Chùa Đẹp Thế Giới-TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

CÁC CHÙA ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI Nguồn : Internet Nhạc : Right View – Chinmaya Dunster Thực hiện PPS: Trần Lê Túy -Ph ượ ng Thánh Thất Cao Đài - Việt Nam

Slide2:

Chùa Vàng Shwedagon, Myanma

Slide3:

Thiền viện Hổ Huyệt Tự (Tiger’s Nest) - Bhutan

Slide4:

Thiền viện Hổ Huyệt Tự (Tiger’s Nest) - Bhutan

Slide5:

Thiền viện Hổ Huyệt Tự (Tiger’s Nest) - Bhutan

Slide6:

Thiền viện Xuan Kong - China

Slide7:

Quần thể Phugtal Gompa Ấn Độ

Slide8:

Quần thể Popa Taungkalat - Myanmar

Slide9:

Quần thể Bagan (Pagan), Burma

Slide10:

Quần thể Bagan (Pagan), Burma

Slide11:

Quần thể Prambanan, Indonésia

Slide12:

Chùa Kinkaku-ji, Nhật

Slide13:

Chùa Vàng (Harmandir Sahib) - Ấn Độ

Slide14:

Chùa Bạch Long (Wat Rong Khun) - Thái Lan

Slide15:

Chùa Srirangam - Ấn Độ

Slide16:

Chùa Vàng Pha That Luang - Lào

Slide17:

Chùa Wat Arun, Thái Lan

Slide18:

Chùa Meenaeastgopuram - Ấn Độ

Slide19:

Chùa Grand Palace – Thái Lan

Slide20:

Chùa Bupaya - Myanmar

Slide21:

Chùa “Temple of Heaven” – Trung Quốc

Slide22:

Kim Tự Tháp Borobudur - Indonesia

Slide23:

Quần thể Ankor Wat - Cambochia

Slide24:

Chùa Boudhanath - Nepal

Slide25:

Chùa U Tsang, Tibet

Slide26:

Quần thể Potala Palace - Tibet

Slide27:

Chùa Chion-in - Nhật

Slide28:

Thiền viện Todaiji - Nhật Một kiến trúc bằng gổ lớn nhất thế giới

Slide29:

CHÚC AN LẠC Special thanks to all talented photographers whose great works appear in this presentation Trần Lê Túy-Phượng

authorStream Live Help