V2 Cac loai qua

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

kế họach giảng dạy

CÁC LỌAI QUẢ : 

CÁC LỌAI QUẢ 1. CĂN CỨ VÀO ĐẶC ĐIỂM NÀO ĐỂ PHÂN CHIA CÁC LỌAI QUẢ?

Phân biệt các lọai quả qua nhận biết đặc điểm hình thái phần vỏ quả . : 

Em có thể phân chia các lọai quả này thành mấy nhóm? Phân biệt các lọai quả qua nhận biết đặc điểm hình thái phần vỏ quả .

Slide 4: 

II. CÁC LỌAI QUẢ CHÍNH:

Slide 5: 

1.Các lọai quả khô: Kể tên các quả khô? Có mấy nhóm chính?Những quả nào được xếp vào mỗi nhóm quả khô đó? Chúng có những đặc điểm nào?

Slide 6: 

Quả khô: khi chín vỏ khô, cứng, mỏng. Có 2 lọai quả khô: Quả khô nẻ: quả đậu, quả sầu riêng, quả gòn, quả cải … Quả khô không nẻ: dừa, chò, dẻ, ngô …

Slide 7: 

2.Các lọai quả thịt:Kể tên các quả thịt? Có mấy nhóm chính?Những quả nào được xếp vào mỗi nhóm quả thịt đó? Chúng có những đặc điểm nào? Quả thịt khi chín thì mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả. Có 2 lọai: Quả mọng: quả gồm tòan thịt. VD: cà chua Quả hạch: có hạch cứng bọc lấy hạt. VD: mơ, táo…

authorStream Live Help