nhac 2-19

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO Trường tiểu học Trần Văn Ơn Người thực hiện: Trần Thị Lệ Hằng

Slide 2: 

Mời các em quan sát bức tranh. ? Bức tranh vẽ lại cảnh gì? Bức tranh vẽ cảnh các bạn học sinh đang đến trường

Slide 3: 

Âm nhạc Tiết 19: HỌC HÁT: BÀI TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu

Slide 4: 

Trên con đường đến trường có cây là cây xanh Trên con đường đến trường có con là con chim mát. Có gió, gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng hót. Nó hót, nó hót làm… mùa. …sao bạn ơi bạn cùng đi thật mau Bài hát : Trên con đường đến trường 1. 2. Nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu Vừa phải

Slide 5: 

Đọc lời ca theo tiết tấu Trên con đường đến trường Có cây là cây xanh mát Có gió gió mát từng cơn Có cơn mưa qua từng mùa Trên con đường đến trường Có con là con chim hót Nó hót nó hót làm sao Bạn ơi bạn cùng đi thật mau.

Slide 6: 

TẬP HÁT TỪNG CÂU

Slide 7: 

Học hát câu 1 Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát Có gió, gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa Học hát câu 2

Slide 8: 

Có gió, gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa Hát nối câu 1 và câu 2 Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát Học hát câu 3 Trên con đường đến trường có con là con chim hót

Slide 9: 

Có gió, gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa Hát nối câu 1, câu 2 và câu 3 Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát Trên con đường đến trường có con là con chim hót Học hát câu 4 Nó hót, nó hót làm sao bạn ơi bạn cùng đi thật mau

Slide 10: 

Trên con đường đến trường có cây là cây xanh Trên con đường đến trường có con là con chim mát. Có gió, gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng hót. Nó hót, nó hót làm… mùa. …sao bạn ơi bạn cùng đi thật mau Hát cả bài 1. 2.

Slide 11: 

TRÒ CHƠI Hát giai điệu của bài hát theo các âm: A - O - U - I

Slide 12: 

Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2 Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát Hát theo tổ, nhóm và cá nhân

Slide 13: 

Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ! các em học sinh chăm ngoan, học giỏi!

authorStream Live Help