Happy New Year_New Year's Resolution_TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Happy New Year. New Year's Resolution. Trần Lê Túy Phượng. Téa Le Tran.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

PPS: Téa Le Tran New Year’s Resolution Click Mouse

Slide16:

Téa Le Tran Slideshow này được chia sẻ rộng rãi đến các bạn . Nếu sử dụng , xin ghi rõ nguồn và không sửa đổi nội dung. Chân thành cảm ơn . This slideshow is shared widely to you. If you use it, please provide the source and please keep the content in tact. Many thanks.

authorStream Live Help