13 tru di 1 so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ thăm lớp. Người thực hiện: Lê Thị Ngọc Yến Trường Tiểu học Mỹ Lạc A

Slide 2: 

Ổn định

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 : 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán Kiểm tra bài cũ X-10=25 X-12=9 Muốn tìm số bị trừ?

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 : 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán 13 trừ đi một số 13-5

Slide 5: 

13 – 5 = 8 13 5 - 8 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán 13 trừ đi một số 13-5

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 : 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán 13 trừ đi một số 13-5 13-4= 13-5= 13-6= 13-7= 13-8= 13-9= 9 8 7 6 5 4

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 : 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán 13 trừ đi một số 13-5 9+4= 8+5= 7+6= 4+9= 5+8= 6+7= 13-9= 13-8= 13-7= 13-4= 13-5= 13-6= b)13-3-5= 13-3-1= 13-3-4= 13-8 = 13-4 = 13-7 = 1 .Tính nhẩm 13 13 4 9 13 13 5 8 13 13 6 7 5 5 9 9 6 6

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 : 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán 13 trừ đi một số 13-5 13 13 13 13 6 9 7 4 5 7 - 4 - - 6 - 9 8 - 2.Tính

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 : 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán 13 trừ đi một số 13-5 3. Đặt tính rồi tính hiệu,biết số bị trừ và số trừ lần lượt là a)13 và 9 b)13 và 6 c)13 và 8

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 : 

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán 13 trừ đi một số 13-5 4.Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp? Tóm tắt Cửa hàng:…..xe đạp Đã bán:………xe đạp Còn lại:………xe đạp?

Slide 11: 

trß ch¬i Ong ®i t×m mËt

Slide 12: 

Chúc quý thầy cô giáo mạnh khoẻ Chúc các em học giỏi

authorStream Live Help