ben-xuan-

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Xuân về.:

Xuân về. Trình bày : Nguyễn S ơ n. Photography : Nguyễn S ơ n. Nhạc sĩ : V ă n Cao Bến Xuân. Ca Sĩ : Khánh Ly.

Slide2:

Xuân về

Xuân .:

Xuân .

Xuân đợi chờ.:

Xuân đợ i chờ.

Xuân hò hẹn:

Xuân hò hẹn

Bên thềm Xuân:

Bên thềm Xuân

Hoa Xuân.:

Hoa Xuân.

Dạo vườn Xuân:

Dạo v ườ n Xuân

Xuân Này không có em.:

Xuân Này không có em.

Xuân tình:

Xuân tình

Lối Xuân:

Lối Xuân

authorStream Live Help