Mừng Sinh Nhật Em-2011-ĐĐD

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Hoa – Người Thương tặng Túy Phượng nhân SN 28/1 Thơ : Nguyên Vũ – Đinh Đức Dược

Slide 2:

Trang điểm cho đời -  một sắc hoa

Slide 3:

Cháy lòng trong nắng để kiêu sa.

Slide 4:

Dẫu chưa rực rỡ nghiêng hồn nước

Slide 5:

Cũng vẹn dáng duyên trọn nếp nhà.

Slide 6:

Dệt cả trời thơ mùa giã biệt

Slide 7:

Ngát từng con chữ tuổi mơ hoa.

Slide 8:

Em là sứ giả tình thân ái

Slide 10:

Nối sợi tơ lòng - ta với ta.

Slide 11:

Thương tặng Túy Phượng nhân SN 28/1 Anh Hai Dược

authorStream Live Help