Tim mot thua so cua phep nhan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MÔN TOÁN 2 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG ĐÌNH NAM Người thực hiện : Nguyễn Thị Sáu

Slide 2: 

Thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2010 TOÁN : Kiểm tra bài cũ : 15 cm : 3 = 14 cm : 2 = 9 kg : 3 = 12 kg : 2 = 5 cm 7 cm 3 kg 6 kg

Slide 3: 

Thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2010 TOÁN : Tìm một thừa số của phép nhân 2 x 3 = 6 Thừa số Thừa số Tích 6 : 2 = 3 6 : 3 = 2 Tìm thừa số x chưa biết x x 2 = 8 x = 8 : 2 x = 4 3 x x = 15 x = 15 : 3 x = 5

Slide 4: 

Thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2010 TOÁN : Tìm một thừa số của phép nhân Bài 1: Tính nhẩm : 2 x 4 = 8 : 2 = 8 : 4 = 3 x 4 = 12 : 3 = 12 : 4 = 3 x 1 = 3 : 1 = 3 : 3 = 8 4 2 12 4 3 3 3 1

Slide 5: 

Thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2010 TOÁN : Tìm một thừa số của phép nhân Bài 2: Tìm x ( theo mẫu ): x x 2 = 10 x = 10 : 2 x = 5 x x 3 = 12 x = 12 : 3 x = 4 3 x x = 21 x = 21 : 3 x = 7

Slide 6: 

Thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2010 TOÁN : Tìm một thừa số của phép nhân ĐI TÌM KẾT QUẢ NHANH NHẤT TRÒ CHƠI y x 3 = 15 y = 2 x y = 20 y = 4 5 10 y x 2 = 8 y =

Slide 7: 

Thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2010 TOÁN : Tìm một thừa số của phép nhân

Slide 8: 

Thân ái chào tạm biệt ! Hẹn gặp lại !

authorStream Live Help