PPT BAHASA ARAB

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BAHASA ARAB HUKUM MADD:

BAHASA ARAB HUKUM MADD KELOMPOK 2 Maman Firmansyah (1001145055) Meli Safitri (1001145060) Meri Apriliani (1001145061) Nitis Hardianti (1001145065) Novita Pramudiarini A (1001145068) Ratu Rizki Fajar Pertiwi(100114582) Ulfah Niswatul A (1001145105) BIOLOGI 2B UHAMKA

:

2. Madd Far’iy Kadar harakatnya mengikuti jenis mad Mad yang biasa Mad ini terbagi menjadi 13 bagian : 1. Madd Iwad 2. Madd Badal 3. Madd Arid Lissukun 4. Madd Lin 5. Madd Silah qosirah 6. Madd silah towilah 7. Madd wajib muttasil 8. Madd Jaiz Munfasil 9. Madd Lazim Harfi Mussaba 10. Madd Lazim Harfi Mukhaffaf 11. Madd Lazim Muthaqqal Kalimi 12. Madd Lazim Mukhaffaf Kalimi 13. Madd Farqu 14. Madd Tamkin 15. Madd mubalagoh Pembagian Madd Madd terbagi menjadi dua: Madd Asli / Tabi’iy Tidak menghadapi hamzah Tidak menghadapi huruf yang bertasydid Tidak menghadapi huruf yang diwaqafkan. Panjangnya 2 harakat

MAD ASLI / MAD THABIY’I :

MAD ASLI / MAD THABIY’I Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi'ie. Mad Asli terjadi apabila: Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas. Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan . C. Huruf Ya' sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah.

MAD FAR’IE:

MAD FAR’IE Mad iwad Yaitu mad yang terjadi apabila pada akhir kalimat terdapat huruf yang berbaris fathatain dan dibaca waqof. Panjangnya 2 harokat (1 alif ). Contoh :

Slide 5:

2. Mad badal Mad Badal( البدل )ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad. 3. Mad arid lissukun Mad ‘Arid Lissukun adalah mad ‘Asli yang diiringi satu huruf hidup dalam satu kalimat. Huruf tersebut dibaca sukun/mati bila diwaqafkan. Panjang bacaannya ada tiga pilihan, yaitu: • Tul : jika dibaca panjang sekali, yaitu tiga alif (6 harakat) • Tawassut : jika dibaca sedang, yaitu dua alif (4 harakat) • Qasr : jika dibaca pendek, yaitu 1 alif (2 harakat) contohnya : 4. Mad liin Mad Liin, harapnya ada dua yaitu WAU dengan YA و . ي saratnya jadi Mad Liin yaitu,harus mati harap WAU dan YA serta yang mematikannya harkat patah. Contoh :مِنَ الْخَوْفِ , مِنَ الْقَوْمِ ,رَأْيَ الْعَيْنِ .

Slide 6:

8. Mad jaiz munfasil Yaitu setiap mad thobi’i bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Panjangnya adalah 2, 4, atau 6 harokat (1, 2, atau 3 alif). Contohnya : 9. Mad laziim harfi mussba Mad ini terjadi hanya pada awal surat dalam al-qur’an. Huruf mad ini ada delapan, yaitu : 10. Madd Lazim Harfi Mukhaffaf Mad lazim harfi mukhaffaf yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat quran, yang mesti dibaca, panjangnya 2 harakat. huruf mad ini ada enam Panjangnya 2 harakat

Slide 7:

5. Mad silah qosirah Mad silah kosirah itu adalah:Dimana-mana ada ha domir serta kedepannya tidak ada hamjah baik hamjah koto' atau hamjah wasol,dan harap yang sebelumnya ha domir diharkatan { tidak disukun }. Contoh اِنَّهُ كَانَ , وَلَهُ مَافىِالسَّمَوَاتِ 6. Mad silah thawillah Mad silah towillah (mad shilah panjang) ialah mad silah pendek di iringi oleh hamzah panjangnya 2-5 harakat. contohnya : 7. Mad wajib muttashil Wajib artinya : harus , Muttashil artinya : dalam satu kata . Mad Wajib Muttashil adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata , maka harus panjang 5 (lima) harkat . Contohnya : مِنْ مَآءٍ , خَيْرُالنِّسَآءِ , وَهُمْ نَآئِمُوْنَ

Slide 8:

11. Madd Lazim Kalimi Mukhaffaf Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf المد اللازم الكلمي المخفف . yaitu selepas huruf Mad terdapat huruf Sukun yang tidak bertasydid di dalam satu kalimah. Hukumnya wajib dibaca dengan enam harakat . Mad Lazim Mukhoffaf Kalimi Yaitu bila mad thobi’i bertemu dengan huruf sukun atau mati. Panjangnya adalah 6 harokat (3 alif). contohnya: 12. Mad lazim mustaqhol kalimi Yaitu bila mad thobi’i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Panjangnya adalah 6 harokat (3 alif). Contohnya :

Slide 9:

13. Mad farqu Terjadi bila mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid dan untuk membedakan antara kalimat istifham (pertanyaan) dengan sebuutan/berita. Panjangnya 6 harokat. Contoh : 14. Mad tamkin Mad Tamkin yaitu mad yang terdapat pada huruf ya’ berganda, dimana Ya yang pertama bersimbol Tasydid Kasroh, dan Ya yang kedua bersimbol sukun/mati. Contoh Mad Tamkin adalah :

Slide 10:

15.Mad mubalagoh Mad mubalagoh ialah tekanan suara pada , mengandung arti bahwa orang-orang musyrik yang membunuh orang tanpa dosa berzinah itu Contoh :                                                                

Slide 11:

Terima Kasih Billahifisabillihhaq fastabiqul khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

authorStream Live Help