Gái Xuân

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide7:

Cô gái mong xuân đến bao lần

Slide12:

Đôi tám xuân đi trên mái tóc

Slide21:

Đôi tám xuân đi trên mái tóc

Slide23:

Em như cô gái hãy còn xuân Trong trắng thân chưa lấm bụi trần

authorStream Live Help