temel alınması, c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesine uyulması, ç) Sınıf rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin de öğrenci ile ilgili görüşlerinin alınması,

PowerPoint Presentation:

d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgilerden de yararlanılması, mümkünse sosyal inceleme raporu düzenlenerek öğrencinin içinde yaşadığı ortamın araştırılması, gerektiğinde sosyal araştırmacılardan da görüş alınması, e) Öğrenciyi suça ya da kabahate iten tahrik unsurlarının göz önünde bulundurulması; kararda hükmün yanı sıra olaya neden olan etkenlere de yer verilmesi; suç ya da kabahatin kanıtlanmış olması, f) Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez. Ancak, velisinin başvurusu hâlinde öğrencinin durumunun, mahkeme kararı sonucuna göre yeniden değerlendirilmesi, (07.09.2007/26636 RG.)

PowerPoint Presentation:

g) Öğrencilerin kişisel özelliklerinin bilinmesi, ğ) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı, h) Davranışın yapıldığı zamandaki öğrencinin psikolojik durumu, ı) Öğrencinin yaş ve cinsiyeti, i) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı, j) Öğrencinin daha önce aynı fiili işleyip işlemediği; ceza alıp almadığı, k) Öğrencinin tüm kişiliğinin değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması, l) Davranışın niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması, m) Cezayı gerektiren davranışlardan dolayı birden fazla disiplin cezası verilemeyeceği hususları göz önünde bulundurulur. 2) Öğrenci davranışının olumlu olması, başarısı, önceden ceza almamış olması, rehberlik servisinin görüşü hususları da göz önüne alınarak bir alt ceza verilebilir. (07.09.2007/26636 RG.)

PowerPoint Presentation:

Disiplin cezalarının onaylanması ve uygulanması MADDE 17 (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından; a) Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, b) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, c) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır.

PowerPoint Presentation:

(2) Bütün cezalar, velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır. Davranış puanının indirilmesi ve iadesi MADDE 18 1) Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından; a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20, b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası için 40, c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir. 2) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı yüzdür. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranış puanı indirilmiş olan öğrencilerin durumlarını yeni ders yılının başlamasından önce yapılacak toplantıda inceler ve sonucunu öğretmenler kurulunun görüşüne sunar. Öğretmenler kurulu, davranış puanları indirilmiş öğrencilerin durumlarını değerlendirerek cezaya neden olan davranışları tekrar etmemiş, davranışları olumlu yönde değişen ya da olumlu yönde değişeceğine kanaat getirilen öğrencilerin davranış puanını iade edebilir. (07.09.2007/26636 RG.)

PowerPoint Presentation:

Cezaların dosyalara işlenmesi, silinmesi ve dosyaların saklanma süresi MADDE 19 1) Öğrencilerin aldıkları ceza, dosyalarına işlenir. Daha sonraki dönem/dönemlerde aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları öğretim yılının ikinci dönemi tamamlanmadan dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir. (07.09.2007/26636 RG.) 2) Dosyadan silme işlemi, dosyanın uygun bir yerine kararın tarih ve sayısı yazılıp silinme gerekçeleri açıklanarak gerçekleştirilir. Bu açıklama dışında dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. 3) Yetkili kurumlarca öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde ilgili kuruma, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir. 4) Okulda, öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır.

PowerPoint Presentation:

Cezaların uygulanması MADDE 20 (1) Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; 1) Okula devam ettirilmez. 2) Okula devam etmedikleri günler devamsızlıktan sayılmaz. 3) Pansiyonlu okullarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına dayalı olarak ya velisine teslim edilir ya da pansiyonda kalmasına izin verilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez. 4) Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir.

PowerPoint Presentation:

b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; 1) Başvurdukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate alınarak okul türleri ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde, Bakanlığın ilgili öğretim dairesiyle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır. 2) Parasız yatılı öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun görülen okullara nakilleri yapılır. 3) Önceki okul müdürlüğü ile öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce uygun görülmesi hâlinde en az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına dönebilirler. 4) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından tasdikname ile uzaklaştırma cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları ceza ile ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. (07.09.2007/26636 RG.)

PowerPoint Presentation:

c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler; 1) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz. 2) Açık öğretim programları ile yaygın eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilirler. ç) Yürürlükten kaldırılmıştır. (07.09.2007/26636 RG.) (2) Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz. (07.09.2007/26636 RG.)

PowerPoint Presentation:

Ceza alan öğrencilerin sınavları MADDE 21 1) 0kuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da geçici olarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır. Zararın ödetilmesi MADDE 22 1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilere ödettirilir. Konu ile ilgili olarak okul müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.

PowerPoint Presentation:

Yönetim tedbiri MADDE 23 (1) Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile yedi iş gününü geçmemek kaydıyla uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer etkinliklere alınmazlar. (2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranışın, öğrencinin okulda kalmasında, ders ve diğer etkinliklere katılmasında, sınavlara girmesinde sakınca doğuracak öncelik ve derecede ağır olması hâlinde öğrencinin okulda kalmasının sakıncalı olacağını okul müdürlüğüne bildirir. Bu konuda takdir müdüre aittir.

PowerPoint Presentation:

3) Tedbirin alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bu sürenin, öğrencinin işletmeye gittiği günlere rastlaması hâlinde takip eden iş gününde öğrenci hakkında disiplin işlemine başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç yedi iş günü içinde durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir, kendiliğinden kalkmış sayılır. Zorlayıcı ve haklı nedenler varsa bu tedbir, en çok iki kez daha yenilenebilir

PowerPoint Presentation:

4) Buna rağmen disiplin işlemi sonuçlanmamışsa ilgili öğrencinin okula devam edip etmemesi, yatılı öğrenci ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yeni okulu tespit edilip sonuç, okula bildirilinceye kadar öğrencinin mağduriyetini önlemek bakımından okulunda kalıp kalamayacağı hususu kaymakamlık/ valilik onayı ile belirlenir. 5) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok üç iş günü öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir

PowerPoint Presentation:

Cezalara itiraz MADDE 24 1) Cezaların tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde; a) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce ilçe öğrenci disiplin kuruluna, b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına; ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce il öğrenci disiplin kuruluna, c) İl öğrenci disiplin kurulu kararına; millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce öğrenci üst disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir. 2) Öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce yapılacak itirazlar okul müdürlüğü kanalıyla olur. 3) Okul müdürlüğü yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde üst kurullara gönderir.

PowerPoint Presentation:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Düzenlenecek Belgeler ve Bilgi Toplama (07.09.2007/26636 RG.) Düzenlenecek belgeler MADDE 25 (1) Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyaya; a) Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer belgeler, b) Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-1), c) İl öğrenci disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için yukarıdakilere ek olarak İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-2), ç) Öğrenci üst disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için ayrıca İl Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Örneği (EK–3), d) İtiraz edilmişse buna ilişkin yazı veya dilekçe, e) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi konulur.

PowerPoint Presentation:

Bilgi toplama MADDE 26 1) Ödül ve disiplin olaylarına ait bilgi/veriler; öğretim yılı sonunda, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından elektronik ortamda oluşturulan web sayfasına, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin bilgisi ve elektronik ortamdaki onayı ile okul/kurum müdürlüklerince işlenir. 2) Strateji Geliştirme Başkanlığınca elektronik ortamda alınan veriler değerlendirilerek sonuçları, bilgi için okulların bağlı bulunduğu birimlere gönderilir. (07.09.2007/26636 RG.)

PowerPoint Presentation:

BEŞİNCİ KISIM Kurullar BİRİNCİ BÖLÜM Onur Genel Kurulu ve Onur Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri Onur genel kurulunun oluşturulması MADDE 27 1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir. 2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilirler.

PowerPoint Presentation:

Onur genel kurulunun görevleri MADDE 28 – (1) 0nur genel kurulu; a) Her dönemde en az iki kez toplanır. b) Onur kurulunu seçer. c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir. Onur kurulu MADDE 29 1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer. 2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur. 3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur.

PowerPoint Presentation:

Üyelerde aranan nitelikler MADDE 30 1) Bir öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için; a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması, b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması, c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması niteliklerini taşıması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası alan öğrencilerin üyeliği düşer. Onur kurulu başkanı MADDE 31 1) 0nur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer

PowerPoint Presentation:

Onur kurulunun görevleri MADDE 32 1) 0nur kurulu; a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı kararları öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar. b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur. c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları önlemek amacıyla programlar hazırlayarak öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar. ç) Öğrenci nöbet işleri ile sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine ilişkin esasların belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisi ile iş birliği yaparak yürütülmesine katkı sağlar. d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci kulübü başkanlarıyla iş birliği yapar.

PowerPoint Presentation:

Onur kurulu kararlarının yazılması MADDE 33 1) Onur kurulunun aldığı kararlar, onur kurulu karar defterine yazılır. İKİNCİ BÖLÜM Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu MADDE 34 1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu; a) Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, b) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen, c) Onur kurulu ikinci başkanı, ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden oluşturulur.

PowerPoint Presentation:

2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenler ile sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir. 3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eşitliği hâlinde kur’a ya başvurulur. 4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz.

PowerPoint Presentation:

5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrı okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kurulabilir. 6) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehber öğretmeni, onur kurulu başkanı ile varsa okul doktoru da katılır. Ancak, oy kullanamazlar. Yedek üyelik MADDE 35 1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Ayrıca onur kurulu üyeleri ile okul-aile birliği üyeleri arasından da birer yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü ya da izinli bulunması hâlinde bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.

PowerPoint Presentation:

Açık üyelik için seçim MADDE 36 1) Asıl ve yedek üyeliklerin boşalması nedeniyle okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması hâlinde açık bulunan üyelikler için yeniden gizli oyla seçim yapılır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı MADDE 37 1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır.

PowerPoint Presentation:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevleri MADDE 38 1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu; a) Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır. b) Öğrencilere kendini ifade edebilmesi, kendini geliştirebilmesi, onlara başarılı olma duygusunu tattırması, onları teşvik edici faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur. c) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları ortadan kaldırma yollarını arar. ç) Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir. d) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psiko-sosyal durumu ile yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler; bu amaçla okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinden, sınıf rehber öğretmeni ile öğrenciyi tanıyan diğer kişilerden yararlanılır. e) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci kamuoyu oluşturularak disipline aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araştırır.

PowerPoint Presentation:

f) Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gereken tedbirler hakkında kişisel olmayan kararlar alarak okul yönetimine tekliflerde bulunur. g) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur. ğ) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleriyle alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor hâlinde okul yönetimine bildirir. h) Okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar. Toplantıya çağrı MADDE 39 1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurul başkanının yazılı çağrısı ile toplanır. Kurul başkanı, gerektiğinde görüşüne başvurulmak üzere sınıf rehber öğretmeni ile okul rehberlik ve psikolojik danışmanını da toplantıya çağırabilir.

PowerPoint Presentation:

Toplantı ve karar alma MADDE 40 1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarını görüşmek ve karara bağlamak zorundadır. Üyeler, çekimser oy kullanamaz, üyelerin dışında toplantıya çağrılanlar da oy kullanamazlar. 2) Okul müdürünce kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz. Kurula katılmayan üyenin yerine yedek üye toplantıya çağrılır. Kurula sevk MADDE 41 1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir.

PowerPoint Presentation:

2) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna da sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezinden yardım alınır. 3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç yedi iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayı ile bu süre ancak bir kez uzatılabilir. İfadelerin alınması ve delillerin toplanması MADDE 42 1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili tanıkların, önce okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sunulur.

PowerPoint Presentation:

Kurula çağrılma ve savunma alınması MADDE 43 1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna verilen öğrencilerin kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır ve sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır. 2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, gerektiğinde disipline verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere tekrar çağırır. 3) Bu öğrenciler, çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir. İfade ve savunma vermek istemeyenler MADDE 44 1) İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlardan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna verilenler hakkında 43 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı hâlde özürsüz olarak gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.

PowerPoint Presentation:

Kararların yazılması MADDE 45 1) Kararlar gerekçeli olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu karar defterine yazılır veya ayrıca yazılarak bu deftere yapıştırılır. Kararlar (EK-1)’ e uygun şekilde yazılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyelerce imzalanır. 2) Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. 3) Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul müdürüne sunulmasından sonra, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işleminden kurul başkanı sorumludur. Müdürün karara itirazı ve ilçe öğrenci disiplin kuruluna göndermesi MADDE 46 1) Müdür, kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere dosyayı gerekçeleri ile birlikte kurula iade eder. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararında ısrar ederse müdür görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç yedi iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

PowerPoint Presentation:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması veya karar verememesi MADDE 47 1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu hâlde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği durumlarda müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, görüşünü de ekleyerek karar verilmek üzere ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

PowerPoint Presentation:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri İlçe öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu MADDE 48 1) İlçe öğrenci disiplin kurulu, ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde ilçedeki resmî ve özel ortaöğretim kurumu okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanlarının kendi aralarından seçecekleri birer üyeden oluşturulur. Bu kurulun sekreterya işleri ilçe milî eğitim müdürlüğünce yapılır. 2) Büyük şehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ise ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda oluşturulur. 3 ) Bir ortaöğretim kurumu bulunan ilçelerde ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürü veya görevlendireceği biri başkan olmak üzere iki şube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanından; iki şube müdürünün bulunmaması durumunda ise ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında şube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanından oluşturulur.

PowerPoint Presentation:

(4) İlçe öğrenci disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı, kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. İlçe öğrenci disiplin kurulunun görevleri MADDE 49 1) İlçe öğrenci disiplin kurulu; a) Okuldan tasdiknameyle uzaklaştırma cezasına yönelik okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarını inceleyerek onaylar veya gerekçelerini belirtmek şartıyla değiştirerek karara bağlar. b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya görev yapamadığı durumlarda bu kurulun görevlerini yapar ve dosyaları, geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren yedi iş gün içinde karara bağlar. c) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına karşı okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrenci tarafından yapılan itirazları inceleyerek verilen kararı öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder. ç) Uygun bulduğu örgün eğitim dışına çıkarma cezalarını onaylamak üzere il öğrenci disiplin kuruluna gönderir. d) İtiraz üzerine incelenmek üzere gelen dosyaları geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren yedi iş günü içinde karara bağlar.

PowerPoint Presentation:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İl Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri İl öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu MADDE 50 1) İl öğrenci disiplin kurulu; büyük şehir statüsündeki illerde il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı/şube müdürünün; diğer illerde ise millî eğitim müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde, il merkezindeki okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer müdürden oluşturulur. 2) İl öğrenci disiplin kurulu üyesi olan okul müdürü, kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

PowerPoint Presentation:

İl öğrenci disiplin kurulunun görevleri MADDE 51 1) İl öğrenci disiplin kurulu; a) İlçe öğrenci disiplin kurulundan onaylanmak üzere gönderilen örgün eğitim dışına çıkarma cezasını inceleyerek onaylar veya gerekçelerini belirtmek şartıyla değiştirerek karara bağlar. b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına karşı öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılan itirazları inceleyerek verilen kararı öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder. c) Okul müdürünün, ilçe millî eğitim müdürünün ilçe öğrenci disiplin kurulu kararına yaptığı itirazları inceler, kararı değiştirir veya itirazı reddeder. ç) Her dönem sonunda okullardaki disiplin durumunun genel bir değerlendirmesini yapar, gelecek ders yıllarında disiplin olaylarının önlenmesi yönünde alacağı kararları okullara ulaştırmak üzere ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirir.

PowerPoint Presentation:

BEŞİNCİ BÖLÜM Öğrenci Üst Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri Öğrenci üst disiplin kurulunun kuruluşu MADDE 52 1) Öğrenci üst disiplin kurulu, valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; a) İl millî eğitim müdürü, b) İl hukuk işleri müdürü, c) İlköğretim müfettişleri başkanı, (04/03/2009-27159 RG) ç) Resmî/özel genel ortaöğretim kurumları ile resmî/özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, valilikçe görevlendirilen birer müdürden (07.09.2007/26636 RG.) oluşturulur. Bu kurulun sekreterya işleri, il millî eğitim müdürlüğünce yapılır. 2) Öğrenci üst disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul müdürü, kendi okulu öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, kurulu bilgilendirir ancak oy kullanamaz.

PowerPoint Presentation:

Öğrenci üst disiplin kurulunun görevleri MADDE 53 1) Öğrenci üst disiplin kurulu; a) Olağanüstü durumlarda suç işleyen öğrencilerin öğrenim gördükleri okulun okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülmesi için, il millî eğitim müdürlüğüne sevkine ilişkin karar verir. b) Öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili itirazları inceleyerek verilmiş kararları kaldırır, değiştirir veya itirazı reddeder. c) İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü veya okul müdürlerinin örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili olarak il öğrenci disiplin kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları inceleyerek daha önce verilmiş bulunan kararı kaldırır, değiştirir veya onaylar.

PowerPoint Presentation:

ç) Gerekli gördüğü durumlarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulları, ilçe öğrenci disiplin kurulları veya il öğrenci disiplin kurulunca verilen kararları inceler; bu kurullarca verilmiş bulunan örgün eğitim dışına çıkarma cezalarını değiştirir veya kaldırır. d) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden zorunlu görülen durumlarda vali tarafından getirilen teklifleri inceler ve karara bağlar. e) Her ders yılı sonunda toplanarak ildeki okulların bir yıllık disiplin durumunu inceler ve önerileri de içeren bir rapor hazırlayarak valilik makamına sunar.

PowerPoint Presentation:

ALTINCI BÖLÜM İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu, İl Öğrenci Disiplin Kurulu ve Öğrenci Üst Disiplin Kurulunun Çalışma Usulleri Toplantıya çağrı MADDE 54 1) Kurullar, çalışmalarında aşağıdaki hususlara uyarlar; a) Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. b) Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. c) Kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

PowerPoint Presentation:

Karar süresi ve usul işlemleri MADDE 55 1) Kurullar; a) Disiplin dosyasının kurula intikalinden itibaren konuyu görüşmek üzere toplanır ve en geç on beş gün içinde karar verir. b) Dosyada eksiklikleri ilgililere tamamlattırır. c) Gerektiğinde ilgililerden bilgi ister. ç) Aldıkları kararları tutanak hâline getirir. 2) Kararlar, verildiği tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde kuruldaki üyelerce gerekçeli olarak oy birliği veya oy çoğunluğu ile alındığı belirtilerek ( EK-2), (EK-3) veya (EK-4) 'e uygun olarak yazılır; başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini de yazarak kararı imzalar.

PowerPoint Presentation:

ALTINCI KISIM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler MADDE 56 1) 31/1/1995 tarihli ve 22188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ile 28/1/1995 tarihli ve 22185 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. . (07.09.2007/26636 RG.) Devam etmekte olan disiplin soruşturmaları GEÇİCİ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce disiplin kurullarına intikal etmiş ve devam etmekte olan disiplin olaylarına ilişkin işlemler 56 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre bu kurullar tarafından sonuçlandırılır. Yürürlük MADDE 57 1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 58 1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

authorStream Live Help