Toi_Yeu_Que_Toi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TÔI YÊU Nhạc và lời: TRỊNH HƯNG http://www.dunglac.net/slideshow hân hạnh giới thiệu Tiếng hát: VŨ ANH Thực hiện slide show: JEAN PAUL VU

Slide2:

Tôi yêu quê tôi yêu l ũ y tre dài đ ẹ p xinh

Slide3:

Yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bên đình

Slide4:

Yêu trăng buông lơi trên má cô n àng dệt tơ

Slide5:

Và yêu cánh đ ồ ng v ờ i xa ngàn tay đang d ự ng mùa hoa.

Slide6:

Tôi yêu đơn sơ qua mái tranh nghèo m ẹ quê

Slide7:

Yêu duyên nên thơ trong ti ế ng khoan hò ư ớ c th ề

Slide8:

Yêu con đê xưa đưa l ố i qua ch ợ làng qu ê Và yêu m ấ y nh ị p c ầ u tre là đây anh ch ờ em v ề

Slide9:

Kìa cùng đùa ch ơi tr ẻ thơ ca hát say đ ờ i

Slide10:

Dù nghèo mà vui h ỏ i ai không hé môi cư ờ i

Slide11:

Mưa n ắ ng ơn tr ờ i lu ố ng cày th ắ m đ ẹ p lúa ng ờ i

Slide12:

Xóm làng đón mùa chiêm m ớ i Ấ m no ấ p ủ l ò ng tôi

Slide13:

Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây gi ờ còn yêu Yêu chim bay qua mang đ ế n tin m ừ ng thái hòa

Slide14:

Yêu anh yêu em yêu nư ớ c yêu tr ờ i g ầ n xa

Slide15:

Và yêu m ố i tình n ở hoa ngàn năm không h ề phai nhòa

Slide19:

Kìa cùng đùa ch ơi tr ẻ thơ ca hát say đ ờ i

Slide20:

Dù nghèo mà vui h ỏ i ai không hé môi cư ờ i

Slide21:

Mưa n ắ ng ơn tr ờ i lu ố ng cày th ắ m đ ẹ p lúa ng ờ i

Slide22:

Xóm làng đón mùa chiêm m ớ i

Slide23:

ấ m no ấ p ủ l ò ng tôi

Slide24:

Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây gi ờ còn yêu

Slide25:

Yêu chim bay qua mang đ ế n tin m ừ ng thái hòa

Slide26:

Yêu anh yêu em yêu nư ớ c yêu tr ờ i g ầ n xa

Slide27:

Và yêu m ố i tình n ở hoa ngàn năm không h ề phai nhòa

Slide30:

TÔI YÊU Nhạc và lời: TRỊNH HƯNG Tiếng hát: VŨ ANH Sưu tầm hình ảnh và thực hiện slide show: JEAN PAUL VU http://www.dunglac.net/slideshow

authorStream Live Help