Viet so thanh tong cac tram chuc don vi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Toán lớp 2 Giáo viên: Lê Phương Cúc Nhiệt Liệt Chào Mừng Các Thầy Cô Về Dự giờ

Slide 2: 

Bài 1 : Đọc các số dưới đây, cho biết các số đó gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị ? Toán Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 Kiểm tra bài cũ : a) 103 b) 375 c) 190

Slide 3: 

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 357 gồm 3 trăm, 357 5 chục, 7 đơn vị 300 50 7 820 gồm 8 trăm, 2 chục , 0 đơn vị = 800 0 703 gồm 7 trăm, 0 chục, 3 đơn vị 703 = 700 + 3 + + Toán = 820 20 + + Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010

Slide 4: 

Bài 1: Viết (theo mẫu): 389 Toán Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 275 2 trăm 7 chục 5 đơn vị 275 = 200 + 70 +5 364 519 921 753 468 3 trăm 6 chục 4 đơn vị 5 trăm 1 chục 9 đơn vị 9 trăm 2 chục 1 đơn vị 7 trăm 5 chục 3 đơn vị 4 trăm 6 chục 8 đơn vị 364 = 300 + 60 + 4 519 = 500 + 10 + 9 921 = 900 + 20 + 1 753 = 700 + 50 + 3 468 = 400 + 60 + 8 Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010

Slide 5: 

Toán Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị Bài 3 : Viết (theo mẫu): 458 = 391 = 273 = 916 = 502 = 760 = 458 = 400 + 50 + 8 Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 300 + 90 + 1 200 +70 + 3 900 + 10 + 6 500 + 2 700 + 60

Slide 6: 

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị Số 853 gồm 8 trăm, 5 chục, 3 đơn vị Số 951 gồm 9 trăm, 5 chục , 1 đơn vị Số 728 gồm 7 trăm, 2 chục, 8 đơn vị Toán Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 Bài 4 : Viết (theo mẫu): Số 217 gồm 2 trăm, 1 chục, 7 đơn vị

Slide 7: 

Toán Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 178 532 914 207 520 603 200 + 7 500 + 20 500 + 30 + 2 600 + 3 100 + 70 + 8 900 + 10 + 4 Bài 2 : Nối (theo mẫu): Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 TRÒ CHƠI

Slide 8: 

KÍNH CHÀO THẦY CÔ Thân ái chào tạm biệt ! Hẹn gặp lại !

authorStream Live Help