TV2_Tu chi su vat

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo viên : Nguyễn Thanh Huyền : 

Giáo viên : Nguyễn Thanh Huyền LUYỆN TỪ VÀ CÕU LỚP 2 Đổi mới phương pháp dạy học Trường Tiểu học Hoàng Diệu

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

Kiểm tra bài cũ Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được . Từ có tiếng học Từ có tiếng tập  

Slide 4: 

Sắp xếp lại các từ trong câu dưới đây để tạo thành câu mới. Mẹ là người thân yêu nhất của em Kiểm tra bài cũ

Slide 5: 

Từ chỉ sự vật . Câu kiểu Ai là gì ? Bài mới

Slide 6: 

Tìm những từ chỉ sự vật (người , đồ vật , con vật , cây cối ,....) được vẽ dưới đây :

Slide 9: 

Bộ đội Công nhân Ô tô Máy bay Cây mía Con trâu Con voi Cây dừa

Slide 11: 

Tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau

Đặt câu theo mẫu dưới đây : 

Đặt câu theo mẫu dưới đây

Slide 13: 

Bạn Vân Anh là gì ? là học sinh lớp 2A

Slide 14: 

Ai là học sinh lớp 2A ? Bạn Vân Anh ?

Slide 20: 

 

Slide 21: 

Học vui - vui học

Slide 22: 

Con Sư tử ... là chúa sơn lâm

Slide 23: 

Cây dừa ..... là cây ăn quả

Slide 24: 

Ô tô ... là phương tiện giao thông.

authorStream Live Help