Thơ Xuân

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

THƠ : GIAO MÙA Sáng tác: Huệ-Tâm PPS : Phước- Lân Hình ảnh : internet Nhạc nền: Love song in Winter (Richard Clayderman)

Slide2:

Sáng cuối đông Qua cầu sông Hàn

Slide3:

Nước trong biêng biếc

Slide4:

Hơi suơng lạnh, Thấm vào mái tóc

Slide5:

Làn gió bay , Phơ - phất bờ vai.

Slide6:

Trên đỉnh Sơn Trà Vờn quanh mây trắng

Slide7:

Xa Xa Cánh đồng hoa…

Slide8:

Nụ vàng mới chớm…

Slide9:

Những chiếc lá

Slide10:

Tơ non, xanh mởn

Slide11:

Phút GIAO MÙA Trời đất sang Xuân !

Slide12:

THơ: GIAO MÙA Sáng cuối đông , Qua cầu sông Hàn Nước trong biêng biếc. Hơi sưong lạnh Thấm vào mái tóc, Làn gió bay, Phơ -phất bờ vai. Trên đỉnh Sơn Trà Vờn quanh mây trắng. Xa Xa Cánh đồng hoa…. Nụ vàng mới chớm… Những chiếc lá Tơ non , xanh mởn Phút GIAO MÙA Trời đất sang xuân ! Sáng tác: Huyền Tôn nữ Huệ-Tâm Kính chúc AN VUI-HẠNH PHÚC Đà-Nẵng,XUÂN CANH DẦN-2010 Phước- Lân& Huệ-Tâm

authorStream Live Help