101 Zen14_Đường Bùn_TĐH & TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

101 Zen Stories. Zen 14. Muddy Road. 101 Chuyện Thiền. Chuyện 14. Đường Bùn

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 14. Đường Bùn 14. Muddy Road Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Tanzan và Ekido đi chung với nhau trên con đường bùn lầy. Mưa đang rơi nặng hạt. Tanzan and Ekido were once travelling together down a muddy road. A heavy rain was still falling.

PowerPoint Presentation:

Đến một khúc quanh, họ gặp một cô gái xinh xắn mặc Kimono và mang đai lưng, không vượt qua ngã tư được. Coming around a bend, they met a lovely girl in a silk kimono and sash, unable to cross the intersection.

PowerPoint Presentation:

“Đi, cô em,” Tanzan nói ngay. Bế cô gái trên đôi tay, thiền sư mang cô qua vũng bùn. “Come on, girl,” said Tanzan at once. Lifting her in his arms, he carried her over the mud.

PowerPoint Presentation:

Ekido chẳng hề nói một lời nào nữa, cho đến tối khi họ sắp đến chùa tạm nghỉ. Ekido không còn nhịn được. “Người tu hành chúng ta không kề cận phụ nữ,” Ekido nói với Tanzan, “nhất là các cô gái trẻ và đẹp. Nguy hiểm. Sao thầy làm vậy?” Ekido did not speak again until that night when they reached a lodging temple. Then he no longer could restrain himself. “We monks don’t do near females,” he told Tanzan, “especially not young and lovely ones. It is dangerous. Why did you do that?”

PowerPoint Presentation:

“Thầy bỏ cô ấy xuống đằng đó rồi,” Tanzan nói. “Con còn bế cô ấy sao?” “I left the girl there,” said Tanzan. “Are you still carrying her?”

PowerPoint Presentation:

Bình • Tanzan là vị giáo sư triết tại Đại Học Hoàng Gia (Nhật), mà ta vừa biết đến trong truyện "Một Vị Phật". • Tâm tỉnh thức, tâm Phật, là tâm không vướng mắc, tâm vô chấp. Không vướng mắc với lề luật “nam nữ thọ thọ bất thân.” Không vướng mắc với người đẹp và ái dục . Việc phải làm thì làm. Nên giúp cô ấy qua đường thì giúp. Làm xong là quên, chẳng còn vướng gì trong tâm—không vướng bận về người đẹp, không vướng bận về chuyện phá luật… Không gì cả. Tâm “Không.” Annotation • Tanzan is the philosophy professor at the Imperial University (Japan) that we have met in the story “A Buddha”. • The enlightened heart, the Buddha heart, is the non-entangling, non-attaching heart. Not attaching to the rule prohibiting man-woman contact. Not attaching to beauty and desire. Doing what should be done. If she should be helped crossing the road, then help her. Upon finishing the work, nothing is attached to the heart—Neither the beauty, nor the breaking of the rule. Nothing. An empty heart.

PowerPoint Presentation:

• Đằng khác, tâm chưa giác ngộ dễ bị hoảng loạn và vướng bận đủ điều—lề luật, người đẹp, sợ hãi, nghi ngờ… • Đầu đề của bài này là “Đường bùn.” Chúng ta là những khách lữ hành trên con đường bùn của cõi ta bà. Nếu chúng ta tự mình lấm bùn, để bế những người khác qua đường cho khỏi lấm bùn, mà không nệ hà vướng bận gì cả, thì đó là Tâm Bồ Tát. (Trần Đình Hoành dịch và bình) • On the other hand, the non-enlightened heart is constantly afraid and attached to everything—rules, beauty, fear, doubt… • The title of this story is “Muddy Road” We all are travelers on the muddy road of this world. If we wade through the mud to carry others across the road, not bothered or entangled by anything, then that is the Bodhisattva Heart. (Trần Đình Hoành annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 15 – “Shoun và Mẹ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help