cay dua

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng quý Thầy Cô về dự giờ

Môn: Tập đọcLớp 2 : 

Môn: Tập đọcLớp 2 Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Chung

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa Cây dừa xanh toả nhiều tàu, Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phếch tháng năm, Quả dừa- đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, Tàu dừa- chiếc lược chải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt, nước lành, Ai đeo bao hủ rượu quanh cổ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi. Trần Đăng Khoa

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa Cây dừa xanh toả nhiều tàu, Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phếch tháng năm, Quả dừa- đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, Tàu dừa- chiếc lược chải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt, nước lành, Ai đeo bao hủ rượu quanh cổ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi. Trần Đăng Khoa

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa Toả, Đón gió, Bạc phếch, Đàn lợn, Hũ rượu, Quanh. 1/ Luyện Đọc: a. Từ: b. Câu: Thân dừa / bạc phếch tháng năm / Quả dừa - / đàn lợn con nằm trên cao.// Đêm hè / hoa nở cùng sao / Tàu dừa -/ chiếc lược chải vào mây xanh. //

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa 2. Tìm hiểu bài: a) Từ: -Toả:từ một điểm chia ra các phía. -Tàu ( lá): lá to, có cuống dài. -Đủng đỉnh:chậm rãi, tỏ ra không vội vã. -Bạc phếch: Bạc trắng.

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa b) Nội dung: 1. Lá dừa được so sánh với cái gì? Lá dừa được so sánh như bàn tay đang dang đón gió. Như chiếc lược chải vào mây Xanh.

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa 2.Ngọn dừa được so sánh với những gì? Ngọn dừa như cái đầu của người, biết gật gật để gọi trăng.

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa Thân dừa được so sánh với những gì? Thân dừa giống như thân người mặc áo bạc phếch, đứng canh đất trời.

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa Quả dừa được so sánh với cái gì? Quả dừa so sánh với đàn lợn con, như những hũ rượu.

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa 2. Cây dừa gắn bó với gió, trăng, mây, nắng, đàn cò như thế nào? Với gió: dang tay đón gió, gọi gió đến cùng múa reo. Với trăng: gật đầu gọi trăng. Với mây: là chiếc lược chải vào mây xanh. Với nắng: làm dịu mát nắng trưa. Với đàn cò: hát rì rào cho đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa 3) Em thích câu thơ nào? vì sao?

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa toả nhiều tàu, Dang tay đón gió / gật đầu gọi trăng.// Thân dừa -/ Quả dừa-/ đàn lợn con /nằm trên cao. Đêm hè / hoa nở cùng sao,/ /chiếc lược/ chải vào mây xanh.// Ai mang nước ngọt,/ nước lành,/ Ai đeo/ / quanh cổ dừa.// Tiếng dừa / làm dịu nắng trưa,/ Gọi đàn gió đến / cùng dừa múa reo.// Đàn cò đánh nhịp / bay vào bay ra.// Mà dừa/đủng đỉnh /như là đứng chơi// Trần Đăng Khoa Cây dừa xanh / bạc phếch tháng năm Tàu dừa- bao hủ rượu Trời trong / đầy tiếng rì rào,/ Đứng canh /trời đất bao la//

Bài 54: Cây dừa : 

Bài 54: Cây dừa Củng cố: Bài thơ cho ta biết điều gì? Bài thơ tả cây dừa giống như con người gắn bó với đất trời, với thiên nhiên xung quanh. Dặn dò: - Về nhà học bài,trả lời các câu hỏi SGK - Đọc viết bài:Những quả đào - Xem trước phần tìm hiểu bài ở SGK.

authorStream Live Help