הסברים לתלוש השכר של מורים באופק חדש ובעוז לתמורה+ קישורים

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

הוכן על ידי ענת ברלב כשירות למורים ומורות עדכון אוקטובר 2017: המצגת המעודכנת עברה לבלוג שלי: http://panterboker.co.il/?p=281

Comments

Presentation Transcript

תלוש השכר של מורות - איך אפשר לקרוא את זה??? :

תלוש השכר של מורות - איך אפשר לקרוא את זה??? בעקבות הרצאה של ענת ברלב למורות בתכנית חלוץ , יולי 2015

מאבק המורים 2007 והסכמי השכר:

מאבק המורים 2007 והסכמי השכר 'הסתדרות המורים ' (מורות היסודי וחלק מן החטיבות) חתמה על הסכם " אופק חדש " . 'ארגון המורים' (מורות התיכוניים וחלק מן החטיבות) שבתו 64 יום ולאחר מכן חתמו על הסכם "עוז לתמורה ".

Slide3:

תואר אקדמי ותעודת הוראה (מתמחה שיש לה יותר מ-80% תואר ותעודת הוראה יכולה להיכנס לרפורמה בהגבלה של זמן עד סיום התואר והתעודה, והיא מקבלת 90% מהשכר שתקבל מורה מתחילה בעלת תואר ותעודת הוראה). עבודה של לפחות שליש משרה (8 או 9 שעות פרונטליות) מה התנאים לכניסה להסכמים החדשים? מי שאין לה אחד משני התנאים הללו עובדת לפי עולם ישן (לא מקבלת שכר על שעות הכנה, ישיבות וכו')

Slide4:

מורים ביסודי ובחט"ב מקבלים את השכר שלהם ממשרד החינוך. מורים בתיכון מקבלים את השכר שלהם מהבעלות על התיכון (עמותה, רשת, מועצה מקומית וכיו"ב).

Slide5:

תוכן בסיס משרה – אופק חדש ועוז לתמורה תשלומים – שכר משולב ועוד גמולי חינוך וגמולי תפקיד שיטת ומבנה השכר – אופק חדש ועוז לתמורה ארגוני המורים הייציגים תנועת המורים – מחנכים. מורים דרך קופות גמל – פנסיה וקרן השתלמות פנסיה תקציבית למורות בחל"ת שאלות על השתלמויות שאלות על ותק גמולי השתלמות וותק בעוז לתמורה תואר שני ושלישי 13. משרת אם ושעות גיל 14. שעות הנקה 15. תוספת מעונות 16. זכויות הוריות למורים גברים 17. גמולי הכנה לבגרות 18. גמול ליווי טיולים 19. 18 שעות נוספות באופק חדש 20. היעדרויות – מחלה, חופש, הצהרה, בחינות, חו"ל 21. חופשת לידה 22. איך ממשיכים לחקור לבד? 23. לידיעתכם – מינהל עובדי הוראה 24. סיכום

Slide6:

חזרה לתוכן

Slide7:

משרה מלאה באופק חדש = 36 שעות שבועיות ( ש"ש ) של 45 דק'. יסודי: 26 שעות פרונטליות 5 שעות פרטניות 5 שעות שהייה חט"ב: 23 שעות פרונטליות 4 שעות פרטניות 9 שעות שהייה המורה של התלוש הזה עובדת משרה מלאה... אז איך זה שרשומות לה רק 34 ש"ש ??? נדבר על זה כשנגיע למשרת אם ולשעות גיל! חזרה לתוכן

Slide8:

משרה מלאה בעוז לתמורה = 40 ש"ש של 45 דק'. 24 פרונטליות 4 פרטניות 10 תומכות הוראה פירוט תומכות הוראה ( עמ' 7) : http :// meyda.education.gov.il/files/Oz/OzLatmuraLeyemeyEarchut.pdf חזרה לתוכן

Slide9:

חלוקת שעות אופק חדש לפי היקף משרה - בקישור הבא – יסודי עמ' 17, חט"ב עמ' 18: http://meyda.education.gov.il/files/staj/ofekHadas2907.pdf חלוקת שעות עוז לתמורה לפי היקף משרה - בקישור הבא: http://www.gmulim.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/oz-full.pdf חזרה לתוכן

Slide10:

חזרה לתוכן

Slide11:

ממה מורכב שכר היסוד? סכום הכסף שיש לשלם למורה לפי הדרגה בה היא נמצאת וטבלת השכר אליה היא שייכת (הסבר בהמשך) בהתייחס להיקף המשרה שלה (כמות השעות שהיא עובדת סה"כ). תוספות ספציפיות שנקבעו במהלך השנים במסגרת הסכמים שונים של המורים עם האוצר בעקבות מאבקים (פירוט של ההסכמים הללו אפשר לראות בתלוש של עולם ישן או בתלוש של עוז לתמורה – באופק חדש הכניסו הכל לתוך השכר המשולב). "משולב אופק חדש" זה בעצם השכר. הוא משלב בין שכר היסוד של המורה לבין הותק שלה. כל גמול תפקיד שמקבלת מורה נגזר מהסכום של השכר המשולב. חזרה לתוכן

Slide12:

בעוז לתמורה השכר המשולב הוא שילוב של ותק, תואר והיקף משרה. כאמור, תוספות מהסכמים שנחתמו לאורך השנים מפורטים בתלוש בנוסף לשכר המשולב. מורות עוז לתמורה מקבלות "תוספת עוז לתמורה" של 42% מהשכר המשולב+הסכמים . גמולי תפקיד נגזרים משכר משולב+הסכמים+עוז לתמורה. עוז לתמורה חזרה לתוכן

Slide13:

גמולי תפקיד (גם כאן הגמול הוא אחוז מסויים ממשרה מלאה, גם אם המורה עובדת משרה חלקית): קיימים גמולי תפקידים רבים, כגון ריכוז שכבה, ריכוז מקצוע, ריכוז בגרויות (בעוז), ריכוז זה"ב, בטחון ועוד. בחלק מהתפקידים מקבלת המורה גם שעות עבודה בפועל, ובחלקם לא. להלן קישור שמפרט כמה אחוזים מקבלים בעבור התפקידים השונים כולל חינוך וחינוך מיוחד: http:// cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/Hatav/moree/Sachar.htm מחנכת כיתה מקבלת שעות חינוך וגמול חינוך באחוזים. הגמול בעוז ובאופק הינו 10% מהשכר המשולב במשרה מלאה (כלומר, גם עם מורה עובדת שליש משרה, הגמול יהיה 10% מהסכום שהיתה מקבלת לו עבדה משרה מלאה). 11.5% בכיתה א'. חזרה לתוכן

Slide14:

הגמולים הרלוונטים הם: גמול חינוך כיתה, גמול מקצוע והכשרות, גמול ריכוז מקצוע , גמול ריכוז שכבה, גמול ריכוז חברתי, גמול ריכוז מעבדה , גמול מורה-יועץ, גמול השגחה על פנימייה, גמול אחראי על ביטחון, גמול ריכוז טכני במפת"נים , גמול אימון, גמול ריכוז הדרכה, גמול זה"ב (ועוד). גמול חינוך מיוחד, השתלמות ובגרות לא נכללים. מורה לא יכולה לקבל יותר משני גמולים. גמול חינוך נחשב כגמול, ולכן אינה יכולה לקבל את שלושת הגמולים (גמול חינוך+שני גמולי ריכוז), אלא אם מנהלת המחוז של משרד החינוך קבעה שיש צורך חיוני בהעסקת העובדת ביותר משני תפקידים. חזרה לתוכן

Slide15:

חזרה לתוכן

Slide16:

# שיטת השכר באופק חדש מבוססת על דרגות. # מורה מתחילה נמצאת בדרגה 1. # קיימות 9 דרגות. # המעבר מדרגה לדרגה מעלה את השכר ב7.5%-8.5%. # על מנת לעלות דרגה יש לצבור ותק של 2-3 שנים בכל פעם ולעבור השתלמויות בהיקף של 120-180 שעות בכל פעם. # המעבר לדרגה 7 ומעלה תלויה במספר תקנים מחוזיים מוגבל, בלימודים אקדמיים ובהערכת מנהלת. דרגה באופק חדש הסבר וטבלת דרגות מפורטת בקישור בעמ' 20: http://meyda.education.gov.il/files/staj/ofekHadas2907.pdf חזרה לתוכן

Slide17:

עוז לתמורה בעוז לתמורה מבנה השכר דומה לעולם ישן. אין דרגות שצריך להעפיל אליהן כל שנתיים שלוש. הקידום בשכר הוא מאוד פשוט וישיר: סיימת שנת הוראה? בשנה החדשה תקבלי העלאה בשכר בשל ותק (פירוט בהמשך). סיימת 60 שעות השתלמות שנתיות? בשנה החדשה תקבלי העלאה בשכר בשל גמולי השתלמות (פירוט בהמשך). חזרה לתוכן

Slide18:

הצטרפות לאחד מארגוני המורים: הסתדרות המורים ליסודי וחט"ב, ארגון המורים לתיכון. משלמים דמי חבר חודשיים. מקבלים ייצוג במקרה ויש בעיה מול המעסיק, תלושים לפסח, הטבות למיניהן, מענה על שאלות וחברות בפנסיות וקרן השתלמות של מורים. ארגוני המורים הייציגים חזרה לתוכן

Slide19:

בנוסף לארגוני המורות הייציגים אני ממש ממש ממליצה להצטרף לתנועת המורים. זוהי תנועת מורות חשובה שהוקמה בסוף שנת 2012 בעקבות מאבקי מורות ומאבקים חברתיים שונים. התנועה הוקמה מלמטה ע"י מורות ומורים, ומתנהלת באופן דמוקרטי באמצעות מעגלי שיח, למידת עמיתים, שיתופי פעולה ומאבקים יצירתיים ולא אלימים למען החינוך בישראל, כגון: העסקה ישירה של מורות, תקציב 2% ( http:// www.themarker.com/news/1.2659950 ), השתתפות בועדת החינוך של הכנסת ועוד. תנועת המורים – מחנכים. מורים דרך חזרה לתוכן

Slide20:

התנועה אמנם לא מחלקת תלושים לחג, אבל היא מאפשרת לכן לחבור למורות נוספות ברחבי הארץ, להשתחרר סוף סוף מהבדידות המורית , ולהשפיע באמת על החינוך בישראל. אני ממש ממש ממליצה להכנס לעמוד הפייסבוק שלהן, ודרכו להצטרף לפורום המורות הפעיל באיזורכן . https://www.facebook.com/morim.derech/timeline תנועת המורים – מחנכים. מורים דרך חשוב להבהיר : תנועת המורים לא מחליפה את הארגונים הייציגים (ארגון המורים והסתדרות המורים). אפשר וכדאי להיות חברים גם באחד הארגונים הייציגים וגם בתנועת המורים!!!! חזרה לתוכן

Slide21:

פנסיה וקרן השתלמות של מורות: המורות הן אוכלוסיה גדולה בעלת כוח קנייה טוב ולכן ארגוני המורים הייציגים חתמו עם חברות ביטוח שונות הסכמים לפתיחת קרן השתלמות ופנסיה, המיועדות למורים ולהן תנאים יחסית טובים. קופות גמל חזרה לתוכן

Slide22:

קופות גמל קרן השתלמות של הבינלאומי יתרונות: מתקבלת כקצבה (אחת לחודש) ויכולה להיות במקום משכורת ביציאה לשבתון. אחוזי הפרשה גבוהים יותר מקרן השתלמות רגילה - 4.2% עובד, 8.4% מעסיק – מה שאומר שבעצם המעסיק שלכן משלם עליכן יותר. כמו כן, הסכום הנצבר יהיה גבוה יותר ומכיוון שקרן השתלמות הינה חסכון שלא משלמים עליו מס, זה כדאי. פרטי קשר לעובדי הוראה: 770-60-60 - 03 שיחת חינם: 1800-50-60-70 במוקד מענה אנושי בימים א'-ה' בין השעות 08:00- 17:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 08:00-12:00 חזרה לתוכן

Slide23:

פנסיות למורים אם אתן מורות ותיקות ויש לכן פנסיה תקציבית או פנסיה ותיקה – תבורכו! אתן יכולות לעבור הלאה... אם לא – יש שתי אפשרויות למי שרוצה לפתוח קרן פנסיה ייחודית למורות: פנסיה של מבטחים לחברי ארגון המורים ופנסיה של הראל לחברי הסתדרות המורים. יתרונות: דמי ניהול נמוכים באופן יחסי: 0% על צבירה (שנתי) ובין 2% ל-3% על שוטף (חודשי). תנאים לא רעים לבני/בנות זוג של המורה. קופות גמל חזרה לתוכן

Slide24:

פנסיות למורים יתרונות: 3. אובדן כושר עבודה עיסוקי!!! - מדובר על כך שאם מורה מאבדת את היכולת להיות מורה מבחינה פיזית ( מאבדת את הקול, לא יכולה לעמוד בגלל בעיה בגב וכיו"ב) היא מקבלת קצבה חודשית על נכות. זה לעומת אובדן כושר עבודה כללי שמדבר רק על נכות מוחלטת, ואז גם אם איבדת את הקול ולא יכולה להיות מורה, את לא מקבלת קצבה אלא מחוייבת ללכת לעבוד בעבודה אחרת (לדוגמא לנקות בקניון...) קופות גמל חזרה לתוכן

Slide25:

פנסיות למורים יצירת קשר: מנורה מבטחים: http://marketingmiv.menora.co.il/Mivtsite/mivt_es.nsf/($All)/ 3286C4FACD2AE617422577E3002D68E3?openDocument הראל: http://www.pensianet.co.il/?CategoryID=522&ArticleID=523 קופות גמל חזרה לתוכן

Slide26:

קופת גמל גל: סכום הכסף המופרש מדי חודש לקופת הפנסיה הינו אחוז מסויים משכר היסוד של העובד. שכר היסוד אינו כולל החזרי נסיעות, וכמה דברים נוספים. גמל גל הינו קופת גמל (פנסיה) על סעיפים לא פנסיונים, החזרי הוצאות כמו: טלפון, נסיעות , מעונות וכד'. הגמל אינו מחושב לפיצויים אלא לגמל בלבד ( פנסיה). קופות גמל חזרה לתוכן

Slide27:

אחוזי הפרשה לפנסיה מעודכנים על ידי האגף לכוח אדם במשרד החינוך – קיץ 2015. הפרשות ביסודי וגנים: 7% מעסיק, 6% עובד, 6.5% פיצויים הפרשות בעל יסודי: 7% מעסיק, 6% עובד, 8.33% פיצויים. גמל גל: 5 % מעסיק, 5% עובד קופות גמל חזרה לתוכן

Slide28:

מורה יכולה לצאת לחל"ת (חופשה ללא תשלום) של עד שלוש שנים ממשרד החינוך. בזמן הזה נשמרים זכויותיה ונשמרת הקביעות שלה. מורה שיש לה פנסיה תקציבית ורוצה שהנתונים שלה בפנסיה התקציבית (ותק וכיו"ב) יתקדמו גם בתקופת החל"ת , יכולה לרכוש זכויות גמלה לכל שנה בנפרד, עד שהיא חוזרת לעבוד במשרד החינוך. מורה שיוצאת לחל"ת על מנת לעבוד בתיכון והיא מועסקת ע"י בעלות על התיכון, הבעלות יכולה לרכוש את זכויות הגמלה שלה במקום להפריש לה לפנסיה צוברת. לבירורים בנושא יש לפנות לטלר כא"ב שלכן במשרד החינוך. פנסיה תקציבית למורות היוצאות לחל"ת חזרה לתוכן

Slide29:

ש: האם מורה מחוייבת לעשות השתלמות מדי שנה? ת: כן. בהיקף של 60 שעות שנתיות. שאלות על השתלמות (באופק וגם בעוז...) ש: מה זה השתלמות בית ספרית (מוסדית)? ת: מורה משתתפת בשנה בשתי השתלמויות בנות 30 שעות שנתיות כל אחת: השתלמות משותפת של צוות בית הספר בנושא שנבחר ע"י המנהלת או הצוות, והשתלמות אישית במרכזי פסגה ומקומות נוספים. חזרה לתוכן

Slide30:

שאלות על השתלמות (באופק וגם בעוז...) ש: האם מורה מקבלת גמול השתלמות שניכר בשכר? ת: באופק חדש – לא. ההשתלמות נקראת פיתוח מקצועי והיא באה לידי ביטוי בשכר ע"י עליית דרגה. בעוז לתמורה........ עוד מעט נדבר על גמולי השתלמות בעוז לתמורה. וגם על ותק. ועל שיטת השכר השונה. ש: האם למורה מתמחה מחשיבים השתלמות? ת: לא. רק כשמורה מסיימת תואר ותעודת הוראה מתחילים להחשיב לה את ההשתלמויות לקראת עליה בדרגה (באופק) או לקבלת גמול השתלמות (בעוז). חזרה לתוכן

Slide31:

שאלות על ותק ש: למי מחשיבים ותק? ת: למורה שעובדת מינימום 1/3 משרה ויש לה תואר ותעודת הוראה (או מתמחה עם 80% תעודת הוראה לזמן מוגבל). ש: האם מחשיבים ותק של שירות צבאי? ת: בעוז לתמורה – כן. באופק חדש – למורים חדשים שהתחילו לעבוד לאחר כניסת הסכם אופק חדש – לא! ש: אם מורה נכנסה לעבודה באמצע שנה – האם שנה זו תחשב שנת ותק? ת: רק אם נכנסה עד דצמבר. חזרה לתוכן

Slide32:

שאלות על ותק ש: האם במשרד החינוך מכירים בשנות ותק של חינוך בלתי פורמלי ועבודה חינוכית שאינה הוראה? ת: לעיתים כן. יש להעביר לטלר כא"ב שלכן במשה"ח אישורים ממעסיקים קודמים, והיא מכירה או לא מכירה לפי קריטריונים שונים שאפשר למצוא בחוברת זכויותיך של הסתדרות המורים: http://www.itu.org.il/? CategoryID=2173&ArticleID=20228 חזרה לתוכן

Slide33:

שאלות על ותק ש: האם ותק ניכר בשכר? ת: כן. בעוז לתמורה עד וותק 7 (שנים) יש עלייה בשכר של 5%. מוותק 7 – 2%. באופק – עד וותק 7 יש עלייה בשכר של 2%. מוותק 7 – 1%. כמו כן באופק הותק בא לידי ביטוי בעליה בדרגה כל 2-3 שנים, אז העלייה בשכר היא של 7.5%-8.5%. חזרה לתוכן

Slide34:

עוז לתמורה בעוז לתמורה מבנה השכר דומה לעולם ישן. אין עלייה בדרגה, אלא תוספת שנת ותק מדי שנה, ועליה בגמולי השתלמות. גמולי השתלמות מתחלקים לשניים: כפל תואר – מורה בהסכם חייבת להיות בעלת תעודת הוראה ותואר ראשון. זה נחשב כפל תואר ובעד זה היא מקבלת 8.75 יחידות גמול. יחידת גמול על כל 60 שעות השתלמות שהיא עושה. כל יחידת גמול מעלה את השכר ב1.2%. אפשר לצבור עד 26.75 יחידות גמול סה"כ. חזרה לתוכן

Slide35:

תואר שני ושלישי באופק חדש ישנן טבלאות שכר שונות למורות בעלות תואר ראשון ומורות בעלות תואר שני. מורות בעלות תואר שלישי מקבלות שכר לפי טבלת השכר של תואר שני עם תוספת של חמישה אחוזים. בטבלאות אפשר לצפות בחוברת זכויותיך בעמודים 40-41: http ://www.itu.org.il/? CategoryID=2173&ArticleID=20228 חזרה לתוכן

Slide36:

תואר שני ושלישי בעוז לתמורה למורות בעלות תואר שני חלה עליה בשכר ב5% ולמורות בעלות תואר שלישי ב-10%. בנוסף הן מקבלות גמול תואר בגובה 5% ו-10% בהתאמה. חזרה לתוכן

Slide37:

חזרה לתוכן

Slide38:

מקדם משרה 1.00000 הוא 100% משרה. ראינו קודם שהמורה הזאת עובדת 34 שעות ולא 36 ובכל זאת יש לה משרה מלאה. איך? כי יש לה משרת אם. משרת אם ושעות גיל מורה שעובדת 80% משרה ומעלה ויש לה ילדים עד גיל 14, יורדות לה שעות עבודה בפועל ללא פגיעה בהיקף המשרה ובשכר. להלן קישור לכמות שעות אם יחסית להיקף משרה (עמ' 17-18): http://meyda.education.gov.il/files/staj/ofekHadas2907.pdf חזרה לתוכן

Slide39:

מורה מעל גיל 50 במשרה מלאה מקבלת 2 שעות גיל ומורה מעל גיל 55 מקבלת 4 שעות. כלומר, כמו במשרת אם – יורדות לה 2 או 4 שעות עבודה בפועל בלי לפגוע באחוז המשרה ובשכר. מורה בחלקיות משרה תקבל את החלק היחסי של השעות בהתאם להיקף המשרה שלה. משרת אם ושעות גיל בעוז לתמורה – שעות גיל יורדות מהשעות השבועיות כמו באופק, אולם משרת אם משולמת כאחוזים נוספים בשכר - 7% – כך שמורה יכולה לעבוד 40 שעות ולקבל 107% משרה. חזרה לתוכן

Slide40:

משרת אם למורה שעובדת חלקי בבעלות וחלקי במשה"ח , וביחד היא עובדת 80% משרה ומעלה, יש לשלוח למשרד החינוך אישור שהיא עובדת בבעלות ומספר שעות וכנ"ל להעביר לבעלות תלוש שכר ממשה"ח שמוכיח מס' שעות שם ואז המורה מקבלת את החלק היחסי של משרת האם מכל אחד מהמעסיקים. משרת אם ושעות גיל באופק חדש: מורה אם שילדה וחזרה בתום 98 ימי חופשת לידה זכאית ל-4 ש"ש הנקה למשך ארבעה חודשים. בעוז לתמורה: מורה יולדת זכאית לשעת הנקה אחת למשך שנה. שעות הנקה חזרה לתוכן

Slide41:

מורה שיש לה ילדים עד גיל חמש מקבלת "תוספת מעונות". בעבור ילד אחד מתחת לגיל חמש מקבלת מורה במשרה מלאה 316 ₪ לחודש. בעבור שני ילדים ומעלה עד גיל חמש מקבלת מורה במשרה מלאה 513 ₪. מורה במשרה חלקית מקבלת את החלק היחסי לאחוזי המשרה שלה. תוספת מעונות חזרה לתוכן

Slide42:

זכויות הוריות למורים גברים בעקבות פסק דין על זכויות הוריות פורסם חוזר שמזכה גם אבות ב"משרת אם" ותוספת מעונות. מורה גבר זכאי לקבל "משרת אב" ותוספת מעונות בתנאי שבת זוגו עובדת כעצמאית או שכירה בהיקף משרה של 80% ומעלה ואינה מקבלת בעצמה זכויות הוריות במקום עבודתה (כלומר, ההטבות ניתנות פעם אחת לכל תא משפחתי). הערה חשובה: בעוד מורות אמהות בעוז לתמורה ובעולם ישן יכולות לנצל משרת אם כתוספת לשכר, מורים אבות יכולים לנצל משרת אב רק ע"י הורדה בשעות עבודה בפועל. על מנת לקבל זכויות הוריות, על המורה האב למלא טפסים ולשלחם למעסיק שלו. קישורים לטפסים ולמקורות שונים המסבירים על החוק – בשקופית הבאה. חזרה לתוכן

Slide43:

זכויות הוריות למורים גברים טופס לבקשת תוספת מעונות: http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/5/55/2301%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_%D7%9E%D7%93%D7%A3.pdf טופס לבקשת משרת אב: http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/d/da/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_%D7%9E%D7%93%D7%A3_2302.pdf הוראות לגבי תוספת מעונות: http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94 חוזר מנכ"ל-מעונות: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Chozrim/ChozrimAb/ChozerTashab5.htm ציטוט החוק החדש בעמ' 9 -10 במסמך זה של חוק שוויון הזדמנויות: http://www.haaretz.co.il/st/inter/Hheb/images/666.pdf הסבר מפורט – משרת הורה: http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94 חזרה לתוכן

Slide44:

גמול הכנה לבגרות מורה שמלמדת לבחינת בגרות מקבלת גמול הכנה לבגרות. הגמול הוא לפי מספר תלמידים ניגשים, שעות לימוד, שאלון, מס' יחידות, פנימי או חיצוני. מעשרה תלמידים ומעלה בכיתה מקבלים מאה אחוז גמול. פחות מזה מקבלים חלקי, לפי סולם תשלום מסויים ולא יחסי. גמול בגרות רק על שיעורים – לא על תלמידים שלומדים לבד ומקבלים ליווי במרכז למידה . חזרה לתוכן

Slide45:

גמול הכנה לבגרות בעקרון כמעט בכל המקצועות בחינות פנימיות לא נחשבות לגמול. בעקרון כמעט בכל המקצועות הגמול ניתן על בחינה שנערכת באותה שנה. הגמול ניתן לפי מספר תלמידים שניגשים לבחינה ולא לפי מספר התלמידים הלומדים. ההתייחסות היא לפי אירועי בחינה – אם במתמטיקה יש שלושה אירועי בחינה וכל אחד מהם הוא יחידה אחת, אז הגמול הוא ספציפית על כמות התלמידים הניגשים ליחידה אחת וכיוב '. הגמול משולם באחוזים מהשכר המשולב (לפי משרה מלאה כמו גמול חינוך)+ ש"ש . קישור לפירוט הגמולים לפי יחידות והסברים נוספים – סעיף 1ב: http:// cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/Perek6/Gmul/bagrut.htm חזרה לתוכן

Slide46:

גמול הכנה לבגרות יוצאי דופן – לשון והיסטוריה: בשיטה החדשה של למידה משמעותית, שהתחילה בשנת תשע"ה – בכיתה י' התלמידים עושים בחינה פנימית בשני המקצועות הללו וב -יא ' בחינה חיצונית. ב-י ' הם לומדים לבחינה הפנימית+30% מהחומר לבחינה החיצונית ב-יא '. לכן המורה ללשון והיסטוריה בכיתה י' מקבלת 30% מהגמול על שתי יחידות לימוד. המורה ללשון והיסטוריה ב-יא ' מקבלת 70% מהגמול של שתי יחידות. חזרה לתוכן

Slide47:

גמול ליווי טיולים מורה שיוצאת לטיול לא מקבלת שעות נוספות (למעט הסתייגות אחת בהמשך). היא כן מקבלת גמול ליווי טיולים. הגמול הוא אחוז מהשכר. ההתייחסות היא למספר יח' פעילות הנקבע לפי המועד ביממה שבו היתה המורה בטיול, ולא פר שעה. כל יח' פעילות שווה 0.7% מהשכר. כמובן מכפילים בכמות הימים. יוצא דופן: מורה שנמצאת בטיול ביום שבו היא אמורה לעבוד פחות מארבע שעות (למשל: יום חופשי), אז היא כן מקבלת שעות נוספות בהשלמה לארבע שעות . מספר יח' פעילות לפי המועד ביממה בו מתקיים הטיול שעות סיום הפעילות מספר יחידות הפעילות 14:00-15:00 0.5 15:00-18:00 2 18:00-21:00 3.5 21:00-24:00 5 כולל לינה 7 פעילות מנותקת-16:00-21:00 3 חזרה לתוכן

Slide48:

18 שעות נוספות באופק חדש מורות ברפורמת אופק חדש זכאיות ל-18 שעות נוספות במחצית עבור שיחות הורים כלליות ופרטניות, מסיבות כיתה ומסיבות בית ספר. שעות אלו לא מיועדות לליווי טיולים, ישיבות צוות וכיו"ב. יש להגיש דוח על השעות הנוספות שעשית לאחראית על הדיווח בבית ספרך (מנהלת/סגנית מנהלת/אחראית מערכת/מזכירה). להלן הסבר מפורט: http ://www.blogmorim.org.il/forum/viewtopic.php?t=1382 חזרה לתוכן

Slide49:

ימי מחלה לכל מורה יש מאגר של ימי מחלה שהיא יכולה לנצל לאורך השנה. את כמות הימים אפשר לראות בתלוש השכר, כאשר מדי חודש מתווספים ימים למאגר. לכל מורה יש 30 ימים בשנה (2.5 ימים בחודש), כשיום מחלה שווה אחרת בין מורה למורה, לפי אחוז המשרה שלה. כאשר מורה נעדרת מהעבודה בגלל מחלה או מחלת ילד, לא מורידים לה כסף מהשכר אלא נרשם ניצול של יום מחלה מתוך המאגר . על המורה להביא אישור רפואי לימי המחלה בהם נעדרה. ניתן לקחת ע"ח מחלת ילד עד 8 ימים, באם מדובר בהורה יחיד - עד 16 יום. היעדרויות חזרה לתוכן

Slide50:

ימי חופש מכיוון שמורות מקבלות את ימי החופש שלהן במהלך חופשות בית הספר (חגים וקיץ), אין הן זכאיות לימי חופש במהלך הלימודים, כלומר – מורה שנעדרת מעבודתה בזמן לימודים ולא בגלל מחלה או סיבה מוכרת אחרת (פירוט בהמשך), יורד לה כסף מהמשכורת של אותו חודש . היעדרויות חזרה לתוכן

Slide51:

ימי הצהרה כל מורה זכאית פעמיים בשנה לקחת יום או יומיים רצופים של ימי הצהרה. ימי הצהרה הינם ימים בהם נעדרת המורה מבית הספר בשל מחלה, אך לא מביאה אישור רפואי, ולא מורידים לה כסף מהשכר באותו החודש (יש לשים לב כי מדובר בסה"כ 4 ימים – 2 רצופים כפול פעמיים – מי שלוקחת יום אחד ולא יומיים רצוף, זה נחשב כאילו לקחה יומיים ולא תוכל לקחת את היום האבוד במועד אחר). הימים הם ע"ח ימי המחלה של המורה. היעדרויות חזרה לתוכן

Slide52:

חופשה לקראת בחינות מורות סטודנטיות זכאיות לשלושה ימי התכוננות למבחנים בשנה בתשלום. ימים אלו יורדים ממאגר ימי המחלה. היעדרויות ימי היעדרות נוספים בתשלום: מילואים, אבל, נישואין, ייצוג לאומי באירועי ספורט, השתלמויות בהוראת מפקחת ועוד. נסיעה לחו"ל בימי לימודים: אסורה על מורות, אלא אם קיבלו אישור מיוחד ממנהלת המחוז. חזרה לתוכן

Slide53:

חופשת לידה מורה בחופשת לידה (14 שבועות) מקבלת תשלום מביטוח לאומי. כדי לתבוע את הכסף מביטוח לאומי על עובדת ההוראה להביא מסמך "תביעה לדמי לידה" המסופק ע"י המעסיק. בזמן חופשות של בית הספר (חגים וקיץ), מורה בחופשת לידה מקבלת גם דמי לידה מביטוח לאומי וגם שכר מהמעסיק . היעדרויות חזרה לתוכן

Slide54:

איך ממשיכים לחקור לבד? חזרה לתוכן

Slide55:

בראש תלוש השכר ממשרד החינוך יש פרטי קשר לטלר שכר ולטלר כוח אדם בהוראה (כא"ב) שמטפלות בכן. בכל עניין אתן יכולות ליצור איתן קשר ולשאול. טיפ חשוב: כדאי מדי פעם לנסוע למשה"ח במחוז שלכם כדי להפגש פנים מול פנים עם הטלריות שלכן!!! תבדקו מתי שעות קבלת קהל ופשוט קחו לכן יום ותסעו . איך ממשיכים לחקור לבד? להלן קישור לפרטי קשר במשרד החינוך של כל בעלות התפקידים (אגף השתלמויות, אגף כוח אדם וכו') כולל מוקד מידענים: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Tele / חזרה לתוכן

Slide56:

פורטל עובדי הוראה של משרד החינוך – לכל עובדת הוראה בעלת תיק במשה"ח יש איזור אישי בפורטל. עליכן להתקשר למוקד שרשום בפורטל ולקבל סיסמת כניסה. באיזור האישי תוכלו למצוא את תלושי השכר שלכן, נתוני העסקה, טפסים שונים ועוד. להלן הקישור: http://edu.gov.il/sites/pohnet/Pages/HomePage.aspx איך ממשיכים לחקור לבד? מידע רב אפשר למצוא באתרי ארגוני המורים וגם להתקשר לנציגות הארגונים במחוז שלכן ולשאול שאלות. אתר ארגון המורים: https://www.irgun-hamorim.org.il / אתר הסתדרות המורים: http://www.itu.org.il/ חזרה לתוכן

Slide57:

חוברת זכויותיך באתר הסתדרות המורים: http://www.itu.org.il/? CategoryID=2173&ArticleID=20228 ספר זכויות המורה באתר ארגון המורים: http://user-1723486.cld.bz/z-h איך ממשיכים לחקור לבד? הסכם אופק חדש : http:// meyda.education.gov.il/files/staj/ofekHadas2907.pdf הסכם עוז לתמורה : http:// meyda.education.gov.il/files/Oz/OzLatmuraLeyemeyEarchut.pdf (שימו לב שההסכם הזה לא מעודכן מבחינת אורך שעה – כיום בעוז לתמורה אורך שעה הוא של 45 דק'). חזרה לתוכן

Slide58:

איך ממשיכים לחקור לבד? בלוג אופק חדש של הסתדרות המורים: http://www.blogmorim.org.il/ קו פתוח הסתדרות המורים+מנהלת אופק חדש: https://www.itu.org.il/?CategoryID=166 רשימת סניפים הסתדרות המורים: https://www.itu.org.il/?CategoryID=160 חזרה לתוכן

Slide59:

איך ממשיכים לחקור לבד? אלפון בעלי תפקידים ארגון המורים: https://www.irgun-hamorim.org.il/?pg=EmployeesSearch2&CategoryID=637 רשימת סניפים ארגון המורים: https://www.irgun-hamorim.org.il/?pg=Branches&CategoryID=638 שאלות ותשובות עוז לתמורה: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/oz/MaBeOzLatmura/Sheelot.htm חזרה לתוכן

Slide60:

לידיעתכם: אתר משרות פנויות של משרד החינוך ( מינהל עובד הוראה): https://jobs.education.gov.il/ אתר מינהל עובדי הוראה של משרד החינוך – הכשרת עו"ה , פיתוח מקצועי, סטאז' ועוד: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MinhalHachsharaPituach חזרה לתוכן

Slide61:

סיכום במצגת הזאת ניסיתי לאסוף ולהסביר בצורה ברורה ומסודרת על תלוש השכר של המורה ועל זכויותיה. קחו בחשבון שלכל אחד מההסברים כאן יש יוצאים מן הכלל והסתייגויות שלא הוזכרו במצגת. בסיס המצגת שימש אותי להרצאה על תלוש השכר בפני מורות בתכנית חלוץ חינוכי. כאן הוספתי שקופיות מפורטות על מנת שתוכלו להבין גם בלי ההרצאה שלי. ברור לגמרי שלא נגעתי בכל התחומים ובכל הנושאים – יש עוד המון. מוזמנות להיכנס לקישורים שהוספתי בסוף המצגת ולחקור בעצמכן. מי שמעוניינת מוזמנת לפנות אלי עם שאלות ואשתדל להשיב על מה שאני יודעת. ענת ברלב : anat.barlev3@gmail.com חשוב לי לציין שאני בסך הכל מזכירת בית ספר תיכון, ומשם הידע שלי – יש סיכוי שיש לי כאן טעויות. אם נתקלתן בטעות – אנא הסבו את תשומת ליבי. תודה ובהצלחה. חזרה לתוכן

authorStream Live Help