interactive diamond erp

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Finance

Comments

Presentation Transcript

Даймонд ERP систем суурилуулах танилцуулга : 

Даймонд ERP систем суурилуулах танилцуулга WWW.IBI.MN

Агуулга : 

Агуулга DIAMOND ERP систем дэх програмуудын танилцуулга ERP системийн үйл ажиллагааны схем Техник, тоног төхөөрөмж Нэвтрүүлэх хугацаа, үе шат Төсвийн тооцоололт

Системийн модуль: : 

Системийн модуль: Даймонд ERP систем ийг бүрдүүлэгч дэд систем юм Дэд систем нь бие даан ажиллах боломжтой Дэд системүүд нь нягт уялдан хэд хэдээрээ хосолж ажиллана

НББ-н системийн бүтэц : 

НББ-н системийн бүтэц

Удирдлагын шинжилгээ /Dashboard/ : 

Удирдлагын шинжилгээ /Dashboard/ Бизнесийнхээ үйл ажиллагааг тухай бүрт нь хянана. Асуудлыг цаг тухайд нь илрүүлнэ. Түүнийг шийдвэрлэх оновчтой шийдвэр гаргана. Учирч болох эрсдлээс бүрэн сэргийлэх боломж. Тайлангаас анхан шатны баримт хүртэл задалж харах боломжтой.

Удирдлагын шинжилгээ /Dashboard/ : 

Удирдлагын шинжилгээ /Dashboard/

ЕРӨНХИЙ ЖУРНАЛ, ГҮЙЛГЭЭНИЙ МОДУЛЬ : 

ЕРӨНХИЙ ЖУРНАЛ, ГҮЙЛГЭЭНИЙ МОДУЛЬ Дансны нэгдсэн төлөвлөгөө Дансны мэдээлэл Дансны эхний үлдэгдэл оруулах Нийлмэл гүйлгээ, хаалтын гүйлгээ НӨАТ-н өглөг, авлага дансны үлдэгдлийн өөрчлөлт Гүйлгээний жагсаалт Ханшийн бүртгэл, тэгшитгэл Журнал хэвлэх Аналитик тайлан Санхүүгийн тайлан Татварын тайлан Тайлан нэгтгэж хэвлэх

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ : 

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ Касс, банкин дахь харилцахын орлого, зарлага Кассын орлого, зарлагын ордер хэвлэх Еxcel-ээс бэлэн мөнгөний баримт татах Еxcel-ээс банкны харилцахын баримт татах Касс, банкин дахь харилцахын баримтын жагсаалт Тайлан хэвлэх Аналитик тайлан хэвлэх Хяналт

Үндсэн хөрөнгө : 

Үндсэн хөрөнгө Үлдэгдэл, тоон мэдээ Орлого , зарлага Актлалт, устгалтын мэдээ Хөдөлгөөн Дахин үнэлгээ, Капиталжуулалт Элэгдэл Баримтын жагсаалт Тайлан хэвлэх Аналитик тайлан хэвлэх

Үндсэн хөрөнгө : 

Үндсэн хөрөнгө Үндсэн хөрөнгийг салж болох эд анги тус бүрээр бүртгэлийн дугаар үүсгэж баримт хөтлөх боломжтой. Бүртгэлийн дугаар гэдэг нь нэг төрлийн адилхан хөрөнгүүдийг өөр хооронд нь давтагдахгүйгээр шошго хадаж дугаарлаж байгаа юм. Хөрөнгийн бүртгэлийн дугаар нь скйаннер ашиглаж тооллого хийх боломжтойгоороо баар кодтой адил төстэй юм. CPU Hard disc RAM

Бараа материал, агуулахын бүртгэл : 

Бараа материал, агуулахын бүртгэл Олон байршил дахь материалын үлдэгдэл Орлого, зарлагын бүртгэл Агуулах байршил шилжих хөдөлгөөн Няравын бүртгэл Шатахуун тооцоолол Тайлан хэвлэх Аналитик тайлан хэвлэх Өртгийн дахин үнэлгээ Үйлдвэрлэсэн барааны өртөг өөрчлөлт

ӨРТӨГ БОДОЛТЫН АРГУУД : 

ӨРТӨГ БОДОЛТЫН АРГУУД AVERAGE – Дундаж өртөг LIFO - Сүүлд авсныг эхэлж зарлага гаргах FIFO - Эхэлж авсныг эхэлж зарлага гаргах ӨРТӨГ БОДОЛТЫН АРГУУД

Тооллого : 

Тооллого Барааны мэдээллээ өртгөөр нь харах Барааны мэдээллээ үнээр нь харах Тооллогын програмаас дүнг шууд татах Тооллого Олон барааны хувьд хурдан бүртгэх Түр хадгалах

Татан авалт : 

Татан авалт: Татан авалт дээрх барааны өртгийг тооцох Нийлүүлэгчтэй холбоотой гарах зардлуудыг нэг доороос харах, тооцох Валютаар бүртгэсэн мэдээллийг төгрөгөөр илэрхийлсэн байдлаар харах Татан авалт

Хамгийн сүүлд хийгдсэн нэмэлт ажил : 

Хамгийн сүүлд хийгдсэн нэмэлт ажил Drill Down тайлан буюу тайлангийн бүх үзүүлэлтийг хаанаас ямар үндэслэлээр гарч ирснийг задалж үзэх боломжтой болсон.

Хүний нөөц төлөвлөлт /HRMS/ : 

Хүний нөөц төлөвлөлт /HRMS/

Цалингийн бүртгэл : 

Цалингийн бүртгэл Ажилтны бүртгэл Хэлтэс тасаг, албан тушаал, мэргэжлийн бүртгэл Ажлын наряд Амралт, актны мөнгө бодох тохиргоо Амралт актны мөнгөний жагсаалт Цалингийн үзүүлэлт , томёоны талбар Цалингийн загвар Цалингийн бодолт Цалингийн жагсаалт Цалингийн гүйлгээ Стандарт тайлангууд авах Дурын үзүүлэлтээр тайлан авах

Системийн үйл ажиллагааны схем : 

Системийн үйл ажиллагааны схем Ажилтны ажлын байрандаа байхгүй байгаа шалтгааны мэдээлэл Ажилтны мэдээлэл Шилжилт хөдөлгөөний мэдээлэл Diamond Magic Finger Ажилчдын цагийн балансын мэдээ Payroll Цалингийн гүйлгээ Ажилтны мэдээлэл HRMS Шилжилт хөдөлгөөн Ажилтны анкетын мэдээлэл

Slide 19: 

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

authorStream Live Help