So 1 trong phep nhan va phep chia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI GIẢNG Tháng 03 Năm 2009 MÔN : Toán 2

Slide 2: 

Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2009 Toán Tính chu vi tam giác ABC A B C 3 cm 5 cm 6 cm

Slide 3: 

Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2009 Toán Số 1 trong phép nhân và phép chia 1. Phép nhân có thừa số 1. 1 x 2 = 1 x 3 = 1 x 4 = a, 1 + 1 = 2 1 + 1 + 1 = 3 1 + 1 + 1 +1 = 4 Vậy Vậy Vậy 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 4 = 4 b, 2 x 1 = 3 x 1 = 4 x 1 = 2 3 4 * Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. 2 x 1 = 3 x 1 = 4 x 1 = 2 3 4 * Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. 2. Phép chia cho 1. 1 x 2 = 1 x 3 = 1 x 4 = 2 3 4 Vậy Vậy Vậy 2 : 1 = 3 : 1 = 4 : 1 = * Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó 2 3 4 2 x 1 = 3 x 1 = 4 x 1 = 2 3 4 2 3 4 2 3 4

Slide 4: 

Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2010 Toán Số 1 trong phép nhân và phép chia 1 x 2 = 2 Bài 1 Tính nhẩm 2 x 1 = 2 2 : 2 = 2 1 x 4 = 4 1 x 5 = 4 4 : 1 = 4 1 x 3 = 3 3 x 1 = 3 3 : 1 = 3 4 x 1 = 5 5 x 1 = 5 5 : 1 = 5 1 x 1 = 1 1 : 1 = 1

Slide 5: 

Bài 2 : Số ? X 1 = 3 x 3 = 3 : 1 = 3 = 4 X 1 = 5 : 1 = 2 : 1 = 1 4 X = 4 1 X = 4 4 :

Slide 6: 

Bài 3 : Tính: a, 2 x 3 x = ... =... a, 2 x 3 x = ... =... a, 2 x 3 x = ... =... a, 2 x 3 x = ... =... a, 2 x 3 x = ... =... a, 2 x 3 x = ... =... a, 2 x 3 x = ... =... a, 2 x 3 x = ... =...

Slide 7: 

Bài 2 : Số ? X 1 = 3 x 3 = 3 : 1 = 3 = 4 X 1 = 5 : 1 = 2 : 1 = 1 4 X = 4 1 X = 4 4 :

Slide 8: 

Bài 2 : Số ? X 1 = 3 x 3 = 3 : 1 = 3 = 4 X 1 = 5 : 1 = 2 : 1 = 1 4 X = 4 1 X = 4 4 :

Slide 9: 

TRÒ CHƠI AI NHANH AI ĐÚNG Luật chơi: Gồm hai đội Nam và Nữ mỗi đội được phát 10 bông hoa trong đó có 6 bông hoa tương ứng với số cần điền trong 6 phép tính. Nhiệm vụ của mỗi bạn trong đội chọn 1 bông hoa mang số gắn vào ô vuông để trở thành 1 phép tính đúng. Trò chơi được tổ chức dưới dạng tiếp sức cứ 1 bạn thứ nhất trong đội Nam – Nữ gắn 1 bông hoa sau đó chuyển tiếp cho 1 bạn bất kỳ trong đội , cứ thế cho đến hết giờ chơi. Thời gian chơi là 2 phút. Đội nào điền đúng được 30 điểm (Mỗi phép tính đúng được 5 điểm) đội nào nhanh, đúng được thưởng 10 điểm, nếu đội nào sai 1 phép tính trừ 5 điểm.

Slide 10: 

Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2009 Toán Số 1 trong phép nhân và phép chia 1. Phép nhân có thừa số 1. 1 x 2 = 1 x 3 = 1 x 4 = a, 1 + 1 = 2 1 + 1 + 1 = 3 1 + 1 + 1 +1 = 4 Vậy Vậy Vậy 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 4 = 4 b, 2 x 1 = 3 x 1 = 4 x 1 = 2 3 4 * Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. 2 x 1 = 3 x 1 = 4 x 1 = 2 3 4 * Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. 2. Phép chia cho 1. 1 x 2 = 1 x 3 = 1 x 4 = 2 3 4 Vậy Vậy Vậy 2 : 1 = 3 : 1 = 4 : 1 = * Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó 2 3 4 2 x 1 = 3 x 1 = 4 x 1 = 2 3 4 2 3 4 2 3 4

Slide 11: 

Tiết học đến đây là kết thúc. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ CÁC THẦY CÔ .

authorStream Live Help